Literatura wskazana w sylabusach dostępna jest:

A) w BIBLIOTECE WPiA US im. PROFESORA STANISŁAWA CZEPITY (https://bg.szczecin.pl/prawo/)

B) w BIBLIOTECE GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO (https://bg.szczecin.pl/)

C) w KSIĄŻNICY POMORSKIEJ im. STANISŁAWA STASZICA (https://www.ksiaznica.szczecin.pl/)

D) on-line w Systemie Informacji Prawnej Legalis (dostęp w sali komputerowej Biblioteki WPiA US)

E) on-line w Serwisie I:nformacji Prawnej Lex (dostęp w sali komputerowej Biblioteki WPiA US)

 MAPA – DROGA PIESZO Z BUDYNKU GŁÓWNEGO WPIA US DO BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO (ul. F. Tarczyńskiego 1)

MAPA – DOJAZD Z BUDYNKU GŁÓWNEGO WPIA US DO BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO (ul. F. Tarczyńskiego 1)

MAPA – DOJŚCIE Z BUDYNKU GŁÓWNEGO WPIA US DO KSIĄŻNICY POMORSKIEJ (ul. Podgórna 15/16)

MAPA – DOJŚCIE Z BUDYNKU GŁÓWNEGO WPIA US DO BUDYNKU WPIA US PRZY AL. PIASTÓW 40 B