Administracyjne Koło Naukowe

opiekun koła: dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof.US
kontakt e-mail: akn.wpia.us@gmail.com, aleksandra.monarcha-matlak@usz.edu.pl

INFORMACJE (kliknij TUTAJ)


Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio”

opiekun koła: dr Marta Jasińska
kontakt e-mail: ultimaratio.wpiaus@gmail.com, marta.jasinska@usz.edu.pl

INFORMACJE (kliknij TUTAJ)


Koło Naukowe Prawa Finansowego „FiskUS”

opiekun koła: dr hab. Ewa Kowalewska
kontakt e-mail: kolofiskus@gmail.com, ewa.kowalewska@usz.edu.pl

INFORMACJE (kliknij TUTAJ)


Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego

opiekun koła: dr hab. Konrad Burdziak
kontakt e-mail: prawokarneusz@gmail.com, konrad.burdziak@usz.edu.pl

INFORMACJE (kliknij TUTAJ)


 Koło Naukowe Teoretyków Suicydologii

opiekun koła: dr hab. Konrad Burdziak
kontakt e-mail: konrad.burdziak@usz.edu.pl

INFORMACJE (kliknij TUTAJ)


Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Vox Populi”

opiekun koła: dr Agata Pyrzyńska
kontakt e-mail: agata.pyrzynska@usz.edu.pl

INFORMACJE (kliknij TUTAJ)


Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Actio”

opiekun koła: dr Maciej Kubala
kontakt e-mail: maciej.kubala@usz.edu.pl

INFORMACJE (kliknij TUTAJ)


Koło Naukowe „LexUS”

opiekun koła: dr Beata Kanarek
kontakt e-mail: lexus@usz.edu.pl, beata.kanarek@usz.edu.pl

INFORMACJE (kliknij TUTAJ)


Koło Naukowe Psychologii i Psychiatrii Sądowej „Concordia”

opiekun koła: dr hab. Magdalena Kowalewska-Łukuć
kontakt e-mail: magdalena.kowalewska-lukuc@usz.edu.pl

INFORMACJE (kliknij TUTAJ)


Koło Naukowe Prawa Sportowego „Olimpicus”

opiekun koła: dr Szymon Słotwiński
kontakt e-mail: knolimpicus@gmail.com, szymon.słotwiński@usz.edu.pl

INFORMACJE (kliknij TUTAJ)


Koło Naukowe CyberSecUritaS (CSUS)

opiekun koła: dr Dominika Skoczylas
kontakt e-mail: dominika.skoczylas@usz.edu.pl

INFORMACJE (kliknij TUTAJ)


Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego

opiekun koła: dr hab. Anna Kosińska, prof. US
kontakt e-mail: kn.pmp.usz@gmail.com

INFORMACJE (kliknij TUTAJ)


Koło Naukowe Prawa Cywilnego CaUSa

opiekun koła: dr Krzysztof Grzesiowski
kontakt e-mail: kontakt@kncausa.pl, krzysztof.grzesiowski@usz.edu.pl

INFORMACJE (kliknij TUTAJ)


Koło Naukowe Romanesimo

opiekun koła: prof. dr hab. Maciej Jońca
kontakt e-mail: szymon.pokrywka@usz.edu.pl

INFORMACJE (kliknij TUTAJ)


Koło Naukowe Prawa Medycznego Remedium

opiekun koła: dr Aleksandra Klich
kontakt e-mail: aleksandra.klich@usz.edu.pl 

INFORMACJE (kliknij TUTAJ)


Koło Naukowe Lex Animalia

opiekun koła: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US
kontakt e-mail:

INFORMACJE (kliknij TUTAJ)


RADA SAMORZĄDU STUDENCKEGO Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


Organizacja studencka ELSA

kontakt e-mail: president@szczecin.elsa.org.pl, dariusz.zagrodzki@usz.edu.pl


Patronat honorowy

ZARZĄDZENIE NR 36/2021 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zasad występowania z wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia naukowego lub przedsięwzięcia popularyzatorskiego patronatem honorowym


Accessibility Toolbar