dr Maciej Kubala

W dniu 18 kwietnia 2023 r. dr Maciej Kubala wygłosił dla studentów Séminaire Diocésain Missinaire International Redemptoris Mater w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej), wykład on-line, pt.  Les droits de l’homme inaliénables et leur protection. Les aspects juridiques du conflict entre la loi e la conscience. Spotkanie zaszczycił też prof. Policastro, który uczestniczył w nim od początku i pod koniec wygłosił do zebranych przemówienie po francusku o idei praw podstawowych w kontekście codzienności w jakiej żyją uczestnicy spotkania. Wykład był pierwszym z cyklu wykładów i warsztatów zaplanowanych w projekcie pt.: Aspects éthique dans la culture juridique européenne e droits de l’homme inaliénables, przeznaczonych dla mieszkańców Abidżanu.

 


 

dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela 

 

W dniu 8 marca 2023 r. dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej WPiA US wizytowała na Wydziale Prawa Universidad Pablo de Olavide w Hiszpanii. Wygłosiła dla studentów Human Rights Master Degree wykład o bieżącej sytuacji związanej z ochroną praw człowieka w Polsce

 

 

 


 

dr hab. Maciej Jońca, prof. US

Prof. US dr hab. Maciej Jońca w dniach do 9 do 16 stycznia 2023 r. odbył jako visiting scholar staż naukowy na Wydziale Filologii Klasycznej (Faculty of Classics) Uniwersytetu w Cambridge. Głównym celem jego pobytu było przeprowadzenie kwerendy naukowej związanej z badaniami nad wykorzystaniem łaciny prawniczej w antycznych źródłach literackich. Podczas wyjazdu wziął również udział w spotkaniu stypendystów w Lauterpacht Center of International Law oraz odwiedził Wydział Prawa na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie przeprowadził wywiad z wykładowczynią prawa rzymskiego – prof. Helen Scott.

 

 

 


 

dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela 

Dnia 8 grudnia 2022 r.  dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela wygłosiła dla studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy) wykład pt. „Polish Controversy in Sejm and „good legislation”. Wykład stanowił część kursu „Legislation in European Countries”, który był współtworzony przez wybitnych specjalistów prawa z uniwersytetów w Czechach, Austrii, Słowacji i Wielkiej Brytanii oraz dotyczył współczesnych wyzwań legislacyjnych w europejskich państwach.

 

 

 

 


 

dr hab. Maciej Jońca, prof. US

W listopadzie 2022 r. prof. US dr hab. Maciej Jońca przebywał na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Mediolanie (Università Cattolica del Sacro Cuore) we Włoszech, gdzie wygłosił wykład „Unico sarcofago di un giovane avvocato milanese di epoca romana”. („Unikatowy sarkofag młodego mediolańskiego prawnika z czasów rzymskich”), w którym analizował, co ikonograficzna analiza dzieła sztuki może nam powiedzieć o realiach życia i pracy starożytnych jurystów rzymskich. 

 

 

 dr Dominika Skoczylas

Dr Dominika Skoczylas w dniach od 4 do 8 października 2022 r. przebywała na wyjeździe dydaktycznym na Universita Degli Studi Di Foggia we Włoszech. Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji i umiejętności dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć w języku obcym (języku angielskim), a także zaprezentowanie badań prawnoporównawcznych w materii istniejących regulacji prawnych w obszarze cyberbezpieczeństwa. Pani doktor podczas wyjazdu wygłosiła dwa wykłady. Pierwszy z nich dotyczył cyberbezpieczeństwa oraz rozwiązań prawnych dzięki którym możliwe jest zapewnienie interoperacyjności oraz bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną. Drugi zatytułowany był „Environmental protection in Poland. Aspects of international cooperation for land protection. Climate protection as a common good”. 

 

Accessibility Toolbar