TWORZENIE PROGRAMÓW STUDIÓW – WYTYCZNE


UCHWAŁA NR 88/2023 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących tworzenia i doskonalenia programów studiów wyższych, programów kształcenia w szkole doktorskiej oraz programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów ( Dz.U. 2018 poz. 1861 ze zm.)


 

Dodatkowe informacje, w tym obowiązujące wzory programów studiów znajdą Państwo na stronie Działu Wsparcia Organizacji Procesu Dydaktycznego  US: http://dk.usz.edu.pl/

Ponadto informacje dotyczące, m.in. doskonalenia programów studiów, PRK, aktów prawnych oraz aktualności znajdą Państwo na stronie Biura Jakości Kształcenia US: http://djk.usz.edu.pl/

Stanowiska interpretacyjne Polskiej Komisji Akredytacyjnej: https://www.pka.edu.pl/baza-orzecznictwa-pka/

Accessibility Toolbar