dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. US

W dniu 6 marca 2024 r. dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. US, wygłosił wykład „Redefinition of Family and Parentage in the United States: Inconsistencies in the Social and Legal Status”.

Podczas swojego wystąpienia zaprezentował wyniki badań realizowanych w Uniwerytecie Miami (School of Law) w ramach stypendium amerykańskiej Fundacji Tadeusza Kościuszki. Wykład koncentrował się na prawonporównawczym przedstawieniu i analizie niespójności w statusie społecznym i prawnym członków rodziny, w szczególności rodziców genetycznych w Uniform Parentage Act. Rozważania obejmowały także analizę i ocenę amerykańskiej koncepcji rodzicielstwa z perspektywy europejskiej.

W dniu 11 marca 2024 r. dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. US przebywał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku. W centrum badawczym prawa europejskiego (Center on European Union Law) wygłosił wykład „Parentage in a Time of Social Change: A Comparative Study”.

Pobyt naukowy profesora Wudarskiego na Uniwersytecie Fordham odbył się na zaproszenie dyrektora centrum prawa europejskiego – profesora Martina Geltera. W wykładzie wzięło udział ponad 80 osób, w tym kadra naukowa, studenci, a także adwokaci i absolwenci uniwersytetu Fordham. Było to ostatnie wystąpienie A. Wudarskiego, podsumowujące jego pobyt naukowy w Stanach Zjednoczonych.

Jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej Pan Profesor wygłosił łącznie 9 wykładów i wziął udział w 4 konferencjach.


prof. dr hab. Maciej Jońca

W okresie od 15 stycznia do 15 lutego 2024 r. prof. US dr hab. Maciej Jońca przebywał na stażu naukowym w Instytucie Prawa Rzymskiego i Starożytnej Historii Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. Staż ten, poświęcony jest badaniom na temat „Graf Leon Pininski und seine Beziehung zu Wien“.

Podczas tego pobytu prof. Jońca wygłosił wykład w Polnische Akademie der Wissenschaften w Wiedniu.

Oprócz tego aktywności naukowe Pana Profesora obejmowały:

8 lutego 2024 r. w Stacji Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu prof. Maciej Jońca wygłosił otwarty wykład pt. „Leon Piniński (1857 bis 1938) und seine Beziehungen zu Wien”. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Stacji, uczeni z Instytutu Prawa Rzymskiego i Historii Praw Antycznych Uniwersytetu Wiedeńskiego, przedstawiciele miejscowej Polonii oraz pasjonaci historii Austrii na przełomie XIX i XX wieku.

12 lutego 2024 r. w Instytucie Prawa Rzymskiego i Historii Praw Antycznych Uniwersytetu Wiedeńskiego prof. Maciej Jońca wygłosił wykład pt. „Homo habsburgensis. Raphael Taubenschlag (1881-1958) und seine geistliche Bildung”. Organizatorem seminarium był prof. Philipp Schreibelreiter, poprowadził je zaś prof. Franz-Stefan Meisel. Udział w nim wzięli pracownicy Instytutu oraz zainteresowani studenci.

 


dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. US

W styczniu 2024 r. prof. US dr hab. Arkadiusz Wudarski, jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, przebywał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Indii Zachodnich (University of the West Indies) na Barbados. Podczas pobytu, profesor Arkadiusz Wudarski spotkał się z profesor Aliną Kaczorowską-Ireland oraz został przyjęty przez władze Wydziału: dr Antonius R. Hippolyte (p.o. dziekan, prodziekan ds. studenckich) oraz dr Janeille Matthews (prodziekan ds. studiów podyplomowych i badań naukowych). Rozmowy dotyczyły współpracy naukowej, w tym udziału w projektach badawczych, wykładach gościnnych, wymiany kadry oraz studentów.

Podczas swojego pobytu prof. A. Wudarski wygłosił wykład „Legal Challenges of Modern Parentage”, w którym przedstawił i ocenił kierunki zmian ram prawnych rodzicielstwa w Europie. Prezentacja obejmowała wyniki badań prowadzonych w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na Uniwersytecie w Miami.

 


 

 

prof. dr hab. Maciej Jońca

6 grudnia 2023 r. podczas spotkania świątecznego zainteresowanych starożytnością pracowników Wydziału Prawa oraz Wydziału Nauk Humanistycznych uniwersytetu w Poczdamie (niem. Postamer Altertums-Wissenschaftlicher Vortrag) prof. Maciej Jońca wygłosił wykład pt. „Glossa picta. Juristische Miniaturen aus der Handschrift Digestum Vetus (BK 824)”

 

 

 

 


 

dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela

Dnia 30 listopada 2023 r. dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela wygłosiła dla studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy) wykład pt. „Preparatory stage of legislative procedure and „good legislation:”. Wykład stanowił część kursu „Legislation in European Countries”, który był współtworzony przez wybitnych specjalistów prawa z uniwersytetów w Czechach, Austrii, Słowacji i Wielkiej Brytanii oraz dotyczył współczesnych wyzwań legislacyjnych w europejskich państwach. Była to już druga edycja kursu, do której Pani Doktor została zaproszona jako wykładowca.

 

Accessibility Toolbar