Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Literature and Legal Education”

 (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego)

 22 lutego 2023 r., Wydział Prawa i Administracji US

 kontakt: dr hab. Maciej Jońca, prof. US, tel. 91 444 28 23, e-mail: maciej.jonca@usz.edu.pl


II Seminarium Naukowe „Bieżące problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – przegląd orzecznictwa”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Oddział Zachodniopomorski)

1 marca 2023 r., Wydział Prawa i Administracji US (Sala Rady Wydziału oraz on-line) (konferencja hybrydowa)

kontakt: dr Joanna Szyjewska-Bagińska, tel. 91 444 28 51, e-mail: joanna.szyjewska@usz.edu.pl
kontakt: dr Sławomir Driczinski, tel. 91 444 28 51, e-mail: slawomir.driczinski@usz.edu.pl
kontakt: dr Mikołaj Rylski, tel. 91 444 28 51, e-mail: mikolaj.rylski@usz.edu.pl


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pracy „Implementacja przepisów Prawa Unijnego w Prawie Pracy”

 (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin, dr Mikołaj Rylski)

21 marca 2023 r. (konferencja hybrydowa)

kontakt: Amelia Rakowska, e-mail: vpsc@szczecin.elsa.org.pl
kontakt: Gabriela Fink, e-mail: president@szczecin.elsa.org.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola dyplomacji i prawa dyplomatycznego w stosunkach międzynarodowych”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinesis)

23-24 marca 2023 r., Warszawa (Hotel Holiday Park) 

kontakt: dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, tel. 91 444 28 26, e-mail: ewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.pl
kontakt: dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, prof. UŚ, e-mail: jbs4@wp.pl
kontakt: dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US, tel. (91) 444 28 86, e-mail: wojciech.staszewski@usz.edu.pl


Konferencja „Contemporary Challenges of Uniform Private Law”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego)

2 czerwca 2023 r., konferencja online 

kontakt: dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. US, tel. 91 444 31 23, e-mail: krzysztof.wesolowski@usz.edu.pl
kontakt: dr Dorota Ambrożuk-Wesołowska, tel. 91 444 31 23, e-mail: dorota.ambrozuk@usz.edu.pl
kontakt: dr Daniel Dąbrowski, tel. 91 444 31 23, e-mail: daniel.dabrowski@usz.edu.pl
kontakt: dr Konrad Garnowski, tel. 91 444 31 23, e-mail: konrad.garnowski@usz.edu.pl


Konferencja „Dylematy wokół konstytucyjnej pozycji samorządu terytorialnego”

(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Zespół Badawczy „Ochrona Praw Człowieka w Polskim Systemie Prawnym”)

listopad lub grudzień 2023 r., Wydział Prawa i Administracji US (konferencja online) 

kontakt: dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US, tel. 91 444 28 15, e-mail: jerzy.ciapala@usz.edu.pl
kontakt: dr Agata Pyrzyńska, tel. 91 444 28 66, e-mail: agata.pyrzynska@usz.edu.pl

Accessibility Toolbar