Konferencje organizowane w roku 2021

Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce. Konferencja poświęcona pamięci Doktora Macieja Kłodawskiego

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Legislacji)

14 maja 2021 r., webinarium

kontakt: dr Beata Kanarek, tel. 91 444 28 22, e-mail: beata.kanarek@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Nowe bramy bezpieczeństwa”

(Administracyjne Koło Naukowe, Zespół Badawczy Prawa Komunikacji Elektronicznej)

wiosna 2021 r., Wydział Prawa i Administracji US

kontakt: dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US, tel. 91 444 28 58, e-mail: aleksandra.monarcha-matlak@usz.edu.pl
kontakt: dr Przemysław Zdyb, tel. 91 444 28 60, e-mail: przemyslaw.zdyb@usz.edu.pl
kontakt: mgr Dominika Skoczylas, tel. 91 444 28 60, e-mail: dominika.skoczylas@usz.edu.pl


„Zawody zaufania publicznego – tradycje i wyzwania współczesności”

(Instytut Nauk Prawnych US, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis)

11–12 marca 2021 r., Szczecin

kontakt: dr Kamil Dąbrowski, e-mail: kamil.dabrowski@usz.edu.pl
kontakt: mgr Dominika Wróblewska, e-mail: dominika.wroblewska@usz.edu.pl


Ogólnopolska konferencja „O kształceniu prawników – diagnoza i wyzwania”

(Wydział Prawa i Administracji US)

27 stycznia 2021 r., webinarium

kontakt: dr Beata Kanarek, tel. 91 444 28 22, e-mail: beata.kanarek@usz.edu.pl
kontakt: mgr Patryk Kupis, e-mail: patryk.kupis@usz.edu.pl 
kontakt: mgr Paweł Nowotko, tel. 91 444 28 43, e-mail: pawel.nowotko@usz.edu.pl


 

Konferencje organizowane w roku 2020

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samobójstwo w prawie polskim i naukach pokrewnych”

(Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Koło Naukowe Teoretyków Suicydologii)

10 grudnia 2020 r., platforma Zoom

adres e-mail do kontaktu: zachodniopomorskioddzialpts@gmail.com
dr Konrad Burdziak (Opiekun Koła Naukowego), e-mail: konrad.burdziak@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy polskiego prawa wyborczego”

(Zespół Badawczy Ochrona Praw Człowieka w Polskim Systemie Prawnym)

3 grudnia 2020 r., webinarium

kontakt: dr Agata Pyrzyńska, tel. 91 444 28 66, e-mail: agata.pyrzynska@usz.edu.pl
kontakt: dr Radosław Zych, tel. 91 444 28 66, e-mail: radoslaw.zych@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Stanisława Czepity”

26 listopada 2020 r., webinarium

kontakt: dr Beata Kanarek, tel. 91 444 28 22, e-mail: beata.kanarek@usz.edu.pl


„Mediacje gospodarcze”

(Koło Naukowe Prawa Gospodarczego)

16 listopada 2020 r., platforma MS Teams (kod dostępu do zespołu – 5gv3igu)


6 Forum Prawa Mediów Elektronicznych „#e-sąd #e-praca #e-finanse”

(Zespół Badawczy Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Instytut Przedsiębiorczości i Służb Publicznych – Stowarzyszenie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski)

6-7 października 2020 r., platforma „clickmeeting”

kontakt: dr Karolina Ziemianin, tel. 91 444 28 44, e-mail: karolina.ziemianin@usz.edu.pl
kontakt: dr Aleksandra Klich, tel. 91 444 28 62, e-mail: aleksandra.klich@usz.edu.pl
kontakt: mgr Michał Wojdała, tel. 91 444 28 43, e-mail: michal.wojdala@usz.edu.pl


5. Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych „#e-sąd #e-praca #e-finanse”

(Zespół Badawczy Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Instytut Przedsiębiorczości i Służb Publicznych – Stowarzyszenie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski)

5 października 2020 r.

kontakt: dr Karolina Ziemianin, tel. 91 444 28 44, e-mail: karolina.ziemianin@usz.edu.pl
kontakt: dr Aleksandra Klich, tel. 91 444 28 62, e-mail: aleksandra.klich@usz.edu.pl
kontakt: mgr Michał Wojdała, tel. 91 444 28 43, e-mail: michal.wojdala@usz.edu.pl


 

Konferencje organizowane w roku 2019

Konferencja Prawo Medyczne

(Koło Naukowe Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis”, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Szczecin)

16 grudnia 2019 r., Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, sala B1

kontakt: dr Aleksandra Klich (Opiekun Koła Naukowego), tel. 91 444 2862, e-mail: aleksandra.klich@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samobójstwo w prawie polskim i naukach pokrewnych”

(Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Koło Naukowe Teoretyków Suicydologii)

