Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach Szkoły Prawa Ukraińskiego, która funkcjonuje w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkoła ta została powołana w celu krzewienia wiedzy na temat ukraińskiego porządku prawnego. Partnerem Strategicznym inicjatywy jest Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki.


Zajęcia w Szkole Prawa Ukraińskiego trwają 4 semestry. Wykłady obejmują m.in. prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo pracy, prawo karne, procedury oraz inne. Obok wykładów w zakres oferty edukacyjnej Szkoły wchodzi lektorat z języka ukraińskiego oraz wyjazdy studyjne studentów na Ukrainę. Przedmioty prowadzone są w Szkole w języku polskim i ukraińskim.

Zaproszenie do udziału w Szkole Prawa Ukraińskiego kierowane jest zarówno do studentów Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych uczelni, studentów kierunków pokrewnych, ale także do absolwentów studiów prawniczych, doktorantów, aplikantów i praktyków. Z oferty skorzystać mogą także wszystkie inne osoby, których praca lub zainteresowania pozostają w związku z programem Szkoły. 


Inauguracja Szkoły Prawa Ukraińskiego – 23 listopada 2023 r.


W dniu 23 listopada 2023 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce wyjątkowa uroczystość – inauguracja Szkoły Prawa Ukraińskiego.  Szkoła powstała dzięki współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z Wydziałem Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Ivana Franki we Lwowie (Львівський національний університет імені Івана Франка).

W uroczystościach uczestniczyła dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, Dziekan WPiA US, dr hab. Wojciech Bożek, Prodziekan ds. Ewaluacji oraz dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela, Pełnomocnik Rektora ds. międzynarodowych WPiA US.  Mieliśmy również zaszczyt gościć Konsula Honorowego Ukrainy w Szczecinie – Henryka Kołodzieja, Wicedziekana Wydziału Prawa z Lwowa – prof. Martę Mochulską, a także Koordynatora szkoły ze Lwowa – prof. Volodymyra Kahnycza.  Nie zabrakło również Pełnomocniczki Rektora ds. pomocy Ukrainie – dr Doroty Kowalewska oraz Przewodniczącego Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie – Jana Syrnyka.

 


Uroczystość poprzedziło spotkanie z J.M. prof. dr. hab. Waldemarem Tarczyńskim, Rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego. (fot. Piotr Zieliński – Uniwizja – telewizja Uniwersytetu Szczecińskiego)

Accessibility Toolbar