Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach Szkoły Prawa Ukraińskiego, która funkcjonuje w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkoła ta została powołana w celu krzewienia wiedzy na temat ukraińskiego porządku prawnego. Partnerem Strategicznym inicjatywy jest Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki.


Zajęcia w Szkole Prawa Ukraińskiego trwają 4 semestry. Wykłady obejmują m.in. prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo pracy, prawo karne, procedury oraz inne. Obok wykładów w zakres oferty edukacyjnej Szkoły wchodzi lektorat z języka ukraińskiego oraz wyjazdy studyjne studentów na Ukrainę. Przedmioty prowadzone są w Szkole w języku polskim i ukraińskim.

Zaproszenie do udziału w Szkole Prawa Ukraińskiego kierowane jest zarówno do studentów Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych uczelni, studentów kierunków pokrewnych, ale także do absolwentów studiów prawniczych, doktorantów, aplikantów i praktyków. Z oferty skorzystać mogą także wszystkie inne osoby, których praca lub zainteresowania pozostają w związku z programem Szkoły. 

Już wkrótce rozpocznie się nabór do Szkoły Prawa Ukraińskiego na rok akademicki 2022/2023, zachęcamy do śledzenia ogłoszeń.

Accessibility Toolbar