UCHWAŁA NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim 

AKT.  REGULAMIN STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM (kliknij tutaj)


Regulamin studiów Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązujący wszystkich studentów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. (obowiązujący od pocz. r.a. 2021/2022)

Regulations of studies at the University of Szczecin


Zarządzenie nr 140/2021 w sprawie wzoru skierowania na komisję lekarską dla studentów US

Wzór skierowania na komisję lekarską

Zarządzenie nr 141/2021 w sprawie wzoru porozumienia w sprawie Indywidualnej organizacji studiów (IOS)

Wzór porozumienia w sprawie indywidualnej organizacji studiów 

UCHWAŁA NR 41/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 07 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim


Uchwała nr 95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim. (obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020)

Załącznik do uchwały nr 95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim.
(obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020)


Uchwała nr 18/2018 z dnia 29 marca 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim.

Uchwała nr 19/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim.

Uchwała nr 36/2015 Senatu US z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich.

Regulamin studiów doktoranckich – obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016.

Accessibility Toolbar