SYSTEM DLA STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH 

ERASMUS+  INFORMACJE O PROGRAMIE

Więcej informacji na stronie Działu Spraw Międzynarodowych
Uniwersytetu Szczecińskiego: dsm.usz.edu.pl


KOORDYNATORZY DS. WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ STUDENTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ W DYSCYPLINIE NAUK PRAWNE


dr Kamil Dąbrowski

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Narutowicza 17A
70-240 Szczecin, pok. 403
e-mail: kamil.dabrowski@usz.edu.pl


 

Accessibility Toolbar