Przewody doktorskie

mgr Mirosława Jesion

Streszczenie – Mirosława Jesion

Recenzja – ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

Recenzja – dr hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR

mgr Jakub Idziorek

Streszczenie – Jakub Idziorek

Recenzja – dr hab. A. Machnikowska, prof. UG

Recenzja – prof. dr hab. J. Misztal-Konecka

mgr Radosław Terlecki

Streszczenie – mgr Radosław Terlecki

Recenzja – prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów

Recenzja – dr hab. Włodzimierz Głodowski. prof. UAM

mgr Natalia Szok

Streszczenie – mgr Natalia Szok

Recenzja – dr hab. Joanna Studzińska, prof. ALK

Recenzja – dr hab. Joanna Mucha, prof. UAM

mgr Kacper Mincewicz

Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji

Promotor: prof. dr hab. Łukasz Pohl, Uniwersytet Szczeciński
Recenzent: prof. dr hab. Jacek Giezek – Uniwersytet Wrocławski
Recenzent: prof. dr hab. Piotr Kardas – Uniwersytet Jagielloński
Recenzent: prof. dr hab. Marek Smolak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie – mgr Kacper Mincewicz

Recenzja – prof.  dr hab. Jacek Giezek

Recenzja – prof. Marek Smolak

Recenzja – prof. dr hab. Piotr Kardas

Recenzja – prof. dr hab. Piotr Kardas

Zakończone przewody doktorskie

Accessibility Toolbar