Czym jest Samorząd Studencki?


Samorząd Studencki to organizacja zrzeszająca wszystkich studentów naszej Uczelni.  

Organem Samorządu reprezentującym studentów przed władzami Wydziału jest Rada Samorządu Studenckiego, która zrzesza studentów jednego Wydziału.

RSS zajmuje się aspektami dotyczącymi kwestiami procesu kształcenia oraz odpowiedzialna jest za kreowanie życia akademickiego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych.


RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI US
 

 

Accessibility Toolbar