Głównym celem Pracowni ds. rankingów jest analiza przygotowywanych w Polsce i za granicą rankingów wydziałów prawa oraz rankingów uniwersyteckich. Członkowie Pracowni analizują kryteria, na podstawie których tworzone są powyższe rankingi, a także wskazują obszary, które powinny podlegać dalszemu rozwojowi – tj. działalność dydaktyczna, naukowa i organizacyjna.

Do zadań pracowni należy:

  • merytoryczna analiza przygotowywanych w Polsce i za granicą rankingów wydziałów prawa oraz rankingów uniwersyteckich;
  • przygotowywanie opinii na podstawie dokonanych analiz;
  • współpraca z Władzami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach działalności Pracowni;

Pracownia ds. rankingów została powołana Zarządzeniem nr 19/2019/2020 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dna 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Pracowni ds. rankingów.


Regulamin funkcjonowania Pracowni ds. rankingów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


 

dr Ewa Milczarek – Kierownik Pracowni ds. rankingów

dr Marta Jasińska – członek Pracowni ds. rankingów

mgr Jakub Baranowski – członek Pracowni ds. rankingów


Ogólnopolski Program Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”


Ranking:  „Ogólnopolski Program Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Agencją PRC od dziesięciu lat realizuje ogólnopolski projekt certyfikacyjny „Uczelnia Liderów”.  Program „Uczelnia Liderów” adresowany jest do polskich uczelni, które w sposób szczególny troszczą się o to, by przekazywana przez nie wiedza przystawała do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. W ramach postępowania certyfikacyjnego uczelnie oceniane są pod kątem jakości i efektywności procesu kształcenia, jakości współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz innowacyjności działań zorientowanych na edukację praktyczną studentów.


Ranking Wydziałów Prawa organizowany przez „Rzeczpospolitą”


Ranking:  „Ranking Wydziałów Prawa”

Przed każdym nowym rokiem akademickim redakcja Rzeczpospolitej tworzy kolejne edycje rankingu wydziałów Prawa i Administracji na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Dzięki temu przyszli studenci mogą odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań—gdzie warto studiować prawo? Czy wybrać studia prawnicze na uczelni państwowej, czy może prywatnej? W rankingu klasyfikowane są zarówno uczelnie publiczne, jak i prywatne—oddzielnie oraz zbiorczo. Każda uczelnia jest oceniana indywidualnie, na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego, bez potrzeby zgłoszenia akcesu do rankingu, co zapewnia pełną kompleksowość oceny rynku uczelni wyższych kształcących na kierunku prawo.


Ranking Wydziałów Prawa organizowany przez „Dziennik Gazeta Prawna”


Ranking:  „Ranking Wydziałów Prawa”

Ranking Wydziałów Prawa jest opracowywany przez Gazetę Prawną raz do roku, w czerwcu. Bierze pod uwagę cztery kategorie kryteriów:

1) kadrę,

2) jakość i siłę kształcenia,

3) wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów,

4) zdawanie studentów na aplikację.


QS World University Rankings


Ranking:  „QS World University Rankings”

Ranking QS opiera się na sześciu kryteriach metodologicznych:

1) reputacja akademicka (40% oceny),

2) reputacja pracodawcy (10% oceny),

3) stosunek uniwersytet – student (20% oceny),

4) cytowanie uniwersytetu (20% oceny),

5) współczynnik międzynarodowości uniwersytetu (5% oceny),

6) współczynnik międzynarodowych studentów (5% oceny).

W 2015 r. wprowadzono normalizację obszarów wydziałowych w celu zapewnienia, że instytucje specjalizujące się w naukach przyrodniczych nie są nadmiernie uprzywilejowane.

 


THE World University Rankings


Ranking:  „THE World University Rankings”

„THE World University Rankings” obejmuje dwa rodzaje rankingów”: Teaching Ranking (ranking odnoszący się do dydaktyki) i Impact Ranking (ranking odnoszący się do badań naukowych). W rankingach THE bierze pod uwagę trzy kluczowe kryteria:

1) Publikowanie wystarczającej liczby artykułów akademickich w okresie pięciu lat—próg ten wynosi obecnie 1000 artykułów,

2) Nauczanie studentów w ramach studiów I stopnia,

3) Praca w różnych dziedzinach nauki.

THE przygotowuje rankingi światowe oraz europejskie.


U.S. News Rankings


Ranking:  „U.S. News Rankings”

Ranking uniwersytetów U.S News jest tworzony na podstawie 1500 najlepszych – w zakresie publikacji – uniwersytetów z InCities (informacje dostępne na stronie internetowej https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/incites/), a także 250 najlepszych uniwersytetów zgodnie z coroczną ankietą na temat reputacji (ankieta przeprowadzana jest od maja do czerwca każdego roku). Z tej puli 1500 uniwersytetów zostało sklasyfikowanych w rankingu 2020-2021, opublikowanym w październiku 2020 r.

PRACOWNIA DS. RANKINGÓW – INFORMACJE

Accessibility Toolbar