Przewody doktorskie

mgr Adrianna Ogonowska
Recenzja – dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ
Recenzja – dr hab. Monika A. Król

mgr Dorota Sobolewska
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Doroty Sobolewskiej
Streszczenie – mgr Dorota Sobolewska
Recenzja – prof. dr hab Krzysztof Pietrzykowski
Recenzja – dr hab. Joanna Haberko

mgr Justyna Lisińska
Recenzja – prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
Recenzja – prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk

Zakończone przewody doktorskie