Przewody doktorskie

mgr Kacper Mincewicz

Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji

Promotor: prof. dr hab. Łukasz Pohl, Uniwersytet Szczeciński
Recenzent: prof. dr hab. Jacek Giezek – Uniwersytet Wrocławski
Recenzent: prof. dr hab. Piotr Kardas – Uniwersytet Jagielloński
Recenzent: prof. dr hab. Marek Smolak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie – mgr Kacper Mincewicz

Recenzja – prof.  dr hab. Jacek Giezek

Recenzja – prof. Marek Smolak

Recenzja – prof. dr hab. Piotr Kardas

Zakończone przewody doktorskie

Accessibility Toolbar