Oba systemy dostępne z komputerów Wydziału Prawa i Administracji US lub zdalnie z własnych urządzeń.


LEGALIS


System Informacji Prawnej stworzony i rozwijany przez Wydawnictwo C.H.Beck. Zawiera autorskie treści uznanych prawników takie jak komentarze, monografie oraz opinie i artykuły problemowe z czasopism, precyzyjnie powiązane z aktami prawnymi i orzeczeniami.

LEGALIS – zdalny dostęp

Uprzejmie informujemy o możliwości dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis spoza Sieci Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dane dostępowe dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zostały wysłane na służbowe adresy mailowe.

Dane dostępowe dla studentów zostały przekazane Wydziałowemu Samorządowi Studenckiemu oraz starostom poszczególnych roczników i grup.


LEX


System Informacji Prawnej aktualnie wydawany przez koncern Wolters Kluwer Polska. To zbiór prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. Ponadto baza zapewnia dostęp do Polskiej Bibliografii Prawniczej PAN.

LEX – zdalny dostęp

Uprzejmie informujemy, że w ramach umowy z Wydawnictwem Wolters Kluwer udostępniło Wydziałowi Prawa i Administracji US zdalne licencje do Systemu Informacji Prawnej – LEX na potrzeby zdalnej nauki oraz pracy. Pozwala to pracownikom oraz studentom naszego Wydziału korzystać z dostępu spoza Sieci Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nauczyciele akademiccy posiadają dostępy po adresach mailowych w domenie usz.edu.pl.

Studenci ostatnich roczników oraz starości poszczególnych grup dostaną dostępy na adresy mailowe w domenie usz.edu.pl. W celu uzyskania indywidualnego dostępu w ramach dostępnego limitu można zwracać się z zapytaniem na adres mailowy: ewa.szubert@usz.edu.pl. Maile należy wysyłać wyłącznie z poczty z domeną usz.edu.pl


 

Accessibility Toolbar