Szczegółowe informacje oraz terminarz rekrutacji na studia znajdują się pod adresem:

http://kandydaci.usz.edu.pl/terminy-rekrutacyjne/

 

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów – Elektroniczna Rejestracja Kandydatów na rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się z dniem 1 lipca 2020 r.

Więcej informacji wkrótce.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna – informacje dla Kandydatów

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną na Wydziale Prawa i Administracji.

Ze względu na stan epidemiczny w tym roku nie ma możliwości osobistego składania dokumentów, a cały proces rekrutacji odbywa się zdalnie. Możecie się z nami kontaktować mailowo i telefonicznie.

 

W październiku możecie się z nami kontaktować telefonicznie lub mailowo (adres mailowy: rekrutacja-pia@usz.edu.pl) od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-12.00 pod numerami telefonów:

  • 05.10. i 12.10.2020 (poniedziałki) tel. 91 444 28 32
  • 07.10. i 14.10.2020 (środy) tel. (91) 444 28 45
  • 08.10.2020 (czwartek) nr tel. (91) 444 28 43

 

Więcej informacji o rekrutacji można uzyskać na stronie https://kandydaci.usz.edu.pl/.

 

 

  

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Zadbaj o swoją przyszłość i dołącz do nas!

 


Kierunki studiów:

PRAWO – stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie

ADMINISTRACJA –  studia stacjonarne I stopnia (pięć specjalności do wyboru: administracja samorządowa; administracja ochrony i obsługi prawnej; administracja morska; administracja zatrudnienia; doradztwo podatkowe)

ADMINISTRACJA –   studia stacjonarne II stopnia (siedem specjalności do wyboru: administracja bezpieczeństwa publicznego; administracja finansowa i gospodarcza; administracja gospodarowania nieruchomościami; administracja samorządowa; administracja ochrony środowiska; administracja ochrony zdrowia; administracja ogólna)

 

PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI NOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (dwie specjalności do wyboru: informacja w sektorze prywatnym i informacja w sektorze publicznym)

PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH NOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (dwie  specjalności do wyboru:  kryminalno-penitencjarna i  ochrony interesów ekonomicznych państwa)

PRAWO MEDYCZNE NOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

 

Kierunek prowadzony łącznie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania:

EKONOMICZNO-PRAWNY – studia stacjonarne I stopnia (dwie specjalności do wyboru: sektor prywatny; sektor publiczny)

EKONOMICZNO-PRAWNY– studia stacjonarne II stopnia (dwie specjalności do wyboru: doradztwo podatkowe; doradztwo ekonomiczne i prawne).

 

Wydział posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk prawnych oraz doktora habilitowanego.


Dlaczego warto studiować na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego?

– Od wielu lat zajmujemy czołowe miejsce wśród wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego.

– Zdobyte u nas wykształcenie pozwala na podjęcie ciekawej, dobrze płatnej pracy. Kształcenie oparte jest na programie uwzględniającym zapotrzebowanie rynku pracy, a absolwenci są poszukiwani przez pracodawców.

Absolwenci kierunku Administracja pracują jako: pracownicy administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej, innych jednostek publicznych oraz niepublicznych; pracownicy organizacji i instytucji międzynarodowych; pracownicy jednostek wymiaru sprawiedliwości (sądów i prokuratur).

Studia na kierunku Prawo są pierwszym etapem nauki w zakresie tzw. klasycznych zawodów prawniczych, czyli: sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza; pokrewnych zawodów prawniczych (takich jak np. referendarz sądowy albo komornik). Przygotowują także specjalistów do pracy między innymi w: organach ochrony prawnej; podmiotach prywatnych, dla których można prowadzić obsługę prawną; organach wymiaru sprawiedliwości na stanowiskach pomocniczych (np. asystenta sędziego); organach i urzędach administracji publicznej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego.

Absolwenci kierunku Ekonomiczno-prawnego w sektorze publicznym pracują w: urzędach skarbowych i kontroli skarbowej; instytucjach sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym; urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, ministerstwach; agencjach państwowych. W sektorze prywatnym w: przedsiębiorstwach handlowych i usługowych; przedsiębiorstwach finansowych i funduszach inwestycyjnych; bankach i domach maklerskich; funduszach inwestycyjnych; firmach ubezpieczeniowych oraz firmach doradztwa ekonomicznego; przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych.

 

– Kierunki studiów Prawo oraz Administracja posiadają pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

– Wydział posiada 30-letnie doświadczenie w kształceniu studentów. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra naukowa, naukowcy i praktycy, m.in. sędziowie, adwokaci, radcowie prawni.

– Studenci mają zapewnioną możliwość rozwoju naukowego między innymi poprzez uczestnictwo w studenckich kołach i organizacjach naukowych. Także udział w krajowych i międzynarodowych programach mobilności studentów.

– Studenci mają prawo ubiegania się o stypendia za wyniki w nauce i sporcie, o stypendium socjalne oraz zapomogi losowe.

 

Wydział Prawa i Administracji na rok akademicki 2020/2021 przedstawia nowe kierunki do rekrutacji:

  • Prawo służb mundurowych – studia I stopnia,
  • Prawo Internetu i ochrony informacji – studia I stopnia,
  • Prawo medyczne – studia II stopnia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!