LEX – Intranetowa wersja Systemu Informacji Prawnej LEX


LEGALIS – Intranetowa wersja Systemu Informacji Prawnej Legalis


Baza biblioteczna – Wirtualna Biblioteka Nauki jest dostępna na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/

Dostęp ze wszystkich komputerów pracujących wewnątrz sieci uczelnianej Uniwersytetu Szczecińskiego (w tym WPiA US).


 

Accessibility Toolbar