INFORMACJE DOTYCZĄCE USTAWIENIA HASŁA POCZTY UNIWERSYETU SZCZECIŃSKIEGO


 

W celu uzyskania (ponownego ustawienia) hasła do swojej poczty uniwersyteckiej (login to: numeralbumu@stud.usz.edu.pl) można wykorzystać procedurę zresetowania hasła za pomocą portalu:

https://zmianahasla.usz.edu.pl

poprzez  wykorzystaniu opcji wysłania nowego hasła na prywatny e-mail (taki jaki jest używany w kontakcie z Dziekanatem, czyli ten z którego teraz jest korespondencja mailowa).

Należy zastosować się do podanych reguł zmiany hasła (minimum 8 znaków, w tym minimum jedna duża i jedna mała litera, jedna cyfra i jeden znak specjalny) oraz wpisanie adresów mailowych.

W celu zmiany oraz uzyskania hasła postępujemy zgodnie z poniższym rysunkiem.

 

 

 

 

 

 

 

 


Opcja samodzielnej zmiany hasła znajduje się tutaj:  https://zmianahasla.usz.edu.pl/index.php

UWAGA: Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków, w tym jedna duża i jedna mała litera oraz znak specjalny (nie wprowadzamy spacji). Hasło nie może się kojarzyć z danymi osobowymi (np. imię).


 


PODSTAWOWE INFORMACJE O LOGOWANIACH DO UCZELNIANYCH SYSTEMÓW


 

Dostęp do swojej skrzynki e-mail można uzyskać za pomocą strony internetowej: http://portal.office.com
(Usługa Office 365 i uruchomienie programu Outlook)

Pozostałe systemy gdzie używamy loginu i hasła do własnej poczty uniwersyteckiej to:

1) e-Dziekanat

2) Teams

Każdy student na Uniwersytecie Szczecińskim posiada własne konto do platformy e-Dziekanat, które znajduje się pod adresem:  https://e-dziekanat.usz.edu.pl/

Logowanie do konta, odbywa się przez podanie na głównej stronie platformy ‚IDENTYFIKATORA’, którym jest adres mailowy studenta w domenie stud.usz.edu.pl oraz ‚HASŁA’, czyli aktualnego hasła do tej poczty w domenie stud.usz.edu.pl.


 


Oprogramowanie Microsoft 365 do użytkowania dla studentów i pracowników US


Uniwersytet Szczeciński zakupił oprogramowanie Microsoft 365 dla pracowników i studentów. Istnieje możliwość zainstalowania oprogramowania przez wszystkich pracowników oraz studentów Uniwersytetu Szczecińskiego na swoich prywatnych komputerach. 

System posiada funkcjonalność najwyższej edycji pakietu biurowego Microsoft Office 2019 Professional Plus, który zawiera m.in. aplikację Access czy funkcjonalność analizy danych matematycznych.

W celu pobrania oprogramowania należy zalogować się na stronie www.office.com swoim studenckim adresem mailowym (nr_albumu@stud.usz.edu.pl).

Po zalogowaniu w prawym górnym rogu pokaże się ikonka „Zainstaluj pakiet Office”.

Oprogramowanie działa w systemach Windows oraz Mac OS oraz może zostać zainstalowane na urządzeniach tj. komputery, laptopy, tablety oraz smartfony.

W przypadku problemów z hasłem do uczelnianego konta e-mail prosimy przesłać zgłoszenie na adres: pomoc-email@usz.edu.pl


 

Accessibility Toolbar