Poniżej dostępne linki do ogłoszeń czasopism zapraszających do publikowania – informacje obejmują ogłoszenia aktualne oraz archiwalne
(warto sprawdzać ogłoszenia archiwalne z uwagi na cykliczność naborów artykułów):


Ogłoszenia aktualne:

zeszyt.amu.edu.pl  – Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zaproszenie dla studentów i doktorantów działających w kołach naukowych do publikowania w czasopiśmie).
Tematyka w zakresie prawa dowolna. Teksty, recenzje oraz ew. zapytania można przesyłać na adres e-mail: zeszyt@amu.edu.pl.
Zgłoszenia zrecenzowanych artykułów, napisanych w języku polskim albo angielskim.

http://ppuam.amu.edu.pl/  – Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – About the Law Review – Adam Mickiewicz University in Poznań

https://mailchi.mp/56d8018b4eae/revista?e=83cf7f8989.

http://www.livelaw.in/lawschool/call-for-papers.

https://lawdev.org/call-for-papers-journal-of-law-social-justice-and-global-development.

http://www.modernlawreview.co.uk/submissions/.

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-law-and-psychiatry/call-for-papers/call-for-papers-psychiatry-and-law-in-the-digital-age-untang.

https://www.elgaronline.com/view/journals/ielr/ielr-overview.xml.

http://cedis.fd.unl.pt/en/project/aida-europe-research-series-on-insurance-law-and-regulation-insurance-and-human-rights/.

https://www.journals.elsevier.com/energy-policy/call-for-papers/examining-the-level-of-competition-in-the-energy-sector.

https://warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/call_for_papers/.

https://academic.oup.com/cjcl/pages/call_for_papers.

https://warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/call_for_papers/.


Ogłoszenia archiwalne:

http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/calls.htm?id=7103.

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=4341&PHPSESSID=04vs65vq7pou3o32c08fu796s2.

Accessibility Toolbar