Szanowni Państwo, w związku z ciągle jeszcze niepewną sytuacją dotyczącą sal, przewidujemy możliwość dokonywania zmian w rozkładach zajęć.

informacja o salach przy ul. Mickiewicza 16-18


Rozkłady zajęć – semestr letni r.a. 2023/2024

Prawo – jednolite studia magisterskie (stacjonarne)

Prawo – studia stacjonarne I rok

Prawo – studia stacjonarne II rok

Prawo – studia stacjonarne III rok

Prawo – studia stacjonarne IV rok

Prawo – studia stacjonarne V rok

Prawo – jednolite studia magisterskie (niestacjonarne)

Prawo – studia niestacjonarne I rok

Prawo – studia niestacjonarne II rok

Prawo – studia niestacjonarne III rok

Prawo – studia niestacjonarne IV rok

Prawo – studia niestacjonarne V rok


Administracja –  studia I stopnia (stacjonarne)

Administracja – studia I st. I rok

Administracja – studia I st. II rok

Administracja – studia I st. III rok

Administracja  – studia I stopnia (niestacjonarne)

Administracja – studia niestacjonarne I st. I rok

Administracja – studia niestacjonarne I st. II rok

Administracja  – studia II stopnia (stacjonarne)

Administracja – studia II st. I rok

Administracja – studia II st. II rok

Administracja  – studia II stopnia (niestacjonarne)

Administracja – studia niestacjonarne II st. I rok

Administracja – studia niestacjonarne II st. II rok


Prawo służb mundurowych –  studia I stopnia (stacjonarne)

Prawo służb mundurowych – studia stacjonarne I rok

Prawo służb mundurowych – studia stacjonarne II rok

Prawo służb mundurowych – studia stacjonarne III rok

Prawo służb mundurowych –  studia I stopnia (niestacjonarne)

Prawo służb mundurowych – studia niestacjonarne I rok

Prawo służb mundurowych –  studia II stopnia (stacjonarne)

Prawo służb mundurowych – studia stacjonarne I rok

Prawo służb mundurowych –  studia II stopnia (niestacjonarne)

Prawo służb mundurowych – studia niestacjonarne I rok


Prawo Internetu i ochrony informacji –  studia I stopnia (stacjonarne)

Prawo Internetu i ochrony informacji – studia stacjonarne III rok


Ekonomiczno-Prawny –  studia I stopnia (stacjonarne)

Ekonomiczno-Prawny – studia I st. I rok

Ekonomiczno-Prawny – studia I st. II rok

Ekonomiczno-Prawny – studia I st. III rok

Ekonomiczno-Prawny – studia II stopnia (stacjonarne)

Ekonomiczno-Prawny – studia II st. I rok

Ekonomiczno-Prawny – studia II st. II rok

 


Sylabusy do wykładów ogólnouczelnianych na r.a. 2023/2024

wykaz wykładów ogólnouczelnianych na US – studia stacjonarne

wykaz wykładów ogólnouczelnianych na US – studia niestacjonarne

Sylabusy do wykładów ogólnouczelnianych – 2023/2024 – semestr 3 studia stacjonarne 

Sylabusy do wykładów ogólnouczelnianych – 2023/2024 – semestr 4 studia stacjonarne 

Sylabusy do wykładów ogólnouczelnianych – 2023/2024 – semestr 3 studia niestacjonarne 

Sylabusy do wykładów ogólnouczelnianych – 2023/2024 – semestr 4 studia niestacjonarne 

Komunikat dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich – wykłady ogólnouczelniane

TREŚĆ KOMUNIKATU (KLIKNIJ TUTAJ)


Uprzejmie informujemy, że rozkłady zajęć na rok akademicki 2023/2024 są publikowane nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze, zgodnie z §12 pkt 1. UCHWAŁY NR 44/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim

( §12 pkt 1. „Szczegółowy harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych ustala dziekan wydziału, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego.
Harmonogram publikowany jest na wydziałowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej wydziału nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze, którego dotyczy”)

Accessibility Toolbar