Zespół kierunku Prawo, w składzie:

 • dr Beata Kanarek – Przewodnicząca;
 • dr Katarzyna Dadańska – członek;
 • dr Kamil Dąbrowski – członek
 • dr Aleksandra Klich – członek;
 • dr hab. Mariusz Nawrocki – członek;
 • mgr Maria Wysocka – sekretarz;
 • dr Radek Wasilewski – członek.

Zespół kierunku Administracja, w składzie:

 • dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US – Przewodnicząca;
 • dr Adrianna Ogonowska – Zastępca Przewodniczącej;
 • dr Ewa Koniuszewska – sekretarz;
 • dr Przemysław Zdyb – członek;
 • dr Radosław Zych – członek;
 • dr Agata Pyrzyńska – członek;
 • dr Mateusz Tomczyk – członek.

Zespół kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji, w składzie:

 • dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US – Przewodnicząca;
 • dr Aleksandra Klich – Zastępca Przewodniczącej;
 • dr Ewa Milczarek – członek:
 • dr Łukasz Dubiński – członek;
 • dr Maciej Kubala – sekretarz;
 • dr Konrad Burdziak – członek.

Zespół kierunku Prawo medyczne, w składzie:

 • dr Aleksandra Klich – Przewodnicząca;
 • dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US– Zastępca Przewodniczącej;
 • dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela – członek;
 • dr  hab. Mariusz Nawrocki – Sekretarz;
 • dr Michał Białkowski – członek;
 • dr Małgorzata Żbikowska – członek;
 • dr Mikołaj Rylski – członek.

Zespół kierunku Prawo służb mundurowych w składzie:

 • dr Marta Jasińska – Przewodnicząca;
 • dr Mateusz Tomczyk – Zastępca Przewodniczącej;
 • dr hab. Iwona Szymczak – członek;
 • dr Michał Peno – członek;
 • dr Kamil Dąbrowski– sekretarz;
 • mgr Paweł Nowotko – członek;
 • mgr Monika Niedźwiecka – członek.

Zespół kierunku Prawo ochrony zasobów naturalnych, w składzie:

 • dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. US – Przewodnicząca;
 • dr hab. Anna Barczak, prof. US– Zastępca Przewodniczącej;
 • dr Bogna Baczyńska – członek;
 • dr Karolina Ziemianin – członek;
 • dr Magdalena Kowalewska-Łukuć – członek;
 • dr Szymon Słotwiński – członek;
 • mgr Dominika Skoczylas – Sekretarz.

Zespół kierunku Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych, w składzie:

 • dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. US – Przewodniczący;
 • dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US– Zastępca Przewodniczącego;
 • dr hab. Rajmund Molski, prof. US – członek;
 • dr Dorota Ambrożuk – członek;
 • dr Daniel Dąbrowski – członek;
 • dr Sławomir Driczinski – członek;
 • dr Konrad Garnowski – Sekretarz.

Zespół kierunku Europejskie prawo biznesu/European business law, w składzie:

 • dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US – Przewodniczący;
 • dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US – zastępca Przewodniczącego;
 • dr Karolina Gmerek – członek;
 • mgr Agata Szwed – sekretarz;
 • dr Adriana Tomczyk – członek;
 • mgr Dominika Wróblewska – członek.