W dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Narutowicza 17a, w sali 217 odbył się wykład pt. „War in Ukraine will end eventually, but what then?”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Spotkanie odbyło się w języku angielskim. Wydarzenie stanowiło niezwykłą okazję do refleksji na temat tego, w jaki sposób, korzystając z doświadczeń Bośni i Hercegowiny, powinno wyglądać wprowadzenie przejściowej sprawiedliwości po zakończeniu wojny w Ukrainie.

Wykład poprowadził Prof. dr Goran Šimić pełniący funkcję Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu „Vitez” w Bośni i Hercegowinie. Pan Profesor jest wybitnym prawnikiem, naukowcem, a także dydaktykiem.


W dniach od 17 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się w dziesięciu terminach kurs pt. „Transitional Justice”. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams i wzięli w nim udział członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście.

Kurs poprowadził Goran Šimić Assoc. Prof. PhD z Uniwersytetu „VITEZ” w Bośni i Hercegowinie pełniący tam funkcję Dziekana Wydziału Prawa. Pan Profesor jest wybitnym prawnikiem, naukowcem, a także dydaktykiem.


W dniu 17 maja 2022 r. w godz. 10.00-11.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Narutowicza 17a, w sali 217 odbyły się dwa wykłady gościnne wykładowców z Uniwersytetu w Szeged z Węgier przebywających na wymianie w ramach programu Erasmus. W wydarzeniu udział wzięli członkowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, społeczność akademicka i zebrani goście.

Wykład pn. ,,Reasoning of administrative authority decisions: procedural rights – national security – classified information in Hungary” wygłosił Ph. D. Erzsebet Csatlos, a wykład pn. „Local self-governments in the state of danger in Hungary” Ph. D. Judit Siket.


Od 13 kwietnia 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbywał się kurs pt. „Digitalisation and the Criminal Law”. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej, a dla uczestników szkolenia przewidziano certyfikaty uczestnictwa.

Kurs poprowadził István Ambrus Ph.D. dr. habil. Associate Professor z Eötvös Loránd University. Jest on profesorem nadzwyczajnym prawa karnego materialnego na Uniwersytecie Eötvösa Loránda w Budapeszcie na Węgrzech. W 2012 roku uzyskał stopień doktora na podstawie pracy dotyczącej zbiegu przestępstw. Od 13 lat wykłada prawo karne na wiodących uniwersytetach na Węgrzech, jest profesorem wizytującym w Belgii, Szwecji, Litwie i Niemczech. Przez kilka lat pracował również jako prokurator.


W dniu 29 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. „Ways out of the European Housing Crisis – Alternativ and Intermediate Tenures in Comparative Perspective”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams.

Wykład poprowadził Prof. Dr. Christoph U. Schmid, Ph.D. z University of Bremen – Uniwersytet w Bremie w Niemczech. Obszary badawcze profesora:europejskie prawo prywatne i handlowe, prawo porównawcze i teoria prawa, interdyscyplinarne związki z politologią i teorią integracji. Aktualne projekty badawcze dotyczące ładu sądowego w UE, w szczególności roli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w prawie prywatnym oraz prawa najmu i nieruchomości w Europie.


W dniu 11 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. „Comparative Law as a Medium for Dialogue between the European Courts”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams.

Wykład poprowadziła Prof. Sabrina Praduroux, która jest obecnie adiunktem w dziedzinie prawa porównawczego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Turynie we Włoszech oraz wykładowcą wizytującym na American University Washington College of Law w USA.


W dniu 29 marca 2022 r. o godz. 13.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Narutowicza 17a, w sali 222 odbył się wykład pt. „European Union Regulation of Heritage and Sustainable Tourism”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Spotkanie odbyło się w języku angielskim i obowiązywały na nie zapisy.

Wykład przeprowadził Dr Mensah Cocou Marius, który jest adiunktem na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Mariborze, Słowenia. Jest stypendystą prestiżowego modułu Jean Monnet (2022-2025) z tematem: European Union Regulation of Heritage. Dr Mensah jest specjalistą w dziedzinie prawa międzynarodowego, ochrony środowiska, a większość jego artykułów dotyczy zrównoważonego rozwoju i międzynarodowych zagadnień prawnych.W dniach od 7 do 11 marca 2022 r. w godz. 9.00-11.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się kurs pt. „Local Self-Government and Fiscal Decentralisation in Europe”, składający się z pięciu spotkań. W wydarzeniu tym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zarejestrowani goście, a liczba miejsc była ograniczona. Spotkania odbywały się w języku angielskim w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams. W ramach kursu została poruszona tematyka interesu publicznego i koncepcji państwa, obszarów i szczebli działania władzy lokalnej, decentralizacji fiskalnej z porównaniem wybranych systemów samorządu lokalnego występującego w Europie.

Wszystkie kursy przeprowadził prof. nadzw. dra Boštjan Brezovnik, który jest profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie „Prawa administracyjnego i prawa administracji publicznej” oraz wykłada na New University, Wydział Prawa Europejskiego (Słowenia); Uniwersytet w Lublanie, Wydział Prawa (Słowenia) oraz UMCS, Wydział Prawa i Administracji (Polska).


W dniu 6 grudnia 2021 r. w godz. 17.45-20.15 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. „The impact of war crimes commited in the Bosnian war on present day Bosnia and Herzegovina”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Spotkanie odbyło się w języku angielskim i było prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.

Wykład poprowadził Prof. dr Goran Šimić pełniący funkcję Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu „Vitez” w Bośni i Hercegowinie. Pan Profesor jest wybitnym prawnikiem, naukowcem, a także dydaktykiem. Tematem wykładu był wpływ zbrodni wojennych z przeszłości na dzisiejszą Bośnię i Hercegowinę oraz nauczanie historii w szkołach w tym zakresie.


 

Accessibility Toolbar