Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Nowe bramy bezpieczeństwa”

(Administracyjne Koło Naukowe, Zespół Badawczy Prawa Komunikacji Elektronicznej)

wrzesień 2021 r., Wydział Prawa i Administracji US

kontakt: dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US, tel. 91 444 28 58, e-mail: aleksandra.monarcha-matlak@usz.edu.pl
kontakt: dr Przemysław Zdyb, tel. 91 444 28 60, e-mail: przemyslaw.zdyb@usz.edu.pl
kontakt: mgr Dominika Skoczylas, tel. 91 444 28 60, e-mail: dominika.skoczylas@usz.edu.pl


X Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa IVR “Teoretyczne i praktyczne aspekty wykładni prawa”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR)

24-25 maja 2021 r., MS Teams

kontakt: dr hab. Agnieszka Choduń, prof. US, e-mail: agnieszka.chodun@usz.edu.pl
kontakt: dr Karolina Gmerek, e-mail: karolina.gmerek@usz.edu.pl


Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce. Konferencja poświęcona pamięci Doktora Macieja Kłodawskiego

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Legislacji)

14 maja 2021 r., webinarium

kontakt: dr Beata Kanarek, tel. 91 444 28 22, e-mail: beata.kanarek@usz.edu.pl


„Zawody zaufania publicznego – tradycje i wyzwania współczesności”

(Instytut Nauk Prawnych US, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis)

15–16 kwietnia 2021 r., Szczecin

kontakt: dr Kamil Dąbrowski, e-mail: kamil.dabrowski@usz.edu.pl
kontakt: mgr Dominika Wróblewska, e-mail: dominika.wroblewska@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pacjent i personel medyczny wobec technologii informatycznych – aspekty prawne i społeczne”

(Zespół Badawczy Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
Instytut Przedsiębiorczości i Służb Publicznych – Stowarzyszenie)

22 marca 2021 r., konferencja on-line 

kontakt: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl
kontakt: dr Aleksandra Klich, e-mail: aleksandra.klich@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pracy „Elastyczne formy zatrudnienia”

(Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin, dr Mikołaj Rylski – opiekun merytoryczny wydarzenia)

16 marca 2021 r., platforma ClickMeeting

kontakt: Jakub Waszkiewicz, e-mail: vpsc@szczecin.elsa.org.pl
kontakt: Dariusz Zagrodzki, e-mail: president@szczecin.elsa.org.pl