Od dnia 1 stycznia 2021 r., zgodnie z § 36 ust. 3a Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego, na Wydziale Prawa i Administracji US działa Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, która  pełni równocześnie funkcje i posiada kompetencje rady dydaktycznej.


Skład Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego do dnia 31 grudnia 2020 r.

1. dr hab. prof. US Ewelina Cała-Wacinkiewicz – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US; Przewodnicząca Rady Dydaktycznej

2. dr hab. prof. US Wojciech Staszewski – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Prawa i Administracji US

3.  dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska – Przewodnicząca Zespołu kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji

4. dr hab. prof. US Małgorzata Ofiarska – Przewodnicząca Zespołu kierunku Administracja

5. dr Beata Kanarek – Przewodnicząca Zespołu kierunku Prawo

6. dr Marta Jasińska – Przewodnicząca Zespołu kierunku Prawo służb mundurowych

7. Dwóch przedstawicieli samorządu studenckiego.

 


Protokoły Posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


 

ZARZĄDZENIE NR 46/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu odbywania posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 


Regulamin posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US z dnia 10 października 2019 r. w sprawie Regulaminu odbywania posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Regulamin odbywania posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

REGULAMIN ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO (tekst jednolity), stanowiący załącznik do Obwieszczenia 1/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

REGULAMIN ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO (tekst jednolity)


 

Accessibility Toolbar