Oferta Szkół Prawa Obcego na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach Szkół Prawa Obcego, które funkcjonują na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

W ramach utworzonych Szkół Prawa Obcego, Wydział Prawa i Administracji oferuje zajęcia w Szkole Prawa Ukraińskiego, Szkole Prawa Litewskiego i Szkole Prawa Włoskiego.

Głównym celem Szkół Prawa Obcego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na prawników i specjalistów znających, oprócz prawa polskiego, podstawowe zasady systemu prawnego określonego państwa obcego oraz jego język prawny i prawniczy. Edukacja w wybranej Szkole Prawa Obcego służy bliższemu poznaniu systemu prawnego danego państwa, pogłębienie o nim wiedzy oraz zapoznanie nie tylko z teoretycznymi, ale i praktycznymi aspektami określonego systemu prawa.

Zaproszenie kierowane jest zarówno do studentów Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych uczelni, studentów kierunków pokrewnych, ale także do absolwentów studiów prawniczych, doktorantów, aplikantów i praktyków. Z oferty skorzystać mogą także wszystkie inne osoby, których praca lub zainteresowania pozostają w związku z programem danej Szkoły. Udział w zajęciach Szkół jest odpłatny.

Accessibility Toolbar