Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy wokół konstytucyjnej pozycji samorządów”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – Zespół Badawczy Ochrona Praw Człowieka w Polskim Systemie Prawnym, Okręgowa Izba Radców Prawnych, Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis)

7 grudnia 2023 r., Wydział Prawa i Administracji US (konferencja online) 

kontakt: dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US, tel. 91 444 28 22,  e-mail: jerzy.ciapala@usz.edu.pl
kontakt: dr Agata Pyrzyńska, tel. 661-408-523, e-mail: agata.pyrzyńska@usz.edu.pl


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Congress AI in Law”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Zespół Badawczy Prawa Cywilnego Procesowego, Prawa Medycznego i Nowych Technologii, Centrum Praktyk Sądowych Kliniki Prawa WPiA US)

12 grudnia 2023 r., Wydział Prawa i Administracji US (Sala Rady Wydziału) 

kontakt: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, tl. 91 444 11 55, e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl
kontakt: dr Aleksandra Klich, tel. 91 444 28 44, e-mail: aleksandra.klich@usz.edu.pl
kontakt: dr Michał Wojdała, tel. 91 444 28 43 e-mail: michal.wojdala@usz.edu.pl

                                     kontakt: dr Ewa Jędrzejewska, tel. 91 444 28 62, e-mail: ewa.jedrzejewska@usz.edu.pl
kontakt: mgr Klaudia Maciejewska, e-mail: klaudia.maciejewska@usz.edu.pl
kontakt: mgr Pawel Michalik, e-mail: pawel.michalik@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Naukowców ll: „Nowe Horyzonty Prawa i Prawoznawstwa”

 (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – Koło Naukowe LexUS)

13 grudnia 2023 r., Wydział Prawa i Administracji US, ul. Narutowicza 17 A  Szczecin

kontakt: dr Beata Kanarek, tel. 91 444 28 22, e-mail: beata.kanarek@usz.edu.pl
kontakt: Franciszek Konwisarz, e-mail: 233164@usz.edu.pl


„Władztwo gminy w zakresie opłat lokalnych — aspekty ustrojowe i daninowe

 (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego)

14 grudnia 2023 r., – formuła on-line wydarzenia 

kontakt: prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski prof. US, prof. US, tel. 91 444 28 42, e-mail: zbigniew.ofiarski@usz.edu.pl
kontakt: dr hab. Małgorzata Ofiarska prof. US, tel. 91 444 28 78, e-mail: malgorzata.ofiarska@usz.edu.pl
kontakt: dr Dawid Czesyk, tel. 91 444 28 21 e-mail: dawid.czesyk@usz.edu.pl


„ III Seminarium Naukowe Bieżące problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  – przegląd orzecznictwa

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego  we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Społecznym Oddział Zachodniopomorski oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie)

28.02.2024  r. – transmisja na platformie streamingowej i  częściowo stacjonarnie (Wydział Prawa i Administracji US, Sala Rady Wydziału)

(forma hybrydowa wydarzenia)

 kontakt: Joanna Szyjewska-Bagińska, tel. 508-242-822, e-mail: joanna.szyjewska-baginska@usz.edu.pl
kontakt: Sławomir Driczyński, tel.604-225-913 e-mail: slawomir.driczynski@usz.edu.pl


„ IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pracy „Praca zdalna w świecie postpandemicznym”

(Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin we współpracy z dr Mikołajem Rylskim (opiekun merytoryczny wydarzenia)

20 marca 2024  r. – transmisja na platformie streamingowej i  częściowo stacjonarnie (forma hybrydowa wydarzenia)

 kontakt: Michał Wiśniewski, tel. 789-396-161, e-mail: vpsc@szczecin.elsa.org.pl
kontakt: Karolina Kałdun, tel. 508-847-199, e-mail: vpmarketing@szczecin.elsa.org.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty budżetu obywatelskiego – człowiek a struktura”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (Zespół Badawczy ds. Organizacji i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej)  we współpracy z Katedrą Prawa  Administracyjnego Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 koniec maja 2024  r. (dokładny termin  zostanie podany bliżej  terminu realizacji wydarzenia)- Sala Sesyjna Rady Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

 kontakt: dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US, tel. 91 444 28 65, e-mail: daniel.wacinkiewicz@usz.edu.pl
kontakt: dr hab. Przemysław Kledzik, prof. US, tel. 91 444 28 76, e-mail: przemyslaw.kledzik@usz.edu.pl
kontakt: dr Szymon Słotwiński, tel. 91 444 28 83, e-mail: szymon.slotwinski@usz.edu.pl
kontakt: mgr Weronika Woźna-Burdziak, tel. 91 444 28 83, e-mail: weronika.wozna-burdziak@usz.edu.pl
kontakt: mgr Jakub Baranowski, tel. 91 444 28 83, e-mail: jakub.baranowski@usz.edu.pl

Accessibility Toolbar