Wydziałowy Koordynator ds. wsparcia studentów – mgr Monika Niedźwiecka

mgr MONIKA NIEDŹWIECKA

e-mail: monika.niedzwiecka@usz.edu.pl


Wydziałowy Koordynator ds. wsparcia studentów niepełnosprawnych – dr Adriana Tomczyk
(Konsultacje: czwartek, godz. 13.30 – 14.15, TomczykA-konsultacje-OzN, kod dostępu: 6vtdpp2)

dr ADRIANA TOMCZYK

e-mail: adriana.tomczyk@usz.edu.pl

 ZARZĄDZENIE DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH ORAZ DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
w sprawie w sprawia powołania wydziałowego koordynatora ds. wsparcia studentów

ZARZĄDZENIE NR 2/2020/2021 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH ORAZ DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA NR 2/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH ORAZ DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawia powołania wydziałowego koordynatora ds. wsparcia studentów

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH ORAZ DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
w sprawie powołania wydziałowego koordynatora ds. wsparcia studentów niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR nr 1/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH ORAZ DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania wydziałowego koordynatora ds. wsparcia studentów niepełnosprawnych