AKTUALNE

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 5 stycznia 2024 r. (pdf)

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 5 stycznia 2024 r. (plik Excel)


WYSZUKIWARKI 

Wyszukiwarka Czasopism Punktowanych wg wykazu MEiN z dnia 5 stycznia 2024 r. –  czasopisma.webclass.co

Wykazy czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW i MEiN (kliknij, aby otworzyć) (stan na dzień: 13.12.2021 r.)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów
wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 


KOMUNIKATY I WYKAZY ARCHIWALNE

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 3 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 3 listopada 2023 r.

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17 lipca 2023 r. (pdf)

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17 lipca 2023 r. (plik Excel)

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 21 grudnia 2021 r. (pdf)

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 21 grudnia 2021 r. (plik Excel)

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

WYJAŚNIENIE MINISTERSTWA w sprawie możliwości uwzględniania w ewaluacji w danej dyscyplinie naukowej artykułu
naukowego opublikowanego w czasopiśmie, któremu w wykazie nie została przypisana ewaluowana dyscyplina

Accessibility Toolbar