Konferencje organizowane w roku 2018

Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska „Samorząd terytorialny a ochrona środowiska”

(Katedra Prawa Ochrony Środowiska)

6-8 września 2018 r., Szczecin, Hotel Radisson

 

kontakt: mgr Adrianna Ogonowska, tel. 91 444 28 10

e-mail: adrianna.ogonowska@wpiaus.pl


15-lecie nowelizacji Kodeksu cywilnego

(Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego)

październik lub listopad 2018 r., Szczecin

 

kontakt: mgr Krzysztof Kubasik, tel. 91 444 28 87

e-mail: krzysztof.kubasik@wpiaus.pl 


IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego  „Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy”

(Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS)

17 kwietnia 2018 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

 

kontakt: dr Ewa Kowalewska, tel. 91 444 28 13

e-mail: ewa.kowalewska@wpiaus.pl

Konferencje zorganizowane w latach ubiegłych

 • 2017

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość” połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego 

  (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis, International Law Association – Grupa Polska)

  17-19 maja 2017 r., Szczecin-Międzyzdroje

   

  kontakt: dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz, tel. (91) 444 28 55
  e-mail: e.cala-wacinkiewicz@wpiaus.pl


  II Konferencja Romanistyczna „Civis Romanus sum. Problem interpretacji  tekstu źródłowego. In memoriam Professoris Janusz Sondel”

  (Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)

  29 listopada 2017 r., Pałac Małkocin

   

  kontakt: dr Marek Tkaczuk, tel. (91) 444 28 73
  e-mail: marek.tkaczuk@wpiaus.pl


   Trzecie Forum Prawa Mediów Elektronicznych „E-usługi” połączone z Drugim Młodym Forum Prawa Mediów Elektronicznych „E-usługi”

  (Katedra Postępowania Cywilnego WPiA US; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i funkcjonujące na Wydziale Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE); Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej)

   4-5 kwietnia 2017 r., Technopark Szczecin

   

  kontakt:
  dr Aleksandra Klich, tel. (91) 444 28 44,
  e-mail: aklich.prawo@gmail.com;

  mgr Karolina Ziemianin,
  e-mail: karolina.ziemianin@usz.edu.pl


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów „Prawo w Medycynie”

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

   

  kontakt: dr Aleksandra Klich, tel. (91) 444 28 44
  e-mail: aklich.prawo@gmail.com


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Międzynarodowe  i europejskie postępowanie egzekucyjne”

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  1 grudnia 2017 r., Szczecin, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, ul. Mickiewicza 64 (Nowa Aula)

   

  kontakt: mgr Karolina Ziemianin
  e-mail: karolina.ziemianin@usz.edu.pl


  IV Karnistyczne Spotkania Naukowe „Strona podmiotowa przestępstwa”

  (Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio” we współpracy z Katedrą Prawa Karnego)

   

  18-19 maja 2017 r., Szczecin, Aula Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

  e-mail: ksn.konferencja@gmail.com
  http://konferencja.ksn.edu.pl


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Etyczne problemy współczesnego prawa”

  (Koło Naukowe „CogitUS” im. Dostojewskiego, Tołstoja i Sołżenicyna)

  6 czerwca 2017 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji


   Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Podmiot leczniczy. Lekarz. Pacjent”

  (Katedra Postępowania Cywilnego WPiA US, Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koło Naukowe Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis” WPiA US)

  21 czerwca 2017 r., sala plenarna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie.

   

  e-mail: konfmedyczna2017@gmail.com


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona tajemnicy w postępowaniu cywilnym i karnym”

  (Katedra Postępowania Karnego oraz Katedra Postępowania Cywilnego WPiA, Instytut Służb Publicznych i Przedsiębiorczości – Stowarzyszenie)

  11 października 2017 r.

   

  kontakt: karolina.ziemianin@usz.edu.pl

  michal.wojdala@wpiaus.pl

  Program konferencji


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Europa w świecie: czas przełomu”

  (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA US, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zakład Ekonomii Międzynarodowej Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Administracji i Prawa Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)

  6 października 2017 r., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

   

  kontakt: dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz, tel. (91) 444 28 55


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego”

  (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA US, International Law Association – Grupa Polska; Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis)

  12-13 października 2017 r., Warszawa


  Konferencja Naukowa „25 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych. Ocena dokonań i perspektywy”

  (Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA US)

  11 grudnia 2017 r., sala 217, WPiA US


  III Kongres Nauk Sądowych „Status biegłego w Polsce”

  (współorganizator Katedra Postępowania Cywilnego WPiA US)

  18 listopada 2017 r., Warszawa, Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

   

  www. https://3kns.pl/3_KONGRES_NAUK_SADOWYCH

 • 2016

  Konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych w Kościele”

