INFORMACJE DOTYCZĄCE USTAWIENIA HASŁA POCZTY UNIWERSYETU SZCZECIŃSKIEGO

W celu uzyskania (ponownego ustawienia) hasła do swojej poczty uniwersyteckiej (login to: numeralbumu@stud.usz.edu.pl) można wykorzystać procedurę zresetowania hasła za pomocą portalu:

https://zmianahasla.usz.edu.pl

poprzez  wykorzystaniu opcji wysłania nowego hasła na prywatny e-mail (taki jaki jest używany w kontakcie z Dziekanatem, czyli ten z którego teraz jest korespondencja mailowa).

Należy zastosować się do podanych reguł zmiany hasła (minimum 8 znaków, w tym minimum jedna duża i jedna mała litera, jedna cyfra i jeden znak specjalny) oraz wpisanie adresów mailowych.

W celu zmiany oraz uzyskania hasła postępujemy zgodnie z poniższym rysunkiem.

 

 

 

 

 

 

 

 


Opcja samodzielnej zmiany hasła znajduje się tutaj:  https://zmianahasla.usz.edu.pl/index.php

UWAGA: Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków, w tym jedna duża i jedna mała litera oraz znak specjalny (nie wprowadzamy spacji). Hasło nie może się kojarzyć z danymi osobowymi (np. imię).


 

PODSTAWOWE INFORMACJE O LOGOWANIACH DO UCZELNIANYCH SYSTEMÓW

Dostęp do swojej skrzynki e-mail można uzyskać za pomocą strony internetowej: http://portal.office.com
(Usługa Office 365 i uruchomienie programu Outlook)

Pozostałe systemy gdzie używamy loginu i hasła do własnej poczty uniwersyteckiej to:

1) e-Dziekanat

2) Teams

Każdy student na Uniwersytecie Szczecińskim posiada własne konto do platformy e-Dziekanat, które znajduje się pod adresem:  https://e-dziekanat.usz.edu.pl/

Logowanie do konta, odbywa się przez podanie na głównej stronie platformy ‚IDENTYFIKATORA’, którym jest adres mailowy studenta w domenie stud.usz.edu.pl oraz ‚HASŁA’, czyli aktualnego hasła do tej poczty w domenie stud.usz.edu.pl.