ZARZĄDZENIE NR 17/2021 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 
w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 18/2021 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu prowadzenia zajęć praktycznych na Uniwersytecie Szczecińskim w okresie pandemii SARS-CoV-2


Komunikat nr 4/2020 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie zasad i procedur przeprowadzania zaliczeń końcowych i egzaminów w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 4 grudnia 2020 r.

Komunikat nr 4/2020 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego

 


 

Wytyczne Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Wytyczne Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczące kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia po zmianach wynikających z uchwały RD podjętej 28 września 2020 r.

 


 

Accessibility Toolbar