Wyciąg z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)

Wyciąg z uchwały nr 44/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Szczecińskim


ZARZĄDZENIE NR 32/2023 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 września 2023 r. w sprawie regulaminu praktyk

zał. Porozumienie ws. organizacji praktyk

zał. Skierowanie na praktykę

zał. Dziennik praktyk

zał. Opinia z praktyk


Uchwała nr 1 Uczelnianej Rady ds. Kształcenia z dn. 18 stycznia 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych  na Uniwersytecie Szczecińskim


SYLABUSY – PRAKTYKA


prawo – studia stacjonarne 2021/2022

prawo – studia stacjonarne 2020/2021

prawo – studia stacjonarne 2019/2020

prawo – studia niestacjonarne 2021/2022

prawo – studia niestacjonarne 2020/2021

prawo – studia niestacjonarne 2019/2020


administracja I st.  – studia stacjonarne 2023/2024

administracja I st.  – studia stacjonarne 2022/2023

administracja I st.  – studia stacjonarne 2021/2022

administracja I st. – studia niestacjonarne 2023/2024

administracja I st. – studia niestacjonarne 2022/2023

administracja II st.  – studia stacjonarne 2023/2024

administracja II st.  – studia stacjonarne 2022/2023

administracja II st.  – studia niestacjonarne 2023/2024

administracja II st.  – studia niestacjonarne 2022/2023


prawo służb mundurowych I st. – studia stacjonarne 2022/20223

prawo służb mundurowych I st. – studia stacjonarne 2021/2022

prawo służb mundurowych I st. – studia niestacjonarne 2023/2024

prawo służb mundurowych I st. – studia niestacjonarne 2020/2021

prawo służb mundurowych II st. – studia stacjonarne 2023/2024

prawo służb mundurowych II st. – studia niestacjonarne 2023/2024


prawo Internetu i ochrony informacji  I st. – studia stacjonarne 2021/2022

prawo Internetu i ochrony informacji  I st. – studia stacjonarne 2020/2021


 

Accessibility Toolbar