Postępowania w toku

Postępowania zakończone

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

Autoreferat – dr Wojciech Bożek

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Recenzja – prof. dr hab. Patrycja Zawadzka- Uniwersytet Wrocławski

Recenzja – dr hab. Monika Agnieszka Bogucka-Felczak, prof. UŁ- Uniwersytet Łódzki

Recenzja – prof. dr hab. Hanna Elżbieta Litwińczuk- Uniwersytet Warszawski

Recenzja –  dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Dr Wojciech Bożek złożył do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego wskazał Uniwersytet Szczeciński.

13.12.2022 r. – Rada Doskonałości Naukowej wszczęła postępowanie habilitacyjne.

13.01.2023 r. – Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (Uchwała RN WPiA)

31.03.2023 r. – Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie (Uchwała RN WPiA)

Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Leonard Etel – Uniwersytet w Białymstoku;
Sekretarz komisji: dr hab. Przemysław Kledzik – Uniwersytet Szczeciński;
Recenzent: prof. dr hab. Patrycja Zawadzka – Uniwersytet Wrocławski;
Recenzent: dr hab. Monika Agnieszka Bogucka – Felczak – Uniwersytet Łódzki;
Recenzent: prof. dr hab. Hanna Elżbieta Litwińczuk – Uniwersytet Warszawski.
Recenzent: dr hab. Beata Kucia – Guściora – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
Członek komisji: dr hab. Katarzyna Święch – Kujawska – Uniwersytet Szczeciński.

27.09.2023 r. – Uchwała nr 2/2023 Komisji Habilitacyjnej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne wszczętym na wniosek dra Wojciecha Bożka z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Wojciechowi Bożkowi (Uchwała)

10.11.2023 r. – Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne dr. Wojciechowi Bożkowi

 

 

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

Autoreferat – dr Marcin Stoczkiewicz

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Recenzja – dr hab. Maciej Łukasz Nyka, prof. UG

Recenzja – prof. dr hab. Bartosz Franciszek Rakoczy

Recenzja – dr hab. Jakub Jan Zięty prof. UWM

Recenzja –  prof. dr hab. Anna Zofia Przyborowska-Klimczak

Dr Marcin Stoczkiewicz złożył do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego wskazał Uniwersytet Szczeciński.

26.11.2022 r. – Rada Doskonałości Naukowej wszczęła postępowanie habilitacyjne.

09.12.2022 r. – Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (Uchwała RN WPiA)

24.02.2023 r. – Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie (Uchwała RN WPiA)

Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska – Uniwersytet Wrocławski;
Sekretarz komisji: dr hab. Anna Jadwiga Barczak – Uniwersytet Szczeciński;
Recenzent: dr hab. Maciej Łukasz Nyka – Uniwersytet Gdański;
Recenzent: prof. dr hab. Bartosz Franciszek Rakoczy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Recenzent: dr hab. Jakub Jan Zięty – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Recenzent: prof. dr hab. Anna Zofia Przyborowska-Klimczak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
Członek komisji: dr hab. Ewelina Agnieszka Cała-Wacinkiewicz – Uniwersytet Szczeciński.

02.10.2023 r. – Uchwała nr 2/2023 Komisji Habilitacyjnej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne wszczętym na wniosek dra Marcina Stoczkiewicza z dnia 2 października 2023 r. (Uchwała)

27.10.2023 r. – Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne dr. Marcinowi Stoczkiewiczkowi

Autoreferat – dr Konrad Burdziak 

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego  

Recenzja – dr hab, Filip Ciepły, prof. KUL

Recenzja – dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ

Recenzja – prof. zw. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska

Recenzja –  prof. dr hab. Stanisław Hoc

Dr Konrad Burdziak złożył do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Konrad Burdziak wskazał Uniwersytet Szczeciński.

25.08.2022 r. – Rada Doskonałości Naukowej wszczęła postępowanie habilitacyjne.

14.10.2022 r. – Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (Uchwała RN WPiA)

09.12.2022 r. – Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie (Uchwała RN WPiA)

Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk – Uniwersytet w Białymstoku;
Sekretarz: dr hab. Krzysztof Wesołowski – Uniwersytet Szczeciński;
Recenzent: dr hab. Filip Mateusz Ciepły – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
Recenzent: prof. dr hab. Małgorzata Antonina Król-Bogomilska – Uniwersytet Warszawski;
Recenzent: dr hab. Janusz Raglewski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Hoc;
Członek Komisji: prof. dr hab. Wojciech Patryas – Uniwersytet Szczeciński.

