Przewody doktorskie

mgr Marieta Czekałowska

Streszczenie – mgr Marieta Czekałowska
Recenzja – prof zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean
Recenzja – prof. nzw. dr hab. Andrzej  Bisztyga

Zakończone przewody doktorskie