SZKOŁY LETNIE – programy edukacyjne tworzone przez Wydział Prawa i Administracji, które w ramach kilkudniowego cyklu mają za zadanie przybliżyć jego uczestnikom konkretne dziedziny prawa. Opierają się na praktycznym podejściu do zagadnień, które z uwagi na priorytetyzację głównych gałęzi prawa, w trakcie toku studiów nie są omawiane w sposób szczegółowy.

W dniach 20 – 23 czerwca 2022 r. odbyła się Szkoła Letnia pt. „Migration and Human Rights Law”. Za projekt odpowiedzialny był zespół ekspertów migracyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego (Polska) oraz Uniwersytetu VITEZ (Bośnia i Hercegowina). W trakcie kursu uczestnicy mieli możliwość pogłębiania swojej wiedzy z prawa migracyjnego i praw człowieka poprzez zajęcia nastawione zarówno na teorię jak i na praktykę.

Program Szkoły Letniej „Migration and Human Rights Law” obejmował swoim zakresem m.in. ochronę prawną migrantów w krajach członkowskich Unii Europejskiej, analizę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście prawa azylowego migrantów czy rozważania na temat zakazu handlu dziećmi uchodźczymi w kontekście Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Projekt odbywał się w formule zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, a po jego ukończeniu uczestnicy otrzymali certyfikaty wystawione przez Wydział Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział Prawa Uniwersytetu ‚VITEZ”.

 

Accessibility Toolbar