Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach Szkoły Prawa Włoskiego, która funkcjonuje w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkoła ta została powołana w celu krzewienia wiedzy na temat włoskiego porządku prawnego. Partnerami Strategicznymi inicjatywy są Uniwersytet w Katanii, Uniwersytet w Rzymie oraz Uniwersytet w Torino.


Zajęcia w Szkole Prawa Włoskiego zostały zaplanowane na 2 semestry. Pierwszy semestr obejmuje zagadnienia ogólne prawa włoskiego oraz lektorat z języka włoskiego. Natomiast drugi semestr jest poświęcony zagadnieniom szczegółowym prawa włoskiego m.in. postępowaniom sądowym, prawu karnemu, prawu pracy, umowom konsumenckim itd. Przedmioty prowadzone są w Szkole w języku polskim, włoskim i angielskim.

Zaproszenie do udziału w Szkole Prawa Włoskiego kierowane jest zarówno do studentów Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych uczelni, studentów kierunków pokrewnych, ale także do absolwentów studiów prawniczych, doktorantów, aplikantów i praktyków. Z oferty skorzystać mogą także wszystkie inne osoby, których praca lub zainteresowania pozostają w związku z programem Szkoły. Udział w zajęciach Szkoły jest odpłatny.

Accessibility Toolbar