  (Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA US we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetem Opolskim)

  25 lutego 2016 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


  III Karnistyczne Spotkania Naukowe

  (Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio” we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Ratio”)

  14-16 marca 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji


  Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Wykładnia prawa. Zagadnienia teoretycznoprawne, filozoficznoprawne i dogmatycznoprawne”

  (Koło Naukowe „Prolepsis” i Koło Naukowe im. Zygmunta Ziembińskiego)

  12 kwietnia 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

   

  kontakt: konferencja.wykladnia@gmail.com


  II Spotkanie Naukowe Komitetu Naukowego czasopisma elektronicznego „Sapientia Iuris. Prawo rzymskie i kanoniczne. Historia prawa”

  (Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno – Prawnych)

  12-14 czerwca 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

   

  kontakt: dr hab. prof. US Ewa Gajda  91 444 28 23

  e-mail: egajda@mec.univ.szczecin.pl


  Zjazd Cywilistów „Prawo kontraktów”

  (Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego)

  21-23 września 2016 r., Międzyzdroje

   

  kontakt: mgr Adriana Tomczyk 91 444 28 19

  e-mail: adriana.tomczyk@wpiaus.pl
  zjazdcywilistow@gmail.com


  Forum Prawa Mediów Elektronicznych „Europa cyfrowa”

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  6-7 kwietnia 2016 r., Opole

   

  kontakt: dr Aleksandra Klich  91 444 28 44
  e-mail: aklich.prawo@gmail.com


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zawody prawnicze wobec informatyzacji postępowania cywilnego”

  (Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Uniwersytet Wrocławski i funkcjonujące na nim Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej)

  10 czerwca 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

   

  kontakt: dr Aleksandra Klich 91 444 28 44
  e-mail: aklich.prawo@gmail.com
  katedrakpc@gmail.com


  Seminarium międzynarodowe „Bezpieczeństwo w multicentrycznych społeczeństwach”

  (Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego)

  28 listopada-2 grudnia 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

  obrady prowadzone w języku angielskim

   

  kontakt: dr Magdalena Michalak 91 444 28 66

  e-mail: magdalena.michalak@wpiaus.pl 


  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finansowoprawne aspekty działalności sportowej”

  (Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS)

  30-31 maja 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji


  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego „Bank i pieniądz w Polsce i na świecie (aspekty prawne)”

  (Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS)

  6 grudnia 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

   

  kontakt: dr Wojciech Bożek 91 444 28 13

  e-mail: wojciech.bozek@wpiaus.pl


  Studencka Konferencja Naukowa „Finansowanie i realizacja zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny”

  Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego)

  28 listopada 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

   

  kontakt: ewa.koniuszewska@wpiaus.pl


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postępowanie egzekucyjne i inne postępowania wykonawcze”

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  16 listopada 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

   

  kontakt: katedrakpc@gmail.com


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pojęcie utworu w prawie autorskim (ze szczególnym uwzględnieniem utworu naukowego i technicznego)”

  (Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego przy współudziale Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL w Kielcach)

  14 grudnia 2016 r., Szczecin

   

  kontakt: dorota.sokolowska@wpiaus.pl

 • 2015

  Forum Prawa Mediów Elektronicznych „Płatności Elektroniczne. Prawne, finansowe i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych”

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  26 III 2015, Wrocław

  Konferencja współorganizowana z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

  Strona Konferencji>>>>


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego”

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  16 IV 2015, Szczecin

  Konferencja współorganizowana z Uniwersytetem Opolskim


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy”

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  15-16 X 2015, Lublin

  Konferencja współorganizowana z Uniwersytetem Wrocławskim i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „Komornik sądowy w polskim systemie prawnym”

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  2 X 2015, Szczecin


  XVI polsko-czesko-słowacka Konferencja prawa ochrony środowiska „Rozwój prawa i polityki ochrony środowiska”

  (Katedra Prawa Ochrony Środowiska, Polskie Towarzystwo Prawa Ochrony Środowiska oraz Instytut Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu)

  5-8 IX 2015, Pogorzelica


  I. Ogólnopolska Konferencja Romanistyczna „Civis Romanus sum. Mistrzowie i dzieła polskiej romanistyki”

  (Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)

  18-20 IX 2015, Szczecin


  Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego „System podatkowy w Polsce – jego rola i znaczenia w procesach gospodarowania”

  (Katedra Prawa Finansowego oraz Koło Naukowe FiskUS)

  9 XII 2015, Szczecin


  Konferencja „Szczególny status gminy uzdrowiskowej z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy uzdrowiskowej”

  (Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego oraz Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego)

  25 V 2015, Szczecin


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych”

  (Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

  23 X 2015, Szczecin


  Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa “Prawnoadministracyjna regulacja bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce i w Unii Europejskiej”

  (Administracyjne Koło Naukowe)

  1-2 VI 2015, Szczecin


  II Kongres Nauk Sądowych

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  20 VI 2015, Warszawa

  Konferencja organizowana wspólnie z 26 podmiotami.


