Prof. PhD Goran Šimić – Wydział Prawa Uniwersytetu „Vitez” w Travniku

W czerwcu 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w charakterze profesora wizytującego gościł prof. PhD Goran Šimić. Jest on Dziekanem i Profesorem Wydziału Prawa Uniwersytetu „Vitez” w Travniku, Bośnia i Hercegowina. Pan Profesor jest wybitnym prawnikiem, naukowcem, a także dydaktykiem. Jego zainteresowania badawcze obejmują między innymi prawo karne, międzynarodowe prawo karne oraz wymiar sprawiedliwości w okresie przejściowym. Bierze udział w wielu międzynarodowych projektach naukowych. Specjalizuje się w badaniach naukowych z zakresu prawa karnego oraz zbrodni wojennych. Obecnie wraz z Uniwersytetem w Tokio pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych tworzy internetową bazę zbrodni wojennych na świecie. Wykładał na całym świecie, w tym na Uniwersytecie w Cambridge, Uniwersytecie w Oslo, Uniwersytecie w Louisville, Uniwersytecie Handlowym w Istambule oraz Uniwersytecie w Bagdadzie.

W ramach swojego pobytu na WPiA US prof. Šimić w dniu 1 czercwa 2023 r. wygłosił wykład na temat „Right to dignified death”.Prof. Marieta Safta – Wydział Prawa Uniwersytetu Titu Maiorescu w Bukareszcie

Prof. Safta w ramach swojego pobytu wzięła czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej pn. Evolution of Human Rights Law, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji US, oraz przygotowała niezwykle inspirujący wykład dla naszej społeczności wydziałowej pt. Constitutional Justice in Romania. Evolution and challenges.

Termin: 23-27 maja 2023 r.


Prof. Francisco José Infante Ruiz  – Wydziału Prawa Uniwersytetu Pablo de Olavide w Sewilli

Wizyta Pana Profesora stanowiła zacieśnianie współpracy pomiędzy dwoma Wydziałami. W trakcie swojego pobytu Pan Profesor brał czynny udział w przygotowanej wspólnie z Interuniversity Master UPO-UNIA in Human Rights, Interculturality and Development międzynarodowej konferencji naukowej pn. Evolution of Human Rights Law. Ponadto Pan Profesor wygłosił dla naszej społeczności wydziałowej wykład pt. The new digital contract law: between regulatory reality and „mythification”.

Termin: 22 – 27 maja 2023 r.


Prof. Paul J. du Plessis

W lutym 2023 r. na WPiA US w charakterze profesora wizytującego gościł prof. Paul J. du Plessis. Prof. du Plessis kieruje katedrą prawa rzymskiego na Uniwersytecie w Edynburgu. Naukowo zajmuje się przede wszystkim historią prawa. Jego badania koncentrują się głównie na wieloaspektowym i złożonym zestawie relacji między prawem a społeczeństwem w kontekście historycznym. Głównym obszarem badań Profesora jest prawo rzymskie, ze szczególnym uwzględnieniem własności oraz zobowiązań. W ramach swojego pobytu, w dniu 23 lutego 2023 r. profesor du Plessis wygłosił wykład, w którym scharakteryzował poglądy Henry’ego Sumnera Maine’a na temat powstania prawa własności. Spotkanie było transmitowane za pomocą platformy MS Teams. Wykład koncentrował się na powstaniu prawa własności.

Termin: luty 2023 r.István Ambrus Ph.D. dr. habil. Associate Professor (Eötvös Loránd University)

dr hab. István Ambrus – wybitny specjalista z zakresu prawa karnego, zatrudniony w jednym z najbardziej renomowanych wydziałów prawa w Budapeszcie – Wydziale Prawa Uniwersytetu Eötvösa Loránda. Uzdolniony dydaktyk, który prowadził zajęcia jako profesor wizytujący na Wydziałach Prawa w Belgii, Szwecji, Litwie i Niemczech. Jego dorobek naukowy jest bardziej niż imponujący, w ciągu ostatnich 12 lat opublikował ponad 130 publikacji i monografii. Pełnił również funkcję prokuratora.
Podczas swojego pobytu przeprowadził wykład dla studentów wydziału zatytułowany „Digitalisation and Criminal Law”.

Termin: 9 – 14  stycznia 2023 r.


Prof. Sheila Velez Martinez – University of Pittsburgh School of Law


Prof. Sheila Velez Martinez p
odczas swojego pobytu wzięła udział w seminarium naukowym „Migration challenges in the post – Covid era – comparing worldwide experiences” oraz wygłosiła wykład zatytułowany „Humanitarian Parole concept including Ukraine, Afghanistan and more Recently Cuba, Venezuela, Haiti”.

Termin: 16 – 20 stycznia 2023 r.


Accessibility Toolbar