r.a. 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 5/2020/2021 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia ZARZĄDZENIA NR 13/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Rzymskiego i Tradycji Prawnej Europy.

ZARZĄDZENIE NR 4/2020/2021 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Badawczego Prawnej Ochrony Rodziny

ZARZĄDZENIE NR 3/2020/2021 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA NR 1/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. – Regulamin działania zespołów badawczych Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 2/2020/2021 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 października 2020 r. w sprawie zmiany terminu realizacji obowiązku wypełnienia formularza sprawozdawczego – Opis wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (III kryterium ewaluacji działalności naukowej)

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego Studia Administracyjne


r.a. 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 31/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie obowiązku wypełnienia formularza sprawozdawczego – Opis wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (III kryterium ewaluacji działalności naukowej)

ZARZĄDZENIE NR 30/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Badawczego Prawa Karnego

ZARZĄDZENIE NR 29/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. II Obszaru Ewaluacji – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych

ZARZĄDZENIE NR 28/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie obowiązku importu publikacji do bazy ORCID ID

ZARZĄDZENIE NR 27/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. III obszaru ewaluacji działalności naukowej – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

ZARZĄDZENIE NR 26/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie  terminu złożenia wniosków o przyznanie nagród Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 25/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego Studia Administracyjne

ZARZĄDZENIE NR 24/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego Acta Iuris Stetinensis

ZARZĄDZENIE NR 23/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Badawczego Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości

ZARZĄDZENIE NR 22/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 marca 2020 r. – Regulamin odbywania staży naukowych w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 21/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego Studia Administracyjne

ZARZĄDZENIE NR 20/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Pracowni ds. wydawnictw zagranicznych

ZARZĄDZENIE NR 19/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Pracowni ds. rankingów

ZARZĄDZENIE NR 18/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Pracowni projektów dydaktycznych i naukowych

ZARZĄDZENIE NR 17/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. – Regulamin organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów i warsztatów Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 16/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2019 r. – Regulamin dysponowania środkami przeznaczonymi na działalność badawczą, prowadzoną w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego 

ZARZĄDZENIE NR 15/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości

ZARZĄDZENIE NR 14/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Filozofii, Teorii i Ekonomicznej Analizy Prawa

ZARZĄDZENIE NR 13/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Rzymskiego i Tradycji Prawnej Europy

ZARZĄDZENIE NR 12/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Finansowego

ZARZĄDZENIE NR 11/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

ZARZĄDZENIE NR 10/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Organizacji i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej

ZARZĄDZENIE NR 9/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Karnego

ZARZĄDZENIE NR 8/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Współczesnych Wyzwań Prawa Konstytucyjnego

ZARZĄDZENIE NR 7/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Ochrony Środowiska

ZARZĄDZENIE NR 6/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Ochrony Praw Człowieka w Polskim Systemie Prawnym

ZARZĄDZENIE NR 5/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Komunikacji Elektronicznej

ZARZĄDZENIE NR 4/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawnej Ochrony Rodziny

ZARZĄDZENIE NR 3/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Tworzenia i Wykładni Prawa

ZARZĄDZENIE NR 2/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Cywilnoprawnych Problemów Obrotu Gospodarczego

ZARZĄDZENIE NR 1/2019/2020 DYREKTORA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. – Regulamin działania zespołów badawczych Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego