KONTAKT


Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego:

  • dr Adriana Tomczyk – przewodnicząca,
  • mgr Jakub Baranowski,
  • mgr Ewa Szubert,
  • dr Aleksandra Kruczek-Cichocka,
  • mgr Natalia Knera,
  • mgr Aleksander Więcław.

Numery telefonów:

  • 516 621 446 – dostępny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00
  • 787 227 628 – dostępny od godz. 16.00 do godz. 18.30 w następujących terminach: 16.06, 21.06, 23.06, 28.06, 30.06, 5.07, 8.07

E-mail: rekrutacja-pia@usz.edu.pl