PRAKTYKI – INFORMACJE


Informacje ogólne o praktykach – PREZENTACJA (kliknij TUTAJ)

Zaliczenie zatrudnienia, stażu, wolontariatu na poczet praktyki – PREZENTACJA (kliknij TUTAJ)

Wirtualna Kancelaria Prawna – PREZENTACJA (kliknij TUTAJ)

 

I Student realizuje praktykę na studiach:

1) pierwszego stopnia, po zakończeniu realizacji zajęć dydaktycznych na pierwszym roku studiów;

2) drugiego stopnia, po zakończeniu realizacji zajęć dydaktycznych na pierwszym roku studiów;

3) jednolitych magisterskich, po zakończeniu realizacji zajęć dydaktycznych na trzecim roku studiów – choćby nie uzyskał jeszcze ich zaliczenia.

II Student może zrealizować praktykę w jednej części albo w dwóch częściach, o ile łącznie zrealizuje praktykę w wymiarze nie mniejszym niż określony w programie studiów dla danego kierunku.

III. Student może odbyć praktykę:

1) u organizatora wybranego z wykazu podmiotów, sporządzonego przez opiekuna w danym roku akademickim albo;

2) u wybranego przez siebie innego organizatora (warunki jakie spełnić musi podmiot oferujący praktykę) albo;

3) w Wirtualnej Kancelarii Prawnej WPiA US.

IV Student składa dokumenty do sekcji ds. studenckich co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, jednak nie później niż 30 czerwca roku akademickiego, w którym zamierza odbyć praktykę.

Accessibility Toolbar