Court service – a universal problem of efficiency of judicial proceedings

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Zespół Badawczy Prawa Cywilnego Procesowego, Prawa Medycznego i Nowych Technologii, Uniwersytet Szczeciński)

22 kwietnia 2024 r. – MS Teams/sala nagrań Uniwizji

kontakt: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, tel. 91 444 11 55, e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl
kontakt: dr Ewa Jędrzejewska, tel. 91 444 28 62, e-mail: ewa.jedrzejewska@usz.edu.pl
kontakt: dr Michał Wojdała, tel. 91 444 28 43, e-mail:michal.wojdala@usz.edu.pl
kontakt: dr Aleksandra Klich, tel. 91 444 28 44, e-mail: aleksandra.klich@usz.edu.pl
kontakt: mgr Paweł Michalik, tel. 91 444 28 43, e-mail: pawel.michalik@usz.edu.pl


Contemporary Challenges for (Uniform) Private Law

(Zespół Badawczy Cywilnoprawnych Problemów Obrotu Gospodarczego)

23 kwietnia 2024 r. – Wydział Prawa i Administracji 

kontakt: dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. US, tel. 91 444 31 23, e-mail: krzysztof.wesolowski@usz.edu.pl
kontakt: dr Dorota Ambrożuk-Wesołowska, tel. 91 444 31 23, e-mail: dorota.ambrozuk-wesolowska@usz.edu.pl
kontakt: dr Daniel Dąbrowski, tel. 91 444 31 23, e-mail: daniel.dabrowski@usz.edu.pl
kontakt: dr Konrad Garnowski, tel. 91 444 31 23, e-mail: konrad.garnowski@usz.edu.pl


II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Współczesna ekonomia w obliczu zmieniającego się prawa”

(Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Porozumienie Doktorantów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Ekonomii i Finansów US)

25 maja 2024 r. – panele stacjonarne: Szczecin – aula Instytutu Ekonomii i Zarządzania US przy ul. Mickiewicza 54;
panele zdalne: Microsoft Teams

kontakt: mgr Aleksandra Wendorf, e-mail: aleksandra.wendorf@phd.usz.edu.pl
kontakt: mgr Michał Kołbuc, e-mail: michal.kolbuc@phd.usz.edu.pl


Konferencja Naukowa Młodych „Filozofia w Prawie, prawo w filozofii”

(Koło Naukowe LexUS)

29 maja 2024 r. – Wydział Prawa i Administracji US, ul. Narutowicza 17A

kontakt: dr Beata Kanarek, tel. 91 444 28 22, e-mail: beata.kanarek@usz.edu.pl
kontakt: mgr Patryk Kupis, tel. 91 444 30 36, e-mail: patryk.kupis@usz.edu.pl
kontakt: mgr Paweł Nowotko, tel. 91 444 30 36, e-mail: pawel.nowotko@usz.edu.pl
kontakt: Franciszek Konwisarz, e-mail: 233164@stud.usz.edu.pl
kontakt: Magdalena Ulak, e-mail: 230035@stud.usz.du.pl
kontakt: Zuzanna Trepka, e-mail: 236685@stud.usz.edu.pl
kontakt: Jakub Cieśla, e-mail: 229847@stud.usz.edu.pl
kontakt: Miłosz Michałowski, e-mail: 233348@stud.usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty budżetu obywatelskiego – człowiek a struktura”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Zespół Badawczy ds. Organizacji i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej  we współpracy z Katedrą Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 koniec maja 2024  r. (dokładny termin  zostanie podany bliżej  terminu realizacji wydarzenia)- Sala Sesyjna Rady Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

 kontakt: dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US, tel. 91 444 28 65, e-mail: daniel.wacinkiewicz@usz.edu.pl
kontakt: dr hab. Przemysław Kledzik, prof. US, tel. 91 444 28 76, e-mail: przemyslaw.kledzik@usz.edu.pl
kontakt: dr Szymon Słotwiński, tel. 91 444 28 83, e-mail: szymon.slotwinski@usz.edu.pl
kontakt: mgr Weronika Woźna-Burdziak, tel. 91 444 28 83, e-mail: weronika.wozna-burdziak@usz.edu.pl
kontakt: mgr Jakub Baranowski, tel. 91 444 28 83, e-mail: jakub.baranowski@usz.edu.pl


II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Współczesna ekonomia w obliczu zmieniającego się prawa”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Porozumienie Doktorantów, Instytut Ekonomii i Finansów US)

koniec maja 2024  r. – Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania US, MS Teams

 kontakt: mgr Aleksandra Wendorf, tel. 792-713-209, e-mail: aleksandra.wendorf@phd.usz.edu.pl
kontakt: mgr Michał Kołbuc, tel. 790-883-200, e-mail: michal.kolbuc@phd.usz.edu.pl


O kodeksie karnym skarbowym po blisko 25 latach jego obowiązywania

(Zespół Badawczy Prawa Karnego Procesowego, Stowarzyszenie AFIS, Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych)

14 czerwca 2024 r. – Szczecin, ul. Mickiewicza 16a

kontakt: dr Sebastian Kowalski, tel. 91 444 28 32, e-mail: sebastian.kowalski@usz.edu.pl
kontakt: dr Marta Jasińska, tel. 91 444 28 32, e-mail: marta.jasinska@usz.edu.pl
kontakt: mgr Hubert Kocur, tel. 91 444 28 32, e-mail: hubert.kocur@usz.edu.pl

Accessibility Toolbar