„zaFUNDuj sobie przyszłość” – program płatnych praktyk w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej


ZAFUNDUJ SOBIE PRZYSZŁOŚĆ – informacje, przewodnik praktyk, zasady rekrutacji, kontakt