KONTAKT


Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego:

  • dr Adriana Tomczyk – przewodnicząca,
  • mgr Jakub Baranowski,
  • mgr Ewa Szubert,
  • dr Aleksandra Kruczek-Cichocka,
  • mgr Natalia Knera,
  • mgr Aleksander Więcław.

Numery telefonów:

  • 516 621 446 – dostępny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00
  • 91 444 28 83 – dostępny od godz. 16.00 do godz. 18.30 w następujących terminach: 16.06;  21.06;  23.06;  28.06;  30.06;  5.07;  8.07;  13.07;  14.07;  20.07;  21.07;  27.07;  28.07;  3.08;  04.08;  10.08;  11.08;  17.08;  18.08

E-mail: rekrutacja-pia@usz.edu.pl

Accessibility Toolbar