dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US

Prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska w dniach od 17 do 22 września 2022 r. przebywała na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie wygłosiła cykl wykładów na temat „European civil procedure”.

 

 

 

 


dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, dr Aleksandra Klich, dr Wojciech Bożek, mgr Agata Szwed

W dniach od 7 do 9 września 2022 r. w Weronie we Włoszech odbyła się 26 międzynarodowa konferencja „Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems”. Na konferencji wystąpiło czterech pracowników WPiA US. Prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska wygłosiła referat pt. „The use of artificial intelligence in psychiatric treatment and the protection of patients’ privacy”. Dr Aleksandra Klich zaprezentowała wystąpienie pt. „The impact of COVID-19 on the functioning of legal clinics in Poland”. Prodziekan WPiA US dr Wojciech Bożek, zaprezentował rozważania nt. „The importance of sureties and guarantees granted by the State Treasury in implementing new technical or technological solutions – an analysis from the financial law perspective”, a mgr Agata Szwed wygłosiła referat pt. „The use of artificial intelligence in migration-related procedures in the European Union – opportunities and threats”.

 


dr Maciej Kubala

W dniu 12 maja 2022 r. dr Maciej Kubala przeprowadził w Rzymie warsztaty naukowe pt. „Litis contestatio w prawie rzymskim i w prawie kanonicznym”, dla doktorantów z Wydziałów Prawa Kanonicznego rzymskich Uniwersytetów Papieskich. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach stażu naukowego jaki doktor Maciej Kubala odbywał od 23 kwietnia do 23 maja 2022 r. w Rzymie, na Pontificia Università Gregoriana.

 

  

dr Konrad Burdziak

W okresie od 2 września do 30 listopada 2021 r. dr Konrad Burdziak przebywał na stażu naukowym na Uniwersytecie Tallińskim w Estonii. W ramach stażu prowadził projekt badawczy zatytułowany „Prognoza kryminologiczna – porównanie rozwiązań estońskich i polskich.” W ramach stażu dr Konrad Burdziak brał nadto udział w seminariach z pracownikami i studentami School of Governance, Law and Societ

 

 
dr Michał Peno

W okresie od 2020 r. dr Michał Peno wygłosił wykłady dotyczące teorii i filozofii prawa, w tym przede wszystkim odpowiedzialności prawnej, filozofii karania i sprawiedliwości naprawczej na siedmiu europejskich uniwersytetach – na uniwersytecie w Cordobie oraz w Salamance (Hiszpania), Uniwersytecie w Greifswaldzie (Niemcy), Uniwersytecie w Foggi (Włochy), Central European University (Budapest), Uniwersytecie w Plovdiv (Bułgaria) oraz Uniwersytecie w Bergen (Norwegia). Oprócz tego dr Michał Peno dwukrotnie odbył staż w Oñati International Institute for the Sociology of Law w Hiszpanii oraz prowadził badania w Deusto University (również w Hiszpanii), w Sofia University „St. Kliment Ohridski” i w The University of National and World Economy w Sofii (Bułgaria). Dr Michał Peno odbył również kwerendy biblioteczne w Institut für die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu oraz na Freie Universität Berlin.

 

 dr Daniel Dąbrowski

Dr Daniel Dąbrowski w okresie od 2019 do 2022 r. wygłosił w zagranicznych ośrodkach naukowych cykl wykładów dotyczących prawa konsumenckiego – w 2019 r. w University of Montenegro w Czarnogórze, oraz w National University of Management w Kambodży; w 2021 r. w University of Maribor w Słowenii; natomiast w 2022 r. oraz w Northern University w Armenii. Podczas pobytu na uniwersytecie w Armenii odbył także krótki staż naukowy, którego efektem jest publikacja w armeńskim czasopiśmie Judicial Power artykułu pt. „Pecuniary Compensation for the Impossibility of Establishing or Continuing a Family Bond in the Case of a Serious Bodily Injury or the Death of a Closest Person – Comments on the Basis of the Polish and Armenian Law”. Ponadto w lipcu 2022 r. dr Daniel Dąbrowski prowadził wykłady na University of Bayreuth w ramach Bayreuth International Summer School 2022 na temat „From the Factory to Your Home: Contracts of Sale and Contracts for Carriage as Fundamentals Elements of Supply Chains”. 

 

 


 

dr Agata Pyrzyńska

Dr Agata Pyrzyńska w dniach od 17 do 23 czerwca 2018 r. przebywała na wyjeździe szkoleniowym na Universitá di Pisa we Włoszech.

 

 

 

 

Accessibility Toolbar