Przewody doktorskie

mgr Kacper Mincewicz

Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji
Promotor: prof. dr hab. Łukasz Pohl, Uniwersytet Szczeciński
Recenzent: prof. dr hab. Jacek Giezek – Uniwersytet Wrocławski
Recenzent: prof. dr hab. Piotr Kardas – Uniwersytet Jagielloński
Recenzent: prof. dr hab. Marek Smolak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zakończone przewody doktorskie