Konferencje organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2017 r.:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość” połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego 

(Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis, International Law Association – Grupa Polska)

 

17-19 maja 2017 r., Szczecin-Międzyzdroje

kontakt: dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz, tel. (91) 444 28 55

e-mail: e.cala-wacinkiewicz@wpiaus.pl

 

Problemy interpretacji tekstu

(Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)

 

październik – listopad 2017 r., Szczecin

kontakt: dr Marek Tkaczuk, tel. (91) 444 28 73

e-mail: marek.tkaczuk@wpiaus.pl


Trzecie Forum Prawa Mediów Elektronicznych „E-usługi” połączone z Drugim Młodym Forum Prawa Mediów Elektronicznych „E-usługi”

(Katedra Postępowania Cywilnego WPiA US; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i funkcjonujące na Wydziale Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE); Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej)

 

4-5 kwietnia 2017 r., Technopark Szczecin

kontakt: dr Aleksandra Klich, tel. (91) 444 28 44, e-mail: aklich.prawo@gmail.com;

mgr Karolina Ziemianin, e-mail: karolina.ziemianin@usz.edu.pl

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów „Prawo w Medycynie”

(Katedra Postępowania Cywilnego)

 

semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

kontakt: dr Aleksandra Klich, tel. (91) 444 28 44

e-mail: aklich.prawo@gmail.com

 

Konferencja poświęcona postępowaniu egzekucyjnemu

(Katedra Postępowania Cywilnego)

 

październik 2017 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

kontakt: mgr Karolina Ziemianin

e-mail: karolina.ziemianin@usz.edu.pl

 

IV Karnistyczne Spotkania Naukowe „Strona podmiotowa przestępstwa”

(Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio” we współpracy z Katedrą Prawa Karnego)

 

18-19 maja 2017 r., Szczecin, Aula Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

e-mail: ksn.konferencja@gmail.com

http://konferencja.ksn.edu.pl

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Etyczne problemy współczesnego prawa”

(Koło Naukowe „CogitUS” im. Dostojewskiego, Tołstoja i Sołżenicyna)

6 czerwca 2017 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Podmiot leczniczy. Lekarz. Pacjent”

(Katedra Postępowania Cywilnego)

21 czerwca 2017 r., sala plenarna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie.

e-mail: konfmedyczna2017@gmail.com

 


 

Konferencje organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2016 r.:

Konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych w Kościele”

(Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA US we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetem Opolskim)

25 lutego 2016 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

III Karnistyczne Spotkania Naukowe

(Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio” we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Ratio”)

14-16 marca 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

 

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Wykładnia prawa. Zagadnienia teoretycznoprawne, filozoficznoprawne i dogmatycznoprawne”

(Koło Naukowe „Prolepsis” i Koło Naukowe im. Zygmunta Ziembińskiego)

12 kwietnia 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: konferencja.wykladnia@gmail.com

 

II Spotkanie Naukowe Komitetu Naukowego czasopisma elektronicznego „Sapientia Iuris. Prawo rzymskie i kanoniczne. Historia prawa”

(Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno – Prawnych)

12-14 czerwca 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr hab. prof. US Ewa Gajda  91 444 28 23

egajda@mec.univ.szczecin.pl

 

Zjazd Cywilistów „Prawo kontraktów”

(Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego)

21-23 września 2016 r., Międzyzdroje

kontakt: mgr Adriana Tomczyk 91 444 28 19

adriana.tomczyk@wpiaus.pl

zjazdcywilistow@gmail.com

 

Forum Prawa Mediów Elektronicznych „Europa cyfrowa”

(Katedra Postępowania Cywilnego)

6-7 kwietnia 2016 r., Opole

kontakt: dr Aleksandra Klich  91 444 28 44

aklich.prawo@gmail.com

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zawody prawnicze wobec informatyzacji postępowania cywilnego”

(Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Uniwersytet Wrocławski i funkcjonujące na nim Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej)

 

10 czerwca 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Aleksandra Klich 91 444 28 44

aklich.prawo@gmail.com

katedrakpc@gmail.com

 

Seminarium międzynarodowe „Bezpieczeństwo w multicentrycznych społeczeństwach”

(Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego)

28 listopada-2 grudnia 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

obrady prowadzone w języku angielskim

kontakt: dr Magdalena Michalak 91 444 28 66

magdalena.michalak@wpiaus.pl

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finansowoprawne aspekty działalności sportowej”

(Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS)

30-31 maja 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego „Bank i pieniądz w Polsce i na świecie (aspekty prawne)”

(Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS)

6 grudnia 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Wojciech Bożek 91 444 28 13

wojciech.bozek@wpiaus.pl

 

Studencka Konferencja Naukowa „Finansowanie i realizacja zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny”
(Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego)


28 listopada 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: ewa.koniuszewska@wpiaus.pl

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postępowanie egzekucyjne i inne postępowania wykonawcze”

(Katedra Postępowania Cywilnego)

16 listopada 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: katedrakpc@gmail.com

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pojęcie utworu w prawie autorskim (ze szczególnym uwzględnieniem utworu naukowego i technicznego)”

(Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego przy współudziale Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL w Kielcach)

14 grudnia 2016 r., Szczecin

kontakt: dorota.sokolowska@wpiaus.pl

 


 

Konferencje organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2015 r.:

Forum Prawa Mediów Elektronicznych „Płatności Elektroniczne. Prawne, finansowe i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych”

(Katedra Postępowania Cywilnego)
26 III 2015, Wrocław

Konferencja współorganizowana z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
Strona Konferencji>>>>


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego”

(Katedra Postępowania Cywilnego)

16 IV 2015, Szczecin 
Konferencja współorganizowana z Uniwersytetem Opolskim
Więcej >>>
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy”

(Katedra Postępowania Cywilnego)

15-16 X 2015, Lublin
Konferencja współorganizowana z Uniwersytetem Wrocławskim i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Komornik sądowy w polskim systemie prawnym”

(Katedra Postępowania Cywilnego)
2 X 2015, Szczecin

XVI polsko-czesko-słowacka Konferencja prawa ochrony środowiska „Rozwój prawa i polityki ochrony środowiska”

(Katedra Prawa Ochrony Środowiska, Polskie Towarzystwo Prawa Ochrony Środowiska oraz Instytut Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu)
5-8 IX 2015, Pogorzelica

I. Ogólnopolska Konferencja Romanistyczna „Civis Romanus sum. Mistrzowie i dzieła polskiej romanistyki” 

(Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)
18-20 IX 2015, Szczecin
Więcej >>>

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego „System podatkowy w Polsce – jego rola i znaczenia w procesach gospodarowania”
(Katedra Prawa Finansowego oraz Koło Naukowe FiskUS)
9 XII 2015, Szczecin

 

Konferencja „Szczególny status gminy uzdrowiskowej z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy uzdrowiskowej”
(Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego oraz Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego)
25 V 2015, Szczecin

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych”
(Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
23 X 2015, Szczecin

 

Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa “Prawnoadministracyjna regulacja bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce i w Unii Europejskiej”

(Administracyjne Koło Naukowe)

1-2 VI 2015, Szczecin

 

II Kongres Nauk Sądowych

(Katedra Postępowania Cywilnego)

20 VI 2015, Warszawa

Konferencja organizowana wspólnie z 26 podmiotami.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne oblicze arbitrażu i mediacji. Teoria i praktyka”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego w Szczecinie we współpracy z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie i Kołem Naukowym Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis”)

1 XII 2015, Szczecin

 

Konferencja Sapientia Iuris

(Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)
30 IV 2015, Szczecin