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne oblicze arbitrażu i mediacji. Teoria i praktyka”

  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego w Szczecinie we współpracy z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie i Kołem Naukowym Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis”)

  1 XII 2015, Szczecin


  Konferencja Sapientia Iuris

  (Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)

  30 IV 2015, Szczecin

 • 2014

  Polsko-niemiecki projekt badawczy „Transformacja polityki energetycznej w Niemczech, a wdrożenie energii atomowej w Polsce?”

  8 października 2014 r, Berlin

  5 listopada 2014 r., Szczecin

  Konferencja została zorganizowana przez Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych (ZfRV) na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w Cottbus, a także Polsko-Niemieckie Centrum Badawcze Prawa Publicznego i Ochrony Środowiska (GP PLEN) oraz Uniwersytet Szczeciński.


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informatyzacja postępowania cywilnego – Teoria i praktyka”

  5 listopada 2014 r. Szczecin

  Konferencję zorganizowała Katedra Postępowania Cywilnego.


  XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii  Europejskiej”

  21-24 września 2014 r., Szczecin oraz Berlin

  Konferencję zorganizowała Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego.


  Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego „XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość”

  29-31 maja 2014 r., Międzyzdroje

  Konferencję zorganizowała Katedra Prawa Finansowego.


  Konferencja „Współczesne problemy prawa cywilnego procesowego. Doświadczenia polskie i litewskie”

  9 kwietnia 2014 r., Szczecin

  Konferencję zorganizowała Katedra Postępowania Cywilnego.


  V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów i Doktorantów „50 lat służby Kodeksu Cywilnego na rzecz obywateli”

  29-30 maja 2014 r., Szczecin


  Konferencja Naukowa II Karnistyczne Spotkania Naukowe

  26-28 listopada 2014 r., Szczecin

  Konferencję zorganizowało Koło Naukowe Nauk Penalnych, działające przy Katedrze Prawa Karnego.


  Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego  „Współczesne problemy bankowości”

  2 grudnia 2014 r., Szczecin

  Konferencję zorganizowało Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS.


  Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Protecion of the gender-based violence victims in the European Union”

  10-11 lipca 2014 r., Szczecin

  Konferencja zorganizowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej na WPiA US  przy współpracy jednostek: Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie, Uniwersytetu Rovira i Virgili w Tarragonie, Bułgarskiego Stowarzyszenia Sędziów. Stanowiła część grantu EPOGENDER realizowanego przez wyżej wymienione jednostki i finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu DAPHNE I.

 • 2013

  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce”

  28-30 kwietnia 2013 r.

  Konferencję współorganizowała Katedra Prawa Ochrony Środowiska.


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich nowelizacjach”

  18 października 2013 r., Sala Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

  Organizatorem była Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego wraz z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 • 2012

  Rynek energii elektrycznej w nowej perspektywie prawa energetycznego

  6 listopada 2012 r.


  Konferencja naukowa  „Związki partnerskie – debata na temat projektowanych zmian prawnych

  20 stycznia 2012 r.

  Konferencję zorganizowała Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego.


  Międzynarodowa Konferencja „Climate Change, Economy, Law and Society – Interactions in The Baltic Sea Region”

  28-30 maja 2012 r.

  Konferencja była zorganizowana przez: 5 wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydział Humanistyczny) oraz Institute for Coastal Research Helmholtz Zentrum Geesthacht (Niemcy), University of Greifswald (Niemcy), Polską Akademię Nauk, Oddział w Gdańsku, University of Rostock (Niemcy), International Baltex Secretariat, Akademię Morską w Szczecinie, Károly Róbert University College Gyöngyös (Węgry), Leibniz Institute for Baltic Research Warnemünde (Niemcy), a także Polską Fundację Przedsiębiorczości.


  XVIII National Polish Legal Clinics Conference „Development and new trends in legal education”

  13-16 września 2012 r., WPiA US Szczecin – Świnoujście

  Konferencja połączona była z dorocznym Ogólnopolskim Zjazdem Dziekanów Uniwersyteckich Wydziałów Prawa, w którym udział wzięło 43 dziekanów i prodziekanów reprezentujących 17 Wydziałów Prawa.


  Seminarium Naukowe „Konstytucyjny system źródeł prawa po 15 latach obowiązywania Konstytucji RP”

  18 października 2012 r., Szczecin