08.05. 2023 r. – Uchwała nr 1/2023 Komisji Habilitacyjnej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne wszczętym na wniosek dra Konrada Burdziaka z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Konradowi Burdziakowi (Uchwał RN WPiA)

07.07.2023 r. – Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne dr. Konradowi Jackowi Burdziakowi (Uchwał RN WPiA)

Autoreferat – dr Ewa Kowalewska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 

Recenzja – prof. dr hab. Patrycja Zawadzka- Uniwersytet Wrocławski

Recenzja – dr hab. Elżbieta Feret prof. UR- Uniwersytet Rzeszowski

Recenzja – dr hab. Jacek. Jasrtrzębski prof. UW- Uniwersytet Warszawski

Recenzja – dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG- Uniwersytet Gdański

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

Dr Ewa Kowalewska złożyła do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Ewa Kowalewska wskazał Uniwersytet Szczeciński.

29.12.2021 r. – Rada Doskonałości Naukowej wszczęła postępowanie habilitacyjne.

25.02.2022 r. – Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (Uchwała RN WPiA)

13.05.2022 r. – Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie (Uchwała RN WPiA) (Uchwała RN WPiA z dn. 14 października 2022 r. – zmiana składu komisji):

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Mariusz Popławski – Uniwersytet w Białymstoku;
 • Sekretarz komisji: dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska – Uniwersytet Szczeciński;
 • Recenzent: dr hab. Elżbieta Feret – Uniwersytet Rzeszowski;
 • Recenzent: dr hab. Jacek Zygmunt Jastrzębski – Uniwersytet Warszawski;
 • Recenzent: dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler – Uniwersytet Gdański;
 • Recenzent: prof. dr hab. Patrycja Zawadzka – Uniwersytet Wrocławski;
 • Członek Komisji: dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

28.03.2023 r. – Uchwała nr 2/2023 Komisji Habilitacyjnej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne wszczętym na wniosek dr Ewy Kowalewskiej z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania stopnia doktora habilitowanego dr Ewie Kowalewskiej (Uchwała RN WPiA)

27.04.2023 r. – Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne dr Ewie Miłosławie Kowalewskiej (Uchwał RN WPiA)

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat – dr Magdalena Kowalewska-Łukuć

Recenzja – dr hab. Krzysztof Andrzej Wiak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Recenzja – prof. dr hab. Jerzy Wojciech Kasprzak- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzja – dr hab. Katarzyna Banasik – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Recenzja – dr hab. Sławomir Żółtek – Uniwersytet Warszawski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

Dr Magdalena Kowalewska-Łukuć złożyła do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Magdalena Kowalewska-Łukuć wskazała Uniwersytet Szczeciński.

28.03.2022 r. – Rada Doskonałości Naukowej wszczęła postępowanie habilitacyjne.

13.05.2022 r. – Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (Uchwała RN WPiA)

13.07.2022 r. – Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie (Uchwała RN WPiA):

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Katarzyna Ewa Dudka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Sekretarz komisji: dr hab. Marek Tkaczuk – Uniwersytet Szczeciński;
 • Recenzent: dr hab. Krzysztof Andrzej Wiak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
 • Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Wojciech Kasprzak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  w Olsztynie;
 • Recenzent: dr hab. Katarzyna Banasik – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie;
 • Recenzent: dr hab. Sławomir Żółtek – Uniwersytet Warszawski;
 • Członek komisji: prof. dr hab. Wojciech Patryas – Uniwersytet Szczeciński.

12.12.2022 r. – Uchwała nr 1/2022 Komisji Habilitacyjnej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne wszczętym na wniosek dr Magdaleny Kowalewskiej- Łukuć (Uchwała nr 1 KH)

24 lutego 2023 r. – Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne dr Magdalenie Kowalewskiej-Łukuć (Uchwała RN WPiA)

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat – dr A.Drozdek
Recenzja – dr hab. Dobrosława Maria Antonów
Recenzja – dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM
Recenzja – dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM
Recenzja – dr hab. Andrzej Marek Gorgol, prof. UZ
Wykład habilitacyjny – zawiadomienie

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

Dr Adam Drozdek złożył do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Adam Drozdek wskazał Uniwersytet Szczeciński

05.01.2021 r. – Rada Doskonałości Naukowej wszczęła postępowanie habilitacyjne.

