Akty prawne obowiązujące w Uniwersytecie Szczecińskim
publikowane są na stronie:
 http://bip.usz.edu.pl/artykuly/303/akty-prawne


 • ZARZĄDZENIE NR 148/2023 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie obowiązku posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/19706/zarzadzenie-nr-148-2023

 • UCHWAŁA NR 99/2023 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 września 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

https://bip.usz.edu.pl/uchwala/19257/uchwala-nr-99-2023

 • ZARZĄDZENIE NR 26/2023 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wybitne publikacje naukowe opublikowane w 2023 r.

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/18105/zarzadzenie-nr-23-2023

 • ZARZĄDZENIE NR 23/2023 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wybitne publikacje naukowe opublikowane w 2023 r.

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/18105/zarzadzenie-nr-23-2023

 • ZARZĄDZENIE NR 52/2022 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie indywidualnego planu rozwoju pracownika i planu rozwoju dyscypliny naukowej

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/16366/zarzadzenie-nr-52-2022

 • UCHWAŁA NR 43/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

https://bip.usz.edu.pl/uchwala/16125/uchwala-nr-43-2022

 • UCHWAŁA NR 43/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

https://bip.usz.edu.pl/uchwala/16125/uchwala-nr-43-2022

 • ZARZĄDZENIE NR 19/2022 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie regulaminu konkursu na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/15857/zarzadzenie-nr-19-2022

 • ZARZĄDZENIE NR 18/2022 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie regulaminu konkursu na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/15856/zarzadzenie-nr-18-2022

 • UCHWAŁA NR 85/2021 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim (Uchwała ma zastosowanie do przewodów doktorskich wszczętych przed wejściem w życie uchwały nr 99/2023 r. Senatu US z dnia 28 września 2023 r.)

https://bip.usz.edu.pl/uchwala/15051/uchwala-nr-85-2021

 • ZARZĄDZENIE NR 91/2021 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Szczecińskim

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14215/zarzadzenie-nr-91-2021

 • ZARZĄDZENIE NR 76/2021 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad wliczania dodatkowych godzin do pensum w ramach systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14138/zarzadzenie-nr-76-2021

 • ZARZĄDZENIE NR 88/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków nauczycieli akademickich o wliczenie dodatkowych godzin za wybitne osiągnięcia naukowe i twórcze do pensum dydaktycznego

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/12561/zarzadzenie-nr-88-2020

 • ZARZĄDZENIE NR 51/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad wliczania dodatkowych godzin do pensum w ramach systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/12296/zarzadzenie-nr-51-2020

 • ZARZĄDZENIE NR 45/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia posiedzeń rad naukowych, komisji doktorskich i habilitacyjnych, w tym przeprowadzania obrony rozprawy doktorskiej i kolokwium habilitacyjnego, odbywanych w sprawach związanych z postępowaniami w sprawie nadania stopni naukowych w trybie wykorzystującym technologie informatyczne

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/12264/zarzadzenie-nr-45-2020

 • ZARZĄDZENIE NR 44/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych wymagań technicznych prowadzenia posiedzeń rad naukowych, komisji doktorskich i habilitacyjnych, w tym przeprowadzania obrony rozprawy doktorskiej i kolokwium habilitacyjnego, odbywanych w sprawach związanych z postępowaniami w sprawie nadania stopni naukowych w trybie wykorzystującym technologie informatyczne, a także niektórych wymagań dotyczących sposobu dokumentowania tych postępowań

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/12262/zarzadzenie-nr-44-2020

 • ZARZĄDZENIE NR 40/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2020 r.  zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Szczecińskim

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/12197/zarzadzenie-nr-40-2020

 • ZARZĄDZENIE NR 39/2020  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy, którym ulegli pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/12185/zarzadzenie-nr-39-2020

 • ZARZĄDZENIE NR 33/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie trybu funkcjonowania komisji przetargowych w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11988/zarzadzenie-nr-33-2020

 • ZARZĄDZENIE NR 30/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Kryzysowego do spraw zagrożenia rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11985/zarzadzenie-nr-30-2020

 • ZARZĄDZENIE NR 29/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Szczecińskim

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11979/zarzadzenie-nr-29-2020

 • ZARZĄDZENIE NR 7/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Uniwersytecie Szczecińskim

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11511/zarzadzenie-nr-7-2020

 • ZARZĄDZENIE NR 197/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 195/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 listopada 2019 r. sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11405/zarzadzenie-nr-197-2019

 • ZARZĄDZENIE NR 190/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nazw anglojęzycznych dla wydziałów i instytutów Uniwersytetu Szczecińskiego

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11388/zarzadzenie-nr-190-2019

 • ZARZĄDZENIE NR 186/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11361/zarzadzenie-nr-186-2019

 • ZARZĄDZENIE nr 147/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 października 2019 r. w sprawie symboliki literowej, skrótów dla domen i adresów mailowych, logo dla wydziałów i instytutów oraz skrótów adresów mailowych jednostek administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11253/zarzadzenie-nr-147-2019

 • UCHWAŁA nr 106/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2019-2028

https://bip.usz.edu.pl/uchwala/11220/uchwala-nr-106-2019

 • ZARZĄDZENIE nr 136/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Szczecińskiego

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11213/zarzadzenie-nr-136-2019

 • ZARZĄDZENIA nr 133/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przypisania publikacji do dyscyplin naukowych

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11206/zarzadzenie-nr-133-2019

 • UCHWAŁA nr 98/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie orzeczenia o ważności wyborów do rad naukowych instytutów pierwszej kadencji w Uniwersytecie Szczecińskim

https://bip.usz.edu.pl/uchwala/10788/uchwala-nr-98-2019

 • ZARZĄDZENIE nr 67/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Instytutu Nauk Prawnych w Uniwersytecie Szczecińskim

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/9407/zarzadzenie-nr-67-2019

 • UCHWAŁA nr 59/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przepisów przejściowych

https://bip.usz.edu.pl/uchwala/8413/uchwala-nr-59-2019

 • ZARZĄDZENIE nr 113/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie obowiązków nauczyciela akademickiego dotyczących minimalnych osiągnięć naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13483/zarzadzenie-nr-113-2018

Accessibility Toolbar