Akty prawne obowiązujące w Uniwersytecie Szczecińskim
publikowane są na stronie:
 http://bip.usz.edu.pl/artykuly/303/akty-prawne


ZARZĄDZENIE NR 52/2022 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie indywidualnego planu rozwoju pracownika i planu rozwoju dyscypliny naukowej

Tekst ujednolicony na dzień 4 kwietnia 2022 r. – UCHWAŁA NR 85/2021 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

UCHWAŁA NR 43/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 19/2022 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie regulaminu konkursu na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 18/2022 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie regulaminu konkursu na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 13/2022 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wybitne publikacje naukowe opublikowane w 2022 r. 

UCHWAŁA NR 85/2021 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 91/2021 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 76/2021 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad wliczania dodatkowych godzin do pensum w ramach systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 88/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków nauczycieli akademickich o wliczenie dodatkowych godzin za wybitne osiągnięcia naukowe i twórcze do pensum dydaktycznego

ZARZĄDZENIE NR 51/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad wliczania dodatkowych godzin do pensum w ramach systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 40/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2020 r.  zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 39/2020  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09 kwietnia 2020 r.  w sprawie trybu postępowania w przypadku wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy, którym ulegli pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie trybu funkcjonowania komisji przetargowych w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Kryzysowego do spraw zagrożenia rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 29/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 205/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie informacji o identyfikatorze ORCID (załącznik znajduje się w dokumencie)

ZARZĄDZENIE NR 197/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 195/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 listopada 2019 r. sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 190/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nazw anglojęzycznych dla wydziałów i instytutów Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 186/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE nr 147/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 października 2019 r. w sprawie symboliki literowej, skrótów dla domen i adresów mailowych, logo dla wydziałów i instytutów oraz skrótów adresów mailowych jednostek administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIA nr 133/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przypisania publikacji do dyscyplin naukowych

ZARZĄDZENIE nr 136/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA nr 106/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2019-2028

UCHWAŁA nr 98/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie orzeczenia o ważności wyborów do rad naukowych instytutów pierwszej kadencji w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE nr 67/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Instytutu Nauk Prawnych w Uniwersytecie Szczecińskim

UCHWAŁA nr 59/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przepisów przejściowych 

ZARZĄDZENIE nr 113/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie obowiązków nauczyciela akademickiego dotyczących minimalnych osiągnięć naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

Accessibility Toolbar