DZIEKAN Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego


dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US

e-mail Dziekan WPiA US: dziekan.pia@usz.edu.pl
e-mail:
ewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.pl

telefon: (91) 444 28 26,
ul. Narutowicza 17a, p. 116
70-240 Szczecin


DYŻUR DLA PRACOWNIKÓW

Dni i godziny przyjęć: czwartek: 11.00 – 11.45
(z wyjątkiem czwartków, w których odbywają się posiedzenia Senatu)INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM

INFORMACJA O DOROBKU DYDAKTYCZNYM

INFORMACJA O DOROBKU ORGANIZACYJNYM

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTÓW

Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US

email – Prodziekan ds. Studenckich WPiA US:
prodziekan.student.pia@usz.edu.pl

 

e-mail: wojciech.staszewski@usz.edu.pl
telefon służbowy: (91) 444 28 86
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
pok. 111


DYŻUR PRODZIEKAŃSKI:
środa, godz. 11.00 – 12.00
(semestr zimowy 2023/2024)Prodziekan ds. Kształcenia
Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Beata Kanarek

e-mail: beata.kanarek@usz.edu.pl
telefon służbowy: (91) 444 28 22

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
pok. 113


DYŻUR DLA PRACOWNIKÓW

Dni i godziny przyjęć: czwartek: 11.00 – 11.45
(z wyjątkiem czwartków, w których odbywają się posiedzenia Senatu)


Prodziekan ds. Ewaluacji
Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Wojciech Bożek

e-mail: wojciech.bozek@usz.edu.pl
telefon służbowy: (91) 444 30 25

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
pok. 114, 319


DYŻUR DLA PRACOWNIKÓW

Dni i godziny przyjęć: czwartek: 11.00 – 11.45
(z wyjątkiem czwartków, w których odbywają się posiedzenia Senatu)


Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej

Rector`s Plenipotentiary for International Cooperation

dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela

e-mail: ewa.michalkiewicz-kadziela@usz.edu.pl
telefon służbowy: (91) 444 28-37

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
pok. 310


DYŻUR DLA PRACOWNIKÓW

Dni i godziny przyjęć: czwartek: 11.00 – 11.45
(z wyjątkiem czwartków, w których odbywają się posiedzenia Senatu)


Accessibility Toolbar