Szczegółowe informacje oraz terminarz rekrutacji na studia znajdują się pod adresem:

http://kandydaci.usz.edu.pl/

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów 


REKRUTACJA LETNIA (STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021)

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim
rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających się od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021

Informacja o kierunkach i terminach rekrutacji (kliknij, aby otworzyć)

PRAWO MEDYCZNE – rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia (kliknii, aby otworzyć)


 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Zadbaj o swoją przyszłość i dołącz do nas!

 

Kierunki studiów:

PRAWO – stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie

ADMINISTRACJA –  studia stacjonarne I stopnia (pięć specjalności do wyboru: administracja samorządowa; administracja ochrony i obsługi prawnej; administracja morska; administracja zatrudnienia; doradztwo podatkowe)

ADMINISTRACJA –   studia stacjonarne II stopnia (siedem specjalności do wyboru: administracja bezpieczeństwa publicznego; administracja finansowa i gospodarcza; administracja gospodarowania nieruchomościami; administracja samorządowa; administracja ochrony środowiska; administracja ochrony zdrowia; administracja ogólna)

 

PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI NOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (dwie specjalności do wyboru: informacja w sektorze prywatnym i informacja w sektorze publicznym)

PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH NOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (dwie  specjalności do wyboru:  kryminalno-penitencjarna i  ochrony interesów ekonomicznych państwa)

PRAWO MEDYCZNE NOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

 

Kierunek prowadzony łącznie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania:

EKONOMICZNO-PRAWNY – studia stacjonarne I stopnia (dwie specjalności do wyboru: sektor prywatny; sektor publiczny)

EKONOMICZNO-PRAWNY– studia stacjonarne II stopnia (dwie specjalności do wyboru: doradztwo podatkowe; doradztwo ekonomiczne i prawne).

 

Wydział posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk prawnych oraz doktora habilitowanego.


Dlaczego warto studiować na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego?

– Od wielu lat zajmujemy czołowe miejsce wśród wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego.

– Zdobyte u nas wykształcenie pozwala na podjęcie ciekawej, dobrze płatnej pracy. Kształcenie oparte jest na programie uwzględniającym zapotrzebowanie rynku pracy, a absolwenci są poszukiwani przez pracodawców.

Absolwenci kierunku Administracja pracują jako: pracownicy administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej, innych jednostek publicznych oraz niepublicznych; pracownicy organizacji i instytucji międzynarodowych; pracownicy jednostek wymiaru sprawiedliwości (sądów i prokuratur).

Studia na kierunku Prawo są pierwszym etapem nauki w zakresie tzw. klasycznych zawodów prawniczych, czyli: sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza; pokrewnych zawodów prawniczych (takich jak np. referendarz sądowy albo komornik). Przygotowują także specjalistów do pracy między innymi w: organach ochrony prawnej; podmiotach prywatnych, dla których można prowadzić obsługę prawną; organach wymiaru sprawiedliwości na stanowiskach pomocniczych (np. asystenta sędziego); organach i urzędach administracji publicznej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego.

Absolwenci kierunku Ekonomiczno-prawnego w sektorze publicznym pracują w: urzędach skarbowych i kontroli skarbowej; instytucjach sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym; urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, ministerstwach; agencjach państwowych. W sektorze prywatnym w: przedsiębiorstwach handlowych i usługowych; przedsiębiorstwach finansowych i funduszach inwestycyjnych; bankach i domach maklerskich; funduszach inwestycyjnych; firmach ubezpieczeniowych oraz firmach doradztwa ekonomicznego; przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych.

 

– Kierunki studiów Prawo oraz Administracja posiadają pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

– Wydział posiada 30-letnie doświadczenie w kształceniu studentów. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra naukowa, naukowcy i praktycy, m.in. sędziowie, adwokaci, radcowie prawni.

– Studenci mają zapewnioną możliwość rozwoju naukowego między innymi poprzez uczestnictwo w studenckich kołach i organizacjach naukowych. Także udział w krajowych i międzynarodowych programach mobilności studentów.

– Studenci mają prawo ubiegania się o stypendia za wyniki w nauce i sporcie, o stypendium socjalne oraz zapomogi losowe.

 

Wydział Prawa i Administracji na rok akademicki 2020/2021 przedstawia nowe kierunki do rekrutacji:

  • Prawo służb mundurowych – studia I stopnia,
  • Prawo Internetu i ochrony informacji – studia I stopnia,
  • Prawo medyczne – studia II stopnia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna – e-mail: rekrutacja-pia@usz.edu.pl


 

Dyżury telefoniczne Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – harmonogram:

2.02.2021 oraz 4.02.2021, godz. 9.00 – 11.00
tel. 91 444 28 41

9.02.2021, godz. 8.00 – 10.00
tel. 91 444 28 32

11.02.2021 godz. 9.00 – 11.00
tel. 91 444 28 45

16.02.2021 oraz 18.02.2021., godz. 9.00 – 11.00
tel. (91) 444 28 32

23.02.2021, godz. 9.00 – 11.00
tel. 91 444 28 25

23.02.2021 i 25.02.2021, godz. 9.00 – 11.00
tel. 91 444 28 42

 


Dokumenty można składać w budynku głównym Wydziału Prawa i Administracji US, ul. Narutowicza 17a,  w pok. nr 4 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.