(aut./źródło: profil FB Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej)

Więcej informacji (kliknij TUTAJ)


WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR DS. WSPARCIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Na Wydziale Prawa i Administracji od 2019 r. działa koordynator ds. wsparcia studentów niepełnosprawnych, do którego zadań należy bieżąca pomoc i wsparcie studentów z niepełnosprawnościami w celu podniesienia jakości ich uczestniczenia w procesie kształcenia, w szczególności w zakresie zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych oraz w miarę możliwości dostępu do odpowiedniego sprzętu.

dr Adriana Tomczyk

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Narutowicza 17A
70-240 Szczecin
pok. 102
e-mail: adriana.tomczyk@usz.edu.pl

 

p.o. Wydziałowego Koordynatora ds. Wsparcia Studentów Niepełnosprawnych

(Konsultacje: czwartek, godz. 13.15-14.00, konsultacje zdalne przez MsTeams, konsultacje stacjonarne ostatni czwartek miesiąca w gab. 317)

dr Michał Peno

e-mail: michal.peno@usz.edu.pl

 

 


DZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


W ramach Uniwersytetu Szczecińskiego funkcjonuje Dział ds. osób niepełnosprawnych, który realizuje zadania z zakresu zapewnienia studentom niepełnosprawnym warunków pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych.


Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Kordeckiego 15, 71-066 Szczecin

http://bon.usz.edu.pl/
telefon: 91 444 38 70

fb: DzialOsobNiepelnosprawnych
e-mail: bon@univ.szczecin.pl

 

 


PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ


Celem działającego na Uniwersytecie Szczecińskim Punktu Pomocy Psychologicznej jest pomoc w rozwiązywaniu problemów WSZYSTKICH osób studiujących/pracujących w Uniwersytecie Szczecińskim, towarzyszenie im oraz wspieranie w trudnych sytuacjach życiowych w domu, szkole, pracy, środowisku rówieśniczym.

Pracownicy Punktu podejmują bezpośrednie, różnorodne działania ukierunkowane na pełny rozwój młodego człowieka w zakresie spostrzegania ciała, funkcjonowania emocjonalnego i intelektualnego, a także kontaktów interpersonalnych.

Więcej informacji na stronie: http://bon.usz.edu.pl/punkt-pomocy-psychologicznej-2/


Accessibility Toolbar