KOORDYNATOR DS. WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ STUDENTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ W DYSCYPLINIE NAUK PRAWNE


dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Narutowicza 17A
70-240 Szczecin
pok. 322
e-mail: krystyna.niziol@usz.edu.pl