ZARZĄDZENIE NR 155/2021 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 155/2021 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 136/2020 Rektora US w sprawie szczególnych zasad dot. procedury przy przyznawaniu zapomogi dla studentów i doktorantów

Zarządzenie nr 136/2020 Rektora US w sprawie szczególnych zasad dot. procedury przy przyznawaniu zapomogi dla studentów i doktorantów


Informacje dot. stypendiów – https://studenci.usz.edu.pl/stypendia/ZARZĄDZENIE NR 143/2021 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia Zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 143/2021 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia Zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2021/2022

 

Załącznik nr 2 do Zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021 (kierunki studiów)

Załącznik nr 3 do Zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021 (kierunki studiów – lato) 

 

Accessibility Toolbar