dr Dominika Skoczylas

Dr Dominika Skoczylas w dniach od 4 do 8 października 2022 r. przebywała na wyjeździe dydaktycznym na Universita Degli Studi Di Foggia we Włoszech. Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji i umiejętności dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć w języku obcym (języku angielskim), a także zaprezentowanie badań prawnoporównawcznych w materii istniejących regulacji prawnych w obszarze cyberbezpieczeństwa. Pani doktor podczas wyjazdu wygłosiła dwa wykłady. Pierwszy z nich dotyczył cyberbezpieczeństwa oraz rozwiązań prawnych dzięki którym możliwe jest zapewnienie interoperacyjności oraz bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną. Drugi zatytułowany był „Environmental protection in Poland. Aspects of international cooperation for land protection. Climate protection as a common good”. 

 

 


 

dr hab. Maciej Jońca, prof. US

W listopadzie 2022 r. prof. US dr hab. Maciej Jońca przebywał na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Mediolanie (Università Cattolica del Sacro Cuore) we Włoszech, gdzie wygłosił wykład „Unico sarcofago di un giovane avvocato milanese di epoca romana”. („Unikatowy sarkofag młodego mediolańskiego prawnika z czasów rzymskich”), w którym analizował, co ikonograficzna analiza dzieła sztuki może nam powiedzieć o realiach życia i pracy starożytnych jurystów rzymskich. 

 

 

 


 

dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela 

Dnia 8 grudnia 2022 r.  dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela wygłosiła dla studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy) wykład pt. „Polish Controversy in Sejm and „good legislation”. Wykład stanowił część kursu „Legislation in European Countries”, który był współtworzony przez wybitnych specjalistów prawa z uniwersytetów w Czechach, Austrii, Słowacji i Wielkiej Brytanii oraz dotyczył współczesnych wyzwań legislacyjnych w europejskich państwach.

 

 

 


Accessibility Toolbar