Akty prawne obowiązujące w Uniwersytecie Szczecińskim publikowane są na stronie:
http://monitor.usz.edu.pl/ oraz na stronie: http://bip.usz.edu.pl/artykuly/303/akty-prawne


ZARZĄDZENIE NR 88/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków nauczycieli akademickich o wliczenie dodatkowych godzin za wybitne osiągnięcia naukowe i twórcze do pensum dydaktycznego
https://monitor.usz.edu.pl/88-2020/

UCHWAŁA NR 59/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych
https://monitor.usz.edu.pl/59-2020-2/

UCHWAŁA NR 58/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego
https://monitor.usz.edu.pl/58-2020-2/

ZARZĄDZENIE NR 51/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad wliczania dodatkowych godzin do pensum w ramach systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/51-2020/

ZARZĄDZENIE NR 45/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia posiedzeń rad naukowych, komisji doktorskich i habilitacyjnych, w tym przeprowadzania obrony rozprawy doktorskiej i kolokwium habilitacyjnego, odbywanych w sprawach związanych z postępowaniami w sprawie nadania stopni naukowych w trybie wykorzystującym technologie informatyczne
https://monitor.usz.edu.pl/45-2020/

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych wymagań technicznych prowadzenia posiedzeń rad naukowych, komisji doktorskich i habilitacyjnych, w tym przeprowadzania obrony rozprawy doktorskiej i kolokwium habilitacyjnego, odbywanych w sprawach związanych z postępowaniami w sprawie nadania stopni naukowych w trybie wykorzystującym technologie informatyczne, a także niektórych wymagań dotyczących sposobu dokumentowania tych postępowań
https://monitor.usz.edu.pl/44-2020/

ZARZĄDZENIE NR 40/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2020 r.  zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/40-2020/

ZARZĄDZENIE NR 39/2020  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 kwietnia 2020 r.  w sprawie trybu postępowania w przypadku wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy, którym ulegli pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego
https://monitor.usz.edu.pl/39-2020/

UCHWAŁA NR 34/2020 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu ustalania zasad prowadzenia postępowań w sprawie awansów naukowych z wykorzystaniem technologii informatycznych
https://monitor.usz.edu.pl/34-2020-2/

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie trybu funkcjonowania komisji przetargowych w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
https://monitor.usz.edu.pl/33-2020/

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie określenia procedur przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego
https://monitor.usz.edu.pl/31-2020/

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Kryzysowego do spraw zagrożenia rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
https://monitor.usz.edu.pl/30-2020/

ZARZĄDZENIE NR 29/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/29-2020/

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego
https://monitor.usz.edu.pl/28-2020/

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulamin konkursu na najlepszego młodego naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego
https://monitor.usz.edu.pl/15-2020/

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu konkursu na naukowca roku Uniwersytetu Szczecińskiego
https://monitor.usz.edu.pl/14-2020/

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/7-2020/
Załącznik (Regulamin)

ZARZĄDZENIE NR 205/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie informacji o identyfikatorze ORCID (załącznik znajduje się w dokumencie) https://monitor.usz.edu.pl/205-2019/

ZARZĄDZENIE NR 203/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 201/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/203-2019/

ZARZĄDZENIE NR 201/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Szczecińskim
https://monitor.usz.edu.pl/201-2019/


ZARZĄDZENIE NR 197/2019
REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 195/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 listopada 2019 r. sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim.
http://monitor.usz.edu.pl/197-2019/

ZARZĄDZENIE NR 195/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim. http://monitor.usz.edu.pl/195-2019/

ZARZĄDZENIE NR 190/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nazw anglojęzycznych dla wydziałów i instytutów Uniwersytetu Szczecińskiego.
http://monitor.usz.edu.pl/190-2019/

ZARZĄDZENIE NR 186/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim. http://monitor.usz.edu.pl/186-2019/

ZARZĄDZENIE nr 147/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 października 2019 r. w sprawie symboliki literowej, skrótów dla domen i adresów mailowych, logo dla wydziałów i instytutów oraz skrótów adresów mailowych jednostek administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

ZARZĄDZENIA nr 133/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przypisania publikacji do dyscyplin naukowych.

http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11206/zarzadzenie-nr-133-2019

 

ZARZĄDZENIE nr 136/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Szczecińskiego.

http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11213/zarzadzenie-nr-136-2019

 

UCHWAŁA nr 106/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2019-2028.

http://bip.usz.edu.pl/uchwala/11220/uchwala-nr-106-2019

ZARZĄDZENIE NR 132/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 września. 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytetu Szczecińskim. (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-132.2019.pdf)

UCHWAŁA NR 130/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących programów i tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia (Treść UCHWAŁY)
https://monitor.usz.edu.pl/130-2019-2/

ZARZĄDZENIE nr 114/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie symboliki literowej dla Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Szczecińskiego (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-114_2019.pdf)

ZARZĄDZENIE nr 104/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wdrażania regulaminu organizacyjnego (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-104.2019-w-spr.-trybu-wdro%C5%BCenia-regulaminu-organizacyjnego.pdf)

ZARZĄDZENIE nr 101/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-101.2019-w-spr.-nadania-regulaminu-organizacyjnego-administracji-US.pdf)

załącznik do zarządzenia nr 101/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-101.2019-za%C5%82.-regulamin-organizacyjny.pdf)

UCHWAŁA nr 99/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-99_2019.pdf)

UCHWAŁA nr 98/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie orzeczenia o ważności wyborów do rad naukowych instytutów pierwszej kadencji w Uniwersytecie Szczecińskim (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-98.2019-w-spr-orzeczenia-wa%C5%BCno%C5%9Bci-wybor%C3%B3w.pdf)

ZARZĄDZENIE nr 85/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-85.2019-w-spr.-systemu-motywacyjnego-w-US.pdf)

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 67/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Instytutu Nauk Prawnych w Uniwersytecie Szczecińskim.

 

UCHWAŁA nr 59/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przepisów przejściowych (http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-59.2019-przepisy-wprowadzaj%C4%85ce-statut-US.pdf)

UCHWAŁA nr 58/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Uchwa%C5%82a-nr-58.2019-statut-US.pdf)

ZARZĄDZENIE nr 113/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie obowiązków nauczyciela akademickiego dotyczących minimalnych osiągnięć naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim
(http://monitor.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-nr-113.2018-w-spr.-obowi%C4%85zk%C3%B3w-nauczyciela-dot.-min.-osi%C4%85gni%C4%99%C4%87-naukowych.pdf)

ZARZĄDZENIE nr 101/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie podróży służbowych (http://monitor.usz.edu.pl/101-2018-2/)