12 grudnia 2019 r., Wydział Prawa i Administracji US

kontakt: dr Konrad Burdziak (Opiekun Koła Naukowego), tel. 91 444 28 35, e-mail: konrad.burdziak@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Branżowa „Zmiany w prawie cywilnym procesowym”

(Wydział Prawa i Administracji US, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, Izba Komornicza w Szczecinie oraz Instytut Przedsiębiorczości i Służb Publicznych – Stowarzyszenie)

22 października 2019 r., Sala Kongresowa Wydziału Humanistycznego US

kontakt: mgr Michał Wojdała, 91 444 28 43, e-mail: michal.wojdala@usz.edu.pl


Aspekty prawne czynności procesowych w postępowaniach karnych Rzeczpospolitej Polski i Republiki Federalnej Niemiec

Konferencja realizowana w ramach projektu Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych.
(KWP w Szczecinie, PUM w Szczecinie, Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, WPiA w Szczecinie)

16-17 października 2019 r., Międzyzdroje

kontakt: dr Mateusz Tomczyk, tel. 91 444 28 32, e-mail: mateusz.tomczyk@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty”

(Instytut Nauk Prawnych US, Grupa Polska Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego)

10-11 października 2019 r., Warszawa

kontakt: mgr Agata Szwed, tel. 91 444 28 77, e-mail: agata.szwed@usz.edu.pl


Konferencja Międzynarodowa Law and Chaos
(Katedra Teorii i Filozofii Prawa)

26 września 2019 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Michał Peno, tel. 91 444 26 26
e-mail: michal.peno@usz.edu.pl

Informacje o wydarzeniu : https://philevents.org/event/show/72770


VI Karnistyczne Spotkania Naukowe „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”

(Katedra Prawa Karnego oraz Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio”)

29 maja 2019 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Małgorzata Żbikowska, tel. 91 444 28 32 e-mail: malgorzata.zbikowska@usz.edu.pl (opiekun koła)


Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Dyskursy prawne i prawnicze. Wykładnia prawa w teorii i w praktyce”

(Katedra Tworzenia i Wykładni Prawa oraz Koło Naukowe Prolepsis)

27 maja 2019 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Karolina Gmerek, tel. 91 444 26 04, e-mail: karolina.gmerek@usz.edu.pl


Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej  
(Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej)

20-22 maja 2019 r., Międzyzdroje  Vienna House Amber Baltic

kontakt: dr Przemysław Kledzik, tel. 91 444 28 60, e-mail: przemyslaw.kledzik@usz.edu.pl, dr Przemysław Zdyb, tel. 91 444 28 60, e-mail: przemyslaw.zdyb@usz.edu.pl,
mgr Dominika Skoczylas, tel. 91 444 28 60, e-mail: dominika.skoczylas@usz.edu.pl


Konferencja dotycząca zagadnień gospodarki komunalnej

(Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego)

maj 2019 r., Szczecin

kontakt: dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US , tel. 91 444 28 65, e-mail: daniel.wacinkiewicz@usz.edu.pl


XIV Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji „Informatyzacja. Internet. Świat wirtualny”
(Stowarzyszenie Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych oraz koła naukowe działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego: Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio”, Koło Naukowe Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis”, Koło Naukowe Prolepsis, Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Spadkowego „Cor civilia”, Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS, Administracyjne Koło Naukowe, Szczeciński Klub Debat)

25-26 kwietnia 2019 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Małgorzata Żbikowska, tel. 91 444 28 32,  e-mail: malgorzata.zbikowska@usz.edu.pl (opiekun koła)


V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego „Przemiany prawne i ekonomiczne w Polsce oraz ich wpływy na zarządzanie finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego”
(Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS)

8-9 kwietnia 2019 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Ewa Kowalewska, tel. 91 444 28 13, e-mail: ewa.kowalewska@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych dotycząca tworzenia i wykładni prawa
(Katedra Tworzenia i Wykładni Prawa oraz Koło Naukowe „Prolepsis” działające przy Katedrze Tworzenia i Wykładni Prawa)

kwiecień 2019 r.

kontakt: dr Karolina Gmerek, tel. 91 444 26 04, e-mail: karolina.gmerek@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa dotycząca cyfryzacji

(Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Administracyjne Koło Naukowe)

marzec – kwiecień 2019 r.

kontakt: mgr Dominika Skoczylas, tel. 91 444 28 60, e-mail: dominika.skoczylas@usz.edu.pl
dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US (opiekun koła), tel. 91 444 28 58, e-mail: aleksandra.monarcha-matlak@usz.edu.pl


Konferencja Międzynarodowa 2nd Seminar of Theory and Economics of Law (II Seminarium Teorii i Ekonomii Prawa)
(Katedra Teorii i Filozofii Prawa)

wiosna 2019 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji, obrady w języku angielskim

kontakt: dr Michał Peno, tel. 91 444 26 26
e-mail: michal.peno@usz.edu.pl


Zmiany w technice prawodawczej po trzech latach od ich wejścia w życie – perspektywa teoretyczna i praktyczna
(Katedra Teorii i Filozofii Prawa)

