XIV Letnie Warsztaty Doktoranckie „Ochrona interesu prawnego w polskim prawie administracyjnym”

                                                                      (Zespół Badawczy ds. Organizacji i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej,                                                                           Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis, Gmina Miasta Szczecin) 

8-9 września 2022 r., Urząd Miasta Szczecin (Sala Rady Miasta Szczecin)

kontakt: dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US, e-mail: daniel.wacinkiewicz@usz.edu.pl
kontakt: dr hab. Przemysław Kledzik, prof. US, e-mail: przemyslaw.kledzik@usz.edu.pl
kontakt: dr Szymon Słotwiński, e-mail: szymon.slotwinski@usz.edu.pl
kontakt: mgr Jakub Baranowski, e-mail: jakub.baranowski@usz.edu.pl


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Prof. Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego)

24-25 listopada 2022 r., Wydział Prawa i Administracji US (tryb hybrydowy)

kontakt: dr Beata Kanarek, tel. 91 444 28 22, e-mail: beata.kanarek@usz.edu.pl
kontakt: mgr Patryk Kupis, tel. 91 444 30 36, e-mail: patryk.kupis@usz.edu.pl
kontakt: mgr Paweł Nowotko, tel. 91 444 30 36, e-mail: pawel.nowotko@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Nowe bramy bezpieczeństwa”

(Administracyjne Koło Naukowe, Zespół Badawczy Prawa Komunikacji Elektronicznej)

listopad/grudzień 2022 r., Wydział Prawa i Administracji US

kontakt: dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US, tel. 91 444 28 58, e-mail: aleksandra.monarcha-matlak@usz.edu.pl
kontakt: dr Przemysław Zdyb, tel. 91 444 28 60, e-mail: przemyslaw.zdyb@usz.edu.pl
kontakt: dr Dominika Skoczylas, tel. 91 444 28 60, e-mail: dominika.skoczylas@usz.edu.pl

WIĘCEJ INFORMACJI O KONFERENCJI (kliknij tutaj)
Formularz rejestracyjny (kliknij tutaj, aby otworzyć lub pobrać)