Wytyczne Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczące kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia po zmianach wynikających z uchwały RD podjętej 28 września 2020 r.

 


Instrukcje:

Generowanie kodów i linków do zespołów MS Teams:
Generowanie kodów i linków do zespołów MS Teams – instrukcja

Tworzenie zespołu w MS Teams
Tworzenie zespołu w MS Teams – instrukcja

 

 


Wytyczne Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczące kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.

Wnioski do pobrania: