Zarządzenie nr 95/2020 Rektora US z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów

Zarządzenie nr 95/2020 Rektora US z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów

Zarządzenie nr 136/2020 Rektora US w sprawie szczególnych zasad dot. procedury przy przyznawaniu zapomogi dla studentów i doktorantów

Zarządzenie nr 136/2020 Rektora US w sprawie szczególnych zasad dot. procedury przy przyznawaniu zapomogi dla studentów i doktorantów


Informacje dot. stypendiów – https://studenci.usz.edu.pl/stypendia/Zarządzenie nr 96/2020 Rektora US w sprawie Zasad przyznawania stypendium rektora 2020-2021

Zarządzenie nr 96/2020 Rektora US w sprawie Zasad przyznawania stypendium rektora 2020-2021

Załącznik nr 2 do Zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021 (kierunki studiów)

Załącznik nr 3 do Zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021 (kierunki studiów – lato)


Wzory podań dotyczące świadczeń na rok akademicki 2020/2021


Wnioski o świadczenia
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów 
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów pierwszego roku studiów, pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich
Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
Wniosek o przyznanie zapomogi

Podania i oświadczenia
Ogólne
Oświadczenie ogólne
Podanie o zmianę konta
Dotyczące dochodu
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie – składka zdrowotna
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Oświadczenie – o dochodach osiąganych w kraju i za granicą
Pozostałe dotyczące stypendium socjalnego
Oświadczenie – samodzielne gospodarstwo domowe

Zaświadczenia
Zaświadczenie aktywnego uczestnictwa w kole naukowym US