Akty prawne obowiązujące w Uniwersytecie Szczecińskim publikowane są na stronie:
http://monitor.usz.edu.pl/ oraz na stronie: http://bip.usz.edu.pl/artykuly/303/akty-prawne


 

ZARZĄDZENIE nr 147/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 października 2019 r. w sprawie symboliki literowej, skrótów dla domen i adresów mailowych, logo dla wydziałów i instytutów oraz skrótów adresów mailowych jednostek administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

ZARZĄDZENIA nr 133/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przypisania publikacji do dyscyplin naukowych.

http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11206/zarzadzenie-nr-133-2019

 

ZARZĄDZENIE nr 136/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Szczecińskiego.

http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11213/zarzadzenie-nr-136-2019

 

UCHWAŁA nr 106/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2019-2028.

http://bip.usz.edu.pl/uchwala/11220/uchwala-nr-106-2019

ZARZĄDZENIE NR 132/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 września. 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim. (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-132.2019.pdf)

ZARZĄDZENIE nr 114/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie symboliki literowej dla Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Szczecińskiego (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-114_2019.pdf)

ZARZĄDZENIE nr 104/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wdrażania regulaminu organizacyjnego (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-104.2019-w-spr.-trybu-wdro%C5%BCenia-regulaminu-organizacyjnego.pdf)

ZARZĄDZENIE nr 101/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-101.2019-w-spr.-nadania-regulaminu-organizacyjnego-administracji-US.pdf)

załącznik do zarządzenia nr 101/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-101.2019-za%C5%82.-regulamin-organizacyjny.pdf)

UCHWAŁA nr 99/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-99_2019.pdf)

UCHWAŁA nr 98/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie orzeczenia o ważności wyborów do rad naukowych instytutów pierwszej kadencji w Uniwersytecie Szczecińskim (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-98.2019-w-spr-orzeczenia-wa%C5%BCno%C5%9Bci-wybor%C3%B3w.pdf)

ZARZĄDZENIE nr 85/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-85.2019-w-spr.-systemu-motywacyjnego-w-US.pdf)

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 67/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Instytutu Nauk Prawnych w Uniwersytecie Szczecińskim.

 

UCHWAŁA nr 59/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przepisów przejściowych (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-59.2019-przepisy-wprowadzaj%C4%85ce-statut-US.pdf)

UCHWAŁA nr 58/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-58.2019-statut-US.pdf)

ZARZĄDZENIE nr 113/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie obowiązków nauczyciela akademickiego dotyczących minimalnych osiągnięć naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-113.2018-w-spr.-obowi%C4%85zk%C3%B3w-nauczyciela-dot.-min.-osi%C4%85gni%C4%99%C4%87-naukowych.pdf)

ZARZĄDZENIE nr 101/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie podróży służbowych (http://monitor.usz.edu.pl/101-2018-2/)