Budynek Główny
ul. Narutowicza 17A,

70-240 Szczecin
Portiernia: tel. 91 444 28 90


Budynek Główny Wydziału Prawa i Administracji US przy ul. Narutowicza 17A
czynny jest w godzinach 6.00 – 22.00.


UWAGA! Budynek Wydziału Prawa i Administracji US przy ul. Narutowicza 17A w dniach od 30 kwietnia do 3 maja 2022 r. będzie zamknięty.


Budynek II
al. Piastów 40b,

71-065 Szczecin
Portiernia: tel. 91 444 26 01


Uwaga!  Budynek nr 1 Wydziału Prawa i Administracji US mieszczący się przy al. Piastów 40 B
od 1 października 2021 roku jest zamknięty.

 • Sekretariat

  pokój 116

  tel. 91 444 28 26,  fax. 91 444 28 46

  Sekretariat

  mgr Henryka Kościów – specjalista
  e-mail: henryka.kosciow@usz.edu.pl

 • Sekcja ds. Studenckich (Dziekanat)

  • Sekcja ds. Studenckich (Dziekanat)


   Sekcja ds. Studenckich (Dziekanat) – Godziny otwarcia


    


   Kontakt e-mail: dos.narutowicza@usz.edu.pl 


   POKÓJ NR 1, POKÓJ NR 2, POKÓJ NR 3
   OBSŁUGA: WTOREK – PIĄTEK,
   w godz. 10.00 – 13.00

   Wizyty w Sekcji ds. Studenckich tylko i wyłącznie w maseczkach.


   UWAGA!!!   PODANIA, WNIOSKI ORAZ INNĄ KORESPONDENCJĘ
   WE WSZELKICH SPRAWACH STUDENCKICH 
   MOŻNA KIEROWAĆ
   NA ADRES E-MAIL: 
   dos.narutowicza@usz.edu.pl


    


   PRAWO – studia stacjonarne jednolite magisterskie   


   I rok – Małgorzata Kujawa
   nr tel. 91 444 30 33 (pok. nr 2)

   II rok – mgr Sylwia Suszko
   nr tel. 91 444 30 32 (pok. nr 1)

   III rok – Dorota Sztuka
   nr tel. 91 444 28 50 (pok. nr 2)

   IV rok – Agnieszka Gańcza
   nr tel. 91 444 28 54 (pok. nr 1)

   V rok – Dorota Sztuka
   nr tel. 91 444 28 50 (pok. nr 2)

   V rok (powtarzanie) – Agnieszka Gańcza
   nr tel. 91 444 28 54 (pok. nr 1)


   PRAWO – studia niestacjonarne jednolite magisterskie   


   I rok – Małgorzata Kujawa
   nr tel. 91 444 30 33 (pok. nr 2)

   II rok – mgr Sylwia Suszko
   nr tel. 91 444 30 32 (pok. nr 1)

   III rok – Małgorzata Kujawa
   nr tel. 91 444 30 33 (pok. nr 2)

    IV rok – Agnieszka Gańcza
   nr tel. 91 444 28 54 (pok. nr 1)

   V rok – mgr Sylwia Suszko
   nr tel. 91 444 30 32 (pok. nr 1)

   V rok (powtarzanie) – mgr Angelika Sikorska
   nr tel. 91 444 30 34 (pok. nr 3)


    


   ADMINISTRACJA – studia stacjonarne I stopnia 


   I, II, III rok – Agnieszka Gańcza
   nr tel. 91 444 28 54 (pok. nr 1)


   ADMINISTRACJA – studia stacjonarne II stopnia 


   I, II rok – mgr Sylwia Suszko
   nr tel. 91 444 30 32 (pok. nr 1)   PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI – studia stacjonarne I stopnia I rok


   I, II rok – mgr inż. Monika Pacocha
   nr tel. 91 444 28 50 (pok. nr 2)


   PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia I rok


   I, II rok – mgr inż. Monika Pacocha
   nr tel. 91 444 28 50 (pok. nr 2)


   PRAWO MEDYCZNE – studia stacjonarne II stopnia I rok
   (studia rozpoczęte od semestru letniego 2020/2021)


   mgr Angelika Sikorska
   nr tel. 91 444 30 34 (pok. nr 3)


   PRAWO MEDYCZNE – studia stacjonarne II stopnia I rok
   (studia rozpoczęte w roku akademickim 2021/2022)


   mgr inż. Monika Pacocha
   nr tel. tel. 91 444 28 50 (pok. nr 2)


   Stacjonarne Studia Doktoranckie


   Agnieszka Gańcza
   nr tel. 91 444 28 54 (pok. nr 1)   PROGRAM ERASMUS / MOST
   OBSŁUGA FINANSOWA


   mgr Natalia Knera
   nr tel. 91 444 30 28 (pok. nr 2)   KIEROWNIK Sekcji ds. Studenckich 
   Godziny przyjęć:  wtorek – piątek, w godz. 10.00 – 13.00

   mgr Angelika Sikorska
   nr tel. 91 444 30 34 (pok. nr 3)   Z-ca Kierownika Sekcji ds. Studenckich 

   dr Aleksandra Kruczek – Cichocka
   nr tel. 91 444 28 53 (pok. nr 3)


    

    

