Na podstawie umowy Uniwersytetu Szczecińskiego z firmą Microsoft na udostępnienie usługi Microsoft Office 365, wszyscy studenci, doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymują bezpłatny dostęp do usługi Office 365 oraz pakietu Office – Aplikacje Microsoft 365 (Windows i macOS).

Usługa Office 365 jest dostępna pod adresem: https://portal.office.com

W ramach licencji Office 365 A1

 • Aplikacje internetowe:
 • Ilość nośników: 5  – PC / Mac, telefonów,  tabletów
 • Użytkownicy: 1
 • Licencja: edukacyjna
 • Producent: Microsoft
 • Nośnik: brak/ licencje elektroniczna
 • Urządzenia: PC, Mac, Android, iOS
 • Wymagania systemowe: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, dwie najnowsze wersje systemu macOS

Korzyści dla użytkownika licencji Office 365 A1

 • Lepsze wyniki nauki dzięki wbudowanym funkcjom ułatwień dostępu i narzędziom edukacyjnym, pomagającym w czytaniu, pisaniu, matematyce i komunikacji.
 • Organizowanie informacji dzięki notesowi cyfrowemu w aplikacji OneNote.
 • Stały kontakt ze współpracownikami dzięki zespołom zajęć, pracowników i społeczności PLC oraz notesom programu OneNote.
 • Organizowanie i wypełnianie wiarygodnych testów dzięki aplikacji Forms.
 • Opowiadanie historii w formacie cyfrowym za pomocą aplikacji Sway.
 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint.
 • Zapewnienie zgodności dzięki rozwiązaniom dostępnym w ujednoliconym centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.
 • Bezpieczeństwo dzięki funkcjom zarządzania prawami, ochrony przed utratą danych i szyfrowania.
 • Tworzenie materiałów wideo, zarządzanie nimi i bezpieczne udostępnianie w szkole dzięki usłudze wideo dla przedsiębiorstw.
 • Opracowywanie aplikacji bez pisania kodu w celu szybkiego rozszerzania danych biznesowych za pomocą niestandardowych aplikacji mobilnych i internetowych.
 • Automatyzacja procesów biznesowych bez pisania kodu za pomocą automatyzacji przepływów pracy między aplikacjami i usługami.
 • Łatwa komunikacja dzięki konferencjom wideo HD.
 • Nieograniczone miejsce do przechowywania wiadomości e-mail z archiwum zbiorczym.
 • Zaawansowana poczta e-mail z funkcją archiwizacji, w tym archiwizacji ze względów prawnych.

Office 365 A1 obejmuje:

Aplikacje Microsoft 365:

 • Aplikacje Office mobilne:
  • Word
  • Excel
  • PowerPoint
  • OneNote
  • Outlook
 • Instalowanie na 5 PC/Mac, 5 tabletach oraz 5 smartfonach1
 • Aplikacje Office internetowe
 • Aplikacja Visio internetowa

Email, kalendarz i planowanie:

 • Exchange Plan 1 (skrzynka 50 GB)
 • Kalendarz
 • Exchange Online Protection
 • Skrzynki pocztowe folderów publicznych
 • Skrzynki pocztowe zasobów
 • Microsoft Shifts

Socjalne, intranet, and przechowywanie:

 • SharePoint Plan 1 (10 GB2, 1TB OneDrive)
 • Yammer Enterprise
 • Microsoft Viva Connections

Spotkania, rozmowy i czaty:

 • Microsoft Teams
 • Rozmowy i wideo rozmowy grupowe oraz 1:1
 • Planowanie spotkań
 • Nagrywanie spotkań

Narzędzia klasowe:

 • Classroom experience w Microsoft Teams
 • Microsoft Whiteboard
 • OneNote Class Notebook

Wiedza, porady i zasoby:

 • Microsoft Graph API
 • Microsoft Search
 • Microsoft Stream
 • Microsoft Forms
 • Microsoft Lists
 • Delve

Automatyzacja, budowanie aplikacji oraz chatbotów:

 • Power Apps dla Microsoft 365
 • Power Automate dla Microsoft 3653
 • Power Virtual Agent dla Teams
 • Dataverse dla Teams

Viva Learning4:

 • Viva Learning in Teams
 • Kreaowanie zakładek w kanałach Teams
 • Wyszukiwanie, dzielenie się i czatowanie a zasobach wiedzy
 • Biblioteki Microsoft Learn and Microsoft 365 Training + top 125 kursów LinkedIn Learning
 • Treści generowane przez organizację za pomocą SharePoint i Viva Learning

Zarządzanie projektami i zadaniami:

 • Microsoft Planner
 • Microsoft To-Do
 • Briefing Email

Analityka:

 • Zarządzanie zgodnością
 • Viva Insights- Personal insights
 • Analizy edukacyjne
 • Wynik produktywności
 • Wynik bezpieczeństwa

Zarządzanie aplikacjami i Endpoint:

 • Mobile Device Management

Zarządzanie tożsamościami i dostępami:

 • Azure Active Directory Premium Plan 1
 • Udostępnianie użytkowników
 • Samoobsługowe resetowanie hasła
 • Zaawansowane raporty bezpieczeństwa
 • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe MFA
 • Microsoft 365 Groups
 • On-premises Active Directory sync dla SSO

Ochrona informacji:

 • Office 365 Data Loss Prevention (DLP) dla wiadomości e-mail i plików
 • Podstawowe szyfrowanie wiadomości pakietu Office

Accessibility Toolbar