Przewody doktorskie

mgr Karolina Okniańska – Tyndyk

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Okniańskiej-Tyndyk
Streszczenie – mgr Karolina Okniańska – Tyndyk
Recenzja – dr hab. Tadeusz Zembrzuski
Recenzja – dr hab. Radosław Flejszar

mgr Radek Wasilewski

Recenzja – dr hab. Maciej Bernatt 
Recenzja – prof. zw. dr hab. Bożena Popowska 

 

Zakończone przewody doktorskie