Obwieszczenie 4/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 3/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo oraz Zespołu kierunku Prawo

  • Załącznik do obwieszczenia nr 4/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 3/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo oraz Zespołu kierunku Prawo

Tekstu jednolity zarządzenia nr 3/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo oraz Zespołu kierunku Prawo


Obwieszczenie 3/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminów praktyk realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


Obwieszczenie 2/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


Obwieszczenie 1/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego  z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.


 

Accessibility Toolbar