Cykl warsztatów online „Spring Cosmos Space”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego)

kwiecień – czerwiec 2023 r., warsztaty online (pierwsze warsztaty odbędą się 25 kwietnia 2023 r., drugie warsztaty odbędą się 16 maja 2023 r., trzecie warsztaty odbędą się 22 maja 2023 r.)

kontakt: dr Dominika Skoczylas, tel. 91 444 28 60, e-mail: dominika.skoczylas@usz.edu.pl


Cykl seminariów z prawa kosmicznego pt. „Aleją Gwiazd…”

 (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego)
Patronat Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN

 kwiecień, maj, czerwiec 2023 r. (pierwsze seminarium odbędzie się 27 kwietnia 2023 r., drugie seminarium odbędzie się 18 maja 2023 r.), tryb online (MS Teams)


Konferencja Naukowa „Wpływ prawa państwowego na życie Kościoła i kościelnych osób prawnych – zagadnienia fundamentalne”

 (Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego)

 Konferencja jest częścią projektu pt. 900 lat od misji św. Ottona z Bambergu – Prawo państwowe a prawo kościelne i Kościół, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki przyznanych w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych”, nr rej. DKN/SP/567581/2022

31 maja – 1 czerwca 2023 r., Aula nr 317 w budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie (wydarzenie transmitowane online)


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Leon hr. Piniński i jego pasje”
(Dział Zbiorów Specjalnych Książnicy Pomorskiej)

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego)

 5 czerwca 2023 r.

 kontakt: dr hab. Maciej Jońca, prof. US, tel. 91 444 28 23, e-mail: maciej.jonca@usz.edu.pl


International Seminar: „The role of mediation in resolving legal disputes”

 (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, School of Law – University of Rwanda, Centrum Praktyk Sądowych Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Przedsiębiorczości i Służb Publicznych – Stowarzyszenie)

 13 czerwca 2023 r., seminarium online

 kontakt: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, tel. 91 444 28 57, e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl
kontakt: dr Aleksandra Klich, tel. 91 444 28 44, e-mail: aleksandra.klich@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo w Medycynie, Medycyna w Prawie – Interdyscyplinarne ujęcie praktycznych problemów”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – Centrum Praktyk Sądowych Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych, Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Szczecinie)

 19 czerwca 2023 r., konferencja online (MS Teams)

kontakt: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, tel. 91 444 28 57, e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl
kontakt: dr Aleksandra Klich, tel. 91 444 28 44, e-mail: aleksandra.klich@usz.edu.pl
kontakt: mgr Michał Michalski, e-mail: michal.michalski@phd.usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja „Prawo finansowe w obliczu wyzwań zrównoważonego rozwoju”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (Zespół Badawczy Prawa Finansowego, Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS))

26-27 października 2023 r., Wydział Prawa i Administracji US (konferencja hybrydowa)

kontakt: dr hab. Ewa Kowalewska, tel. 91 444 28 13, e-mail: ewa.kowalewska@usz.edu.pl
kontakt: dr Paweł Mańczyk, e-mail: pawel.manczyk@usz.edu.pl
kontakt: mgr Bartosz Namieciński, e-mail: bartosz.namiecinski@usz.edu.pl


IV Konferencja Naukowa imienia Profesora Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego)

23-24 listopada 2023 r., Wydział Prawa i Administracji US (konferencja hybrydowa)

Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/czepita4

kontakt: dr Beata Kanarek, tel. 91 444 28 22, e-mail: beata.kanarek@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych imienia Profesora Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”

 (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – Koło Naukowe LexUS)

 23-24 listopada 2023 r., konferencja zdalna, budynek Wydziału Prawa i Administracji US

 kontakt: dr Beata Kanarek, tel. 91 444 28 22, e-mail: beata.kanarek@usz.edu.pl
kontakt: mgr Patryk Kupis, tel. 91 444 30 36, e-mail: patryk.kupis@usz.edu.pl
kontakt: mgr Paweł Nowotko, tel. 91 444 30 36, e-mail: pawel.nowotko@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy wokół konstytucyjnej pozycji samorządów”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – Zespół Badawczy Ochrona Praw Człowieka w Polskim Systemie Prawnym, Okręgowa Izba Radców Prawnych, Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis)

7 grudnia 2023 r., Wydział Prawa i Administracji US (konferencja online) 

kontakt: dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US, tel. 91 444 28 15, e-mail: jerzy.ciapala@usz.edu.pl
kontakt: dr Agata Pyrzyńska, tel. 91 444 28 66, e-mail: agata.pyrzynska@usz.edu.pl

Accessibility Toolbar