Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego mocą uchwał  nr 121/2022, nr 122/2022, nr 123/2022, nr 124/2022, nr 79/2023 oraz nr 80/2023 przyznała tytuły honorowe „Amicus Singularis” – wyróżnienie dla osób, które swoją przychylnością i działalnością na rzecz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego szczególnie wpływają na jego rozwój. 


Tytuły honorowe „Amicus Singularis”
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Przemysław Mijal – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Piotr Dobrołowicz – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

Marcin Borek – Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Szczecinie

 Beata Górska – SSA, Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Anna Sokołowska – Sędzia i Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Accessibility Toolbar