   SEKCJA DS. STUDENCKICH


   mgr Angelika Sikorska – Kierownik Sekcji
   e-mail: angelika.sikorska@usz.edu.pl 
   dos.narutowicza@usz.edu.pl


   dr Aleksandra Kruczek – Cichocka – Z-ca Kierownika Sekcji
   e-mail: aleksandra.kruczek-cichocka@usz.edu.pl
   dos.narutowicza@usz.edu.pl


    mgr Sylwia Suszko
   e-mail: sylwia.suszko@usz.edu.pl,
   dos.narutowicza@usz.edu.pl


   Dorota Sztuka
   e-mail: dorota.sztuka@usz.edu.pl,
   dos.narutowicza@usz.edu.pl


   Agnieszka Gańczae-mail: agnieszka.gancza@usz.edu.pl,
   dos.narutowicza@usz.edu.pl


   mgr Natalia Knera
   e-mail: natalia.knera@usz.edu.pl
   dos.narutowicza@usz.edu.pl


   Małgorzata Kujawa


   mgr inż. Monika Pacocha
   e-mail: monika.pacocha@usz.edu.pl


    


   Sekcja ds. Studenckich
   Wydziału 
   Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


   UWAGA!!!   PODANIA, WNIOSKI ORAZ INNĄ KORESPONDENCJĘ
   WE WSZELKICH SPRAWACH STUDENCKICH

   PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL: 
   dos.narutowicza@usz.edu.pl


   Kierunek EKONOMICZNO-PRAWNY studia stacjonarne I i II stopnia (wszystkie roczniki)
   – obsługa na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania
   tel. 91 444 21 31; 91 444 19 32
   e-mail: dos.mickiewicza@usz.edu.pl

  • Dyżury w czasie zjazdów studiów niestacjonarnych


   Soboty zjazdowe w dniach:


   Semestr zimowy 2021/2022

   2 października 2021 r.;
   23 października 2021 r.;
   6 listopada 2021 r.;
   27 listopada 2021 r.;
   11 grudnia 2021 r;
   22 stycznia 2022 r.

   Semestr letni 2021/2022

   12 marca 2022 r.;
   26 marca 2022 r.;
   9 kwietnia 2022 r.;
   23 kwietnia 2022 r.;
   14 maja 2022 r.;
   21 maja 2022 r.;
   11 czerwca 2022 r.


   Dyżur w godzinach: 9.00 – 13.00 


    

 • Sekcja ds. Nauki


  Kontakt e-mail: sn.pia@usz.edu.pl  mgr Joanna Sotek

  kierownik

  tel. 91 444 28 12
  e-mail: joanna.sotek@usz.edu.pl
  pok. nr 11


  mgr Ewa Rudawska
  specjalista

  tel. 91 444 30 05
  e-mail: ewa.rudawska@usz.edu.pl
  pok. nr 11  mgr Agnieszka Kotula – Empringham
  specjalista

  tel. 91 444 28 52
  e-mail: agnieszka.kotula@usz.edu.pl
  pok. nr 309a

  mgr Joanna Tuńska
  starszy specjalista

  tel. 91 444 30 18
  e-mail: joanna.tunska@usz.edu.pl
  pok. nr 11

  mgr Barbara Rożnowska
  specjalista

  tel. 91 444 30 05
  e-mail: barbara.roznowska@usz.edu.pl
  pok. nr 11

  Sekcja ds. Nauki
  Wydziału 
  Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 • Sekcja ds. Kształcenia


  Kontakt e-mail: sk.pia@usz.edu.pl


  mgr Ewa Szubert
  kierownik sekcji

  tel. 91 444 28 18
  e-mail: ewa.szubert@usz.edu.pl
  pok. 4


  mgr Izabela Sawczuk

  specjalista

  tel. 91 444 28 30
  e-mail: izabela.sawczuk@usz.edu.pl
  pok. 4

   

  mgr Aleksander Więcław
  starszy referent

  tel. 91 444 30 37
  e-mail: aleksander.wieclaw@usz.edu.pl
  pok. 4

  mgr Paweł Barabasz
  specjalista

  tel. 91 444 28 39
  e-mail: pawel.barabasz@usz.edu.pl
  pok. 109

   

  mgr Paulina Słaba-Kępa
  specjalista

  tel. 91 444 28 18
  e-mail: paulina.slaba-kepa@usz.edu.pl
  pok. 4


  Dyżury w trakcie zjazdów niestacjonarnych Sekcji ds. Kształcenia WPiA US:

  12 marca 2022 r.;
  9 kwietnia 2022 r.;
  21 maja 2022 r.;
  11 czerwca 2022 r.


  Dyżur w godzinach: 9.00 – 13.00


  Sekcja ds. Kształcenia
  Wydziału 
  Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 • Kierownik Obiektu Dydaktycznego


  mgr Kamila Ekert

  kierownik

  tel. 91 444 28 11
  e-mail: kamila.ekert@usz.edu.pl
  pokój 112

 • Informatyk - Uczelniane Centrum Informatyczne

  mgr Paweł Kozioł
  e-mail: pawel.koziol@usz.edu.pl
  tel. 91 444 28 72
  pok. 209

  mgr Paweł Sarnicki
  e-mail: pawel.sarnicki@usz.edu.pl
  tel. 91 444 28 52
  pok. 309a

 • Biblioteka WPiA US