27 marca 2019 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Maciej Kłodawski, tel. 91 444 26 09, e-mail: maciej.klodawski@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lex Medica”

(Katedra Postępowania Cywilnego, Koło Naukowe Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis”oraz IFMSA-Poland Oddział Szczecin)

26 marca 2019 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Aleksandra Klich, tel. 91 444 28 62 e-mail: aleksandra.klich@usz.edu.pl (opiekun koła)


 

Konferencje organizowane w roku 2018

Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska „Samorząd terytorialny
a ochrona środowiska”

(Katedra Prawa Ochrony Środowiska, współorganizator Zakład Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego)

6-8 września 2018 r., Szczecin, Hotel Radisson

kontakt: dr hab. Anna Barczak, prof. US, tel. 91 444 28 10

e-mail: anna.barczak@usz.edu.pl

kontakt: mgr Adrianna Ogonowska, tel. 91 444 28 10

e-mail: adrianna.ogonowska@usz.edu.pl


Zasada jedności prawa cywilnego a spójność regulacji prawnohandlowych
i prawnorodzinnych

(Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego, we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN)

18-19 października 2018 r.,  Szczecin

18 października 2018 r. planowana jest uroczysta kolacja. Obrady rozpoczną się 19 października 2018 r.

kontakt: dr Katarzyna Malinowska-Woźniak, tel. 91 444 28 27,  e-mail: konferencja.wpiaus.2018@gmail.com

pdfZaproszenie

Ikona dokument WordFormularz zgłoszeniowy

 

Skład Rady Naukowej:  Skład RN Konferencji „Zasada jedności prawa cywilnego a spójność regulacji prawnohandlowych i prawnorodzinnych.

Program:  Program Konferencji „Zasada jedności prawa cywilnego a spójność regulacji prawnohandlowych i prawnorodzinnych.


IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Finansów
i Prawa Finansowego  „Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy”

(Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS)

17 kwietnia 2018 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Ewa Kowalewska, tel. 91 444 28 13, e-mail: ewa.kowalewska@usz.edu.pl


Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „4 Forum Prawa Mediów Elektronicznych”

(Katedra Postępowania Cywilnego WPiA US, współorganizatorzy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu; CBKE; Instytut Prawa Technologii Informacyjnych, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu)

10-11 kwietnia 2018 r., Wrocław, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

kontakt: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, tel. 91 444 28 57 e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl

kontakt: dr Karolina Ziemianin, tel. 91 444 28 44, e-mail: karolina.ziemianin@usz.edu.pl


Etyczne problemy współczesnego prawa

(Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Koło Naukowe „CogitUS”)

25 kwietnia 2018 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Michał Peno, tel. 91 444 26 26, e-mail: michal.peno@usz.edu.pl


V Karnistyczne Spotkania Naukowe „Okoliczności wyłączające przestępność czynu w ujęciu interdyscyplinarnym”

Katedra Prawa Karnego oraz Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio”

23-24 maja 2018 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: ksn.konferencja@gmail.com

kontakt: mgr Łukasz Buczek, e-mail: lukasz.buczek@usz.edu.pl


Ochrona danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO

(Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Administracyjne Koło Naukowe WPiA US)

9 maja 2018 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US (opiekun koła), tel. 91 444 28 58, e-mail: aleksandra.monarcha-matlak@usz.edu.pl


1st Seminar of Theory and Economics of Law (I Seminarium Teorii i Ekonomii Prawa)

17  października 2018 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji, seminarium w języku angielskim

kontakt: dr Michał Peno, tel. 91 444 26 26, e-mail: michal.peno@usz.edu.pl


W jakiej Unii Europejskiej Polska – Jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja Współpracy Międzynarodowej

11-12 października 2018 r., Warszawa, Katedra Prawa Międzynarodowego, współorganizatorzy Grupa Polska Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego oraz Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis.

kontakt: dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, tel. 91 444 28 55

e-mail: ewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.pl

kontakt: mgr Agata Szwed, tel. 91 444 28 77, e-mail: agata.szwed@usz.edu.pl


Oblicza mediacji w sprawach cywilnych. Przedsiębiorca – konsument – mediator

(Katedra Postępowania Cywilnego, współorganizatorzy: Zachodniopomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Północny Związek Pracodawców)

14 listopada 2018 r., Szczecin, Rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego, Sala Senatu

kontakt: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, tel. 91 444 28 57, e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl

kontakt: dr Aleksandra Klich, tel. 91 444 28 62 e-mail: aleksandra.klich@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praca bez barier”

(Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej wraz z PFRON i ZUS )

11 grudnia 2018 r., Koszalin, Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomiczny

kontakt: dr Mikołaj Rylski, tel. 91 444 28 51, e-mail: mikolaj.rylski@usz.edu.pl

 


Konferencje zorganizowane w latach ubiegłych

Accessibility Toolbar