Przewody doktorskie

mgr Ewa Badowska-Domagała

Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji

Promotor: prof. dr hab. Marek Górski – Uniwersytet Szczeciński
Promotor pomocniczy: dr hab. Anna Barczak, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
Recenzent: dr hab. Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Recenzent: dr hab.Tomasz Bojar-Fijałkowski, prof. UKW– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Recenzent: dr hab. Marta Woźniak, prof. UO – Uniwersytet Opolski

mgr Marta Olga Grabowska

Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji

Promotor: dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
Recenzent: dr hab. Dominika Cendrowicz – Uniwersytet Wrocławski
Recenzent: dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska, prof. UKSW– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Recenzent: dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie – mgr Marta Olga Grabowska

Recenzja – dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

Recenzja – dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska, prof. UKSW

Recenzja – dr hab. Dominika Cendrowicz

mgr Diana Brzezińska

Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji

Promotor: dr hab. Mariusz Nawrocki – Uniwersytet Szczeciński
Recenzent: dr hab. Wojciech Zalewski – Uniwersytet Gdański
Recenzent: dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Recenzent: dr hab. Marta Romańczuk-Grącka – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie – mgr Diana Brzezińska

Recenzja – dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

Recenzja – dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach, prof. UAM

Recenzja – dr hab. Marta Romańczuk-Grącka

Zakończone przewody doktorskie

mgr Piotr Paweł Zielonka

Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji

Promotor: dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Malinowska-Woźniak – Uniwersytet Szczeciński
Recenzent: prof. dr hab. Maciej Gutowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Recenzent: dr hab. Przemysław Drapała, prof. ALK– Akademia Leona Koźmińskiego
Recenzent: dr hab. Maria Boratyńska – Uniwersytet Warszawski

Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych,
w dyscyplinie nauki prawne mgr. Piotrowi Pawłowi Zielonce

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Piotra Pawła Zielonki

Streszczenie – mgr Piotr Paweł Zielonka

Rozprawa doktorska

Recenzja – prof. dr hab. Maciej Gutowski

Recenzja – dr hab. Przemysław Drapała, prof. ALK

Recenzja – dr hab. Maria Boratyńska

Accessibility Toolbar