12.02.2021 r. – Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (Uchwała RN WPiA)

23.04.2021 r. – Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie (Uchwała RN WPiA):

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk – Uniwersytet Warszawski
Sekretarz: dr hab. Przemysław Kledzik – Uniwersytet Szczeciński
Recenzent: dr hab. Dobrosława Maria Antonów – Uniwersytet Wrocławski
Recenzent: dr hab. Dominik Mączyński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Recenzent: dr hab. Bogumił Pahl – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Recenzent: dr hab. Andrzej Gorgol – Uniwersytet Zielonogórski
Członek Komisji: dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska – Uniwersytet Szczeciński

12.10.2021 r. – Uchwała nr 6/2021 Komisji Habilitacyjnej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne wszczętym na wniosek dra Adama Drozdka (Uchwała nr 6 KH)

14.01.2022 r. – posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (Uchwała RN WPiA)

1. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (pobierz).

2. Autoreferat (pobierz).

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

12 kwietnia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Żbikowskiej w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.

24 maja 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Żbikowskiej.

8  października 2019  r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – prof. Piotr Hofmański – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
– sekretarz komisji – dr hab. Olgierd Bogucki – Uniwersytet Szczeciński,
– recenzent – prof. dr hab. Andrzej Sakowicz – Uniwersytet w Białymstoku,
– recenzent – dr hab. Justyna Karaźniewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
– recenzent – dr hab. Barbara Janusz-Pohl – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– członek komisji – dr hab. Krzysztof Woźniewski – Uniwersytet Gdański,
– członek komisji – dr hab. Adam Taracha – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

4 listopada 2020 r. – Zmiana przewodniczącego komisji habilitacyjnej  
 przewodnicząca komisji – prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska

11 lutego 2021 r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej

19 marca 2021 r. posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (Uchwała RN WPiA)

1. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (pobierz).

2. Autoreferat (pobierz).

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

25 kwietnia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Przemysława Kledzika w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.

13 września 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznacza trzech członków komisji habilitacyjnej.

9  stycznia 2020  r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – prof. Grzegorz Łaszczyca – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
– sekretarz komisji – dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz – Uniwersytet Szczeciński,
– recenzent – dr hab. Mariusz Bogusz – Uniwersytet Gdański,
– recenzent – dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
– recenzent – prof. Jan Tarno – Uniwersytet Łódzki,
– członek komisji – dr hab. Zbigniew Kmiecik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
– członek komisji – prof. Marek Szewczyk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

27 października 2020  r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

20 listopada 2020 r. – nadanie stopnia doktora habilitowanego (uchwała RN INP)

1. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (pobierz).

2. Autoreferat (pobierz).

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

26 kwietnia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Marka Tkaczuka w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.

13 września 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznacza trzech członków komisji habilitacyjnej.

9  stycznia 2020  r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – prof. Bronisław Sitek – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie,

– sekretarz komisji – prof. Piotr Łaski – Uniwersytet Szczeciński,
– recenzent – prof. Dariusz Szpoper – Akademia Pomorska w Słupsku,
– recenzent – prof. Marek Kuryłowicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie,
– recenzent – prof. Andrzej Zakrzewski – Uniwersytet Warszawski,

– członek komisji – prof. Danuta Janicka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

– członek komisji – dr hab. Marzena Dyjakowska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

8 października 2020  r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

20 listopada 2020 r. – nadanie stopnia doktora habilitowanego (uchwała RN INP)

1.Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz).

2.Autoreferat (pobierz).

3.Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

7 lutego 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Mariusza Nawrockiego w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.

15 marca 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Mariusza Nawrockiego.

2  kwietnia 2019  r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – prof. Emil Pływaczewki – Uniwersytet w Białymstoku,
– sekretarz komisji – dr hab. Sławomir Żółtek – Uniwersytet Warszawski,
– recenzent – prof. Jarosław Warylewski – Uniwersytet Gdański,
– recenzent – prof. Teresa Dukiet-Nagórska – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
– recenzent – prof. Andrzej Szwarc – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– członek komisji – dr hab. Anna Muszyńska – Uniwersytet Wrocławski,
– członek komisji – prof. Piotr Kardas – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

15  maja 2020  r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

26 czerwca 2020 r. – nadanie stopnia doktora habilitowanego (Uchwała RN INP).


1.Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz).

2.Autoreferat (pobierz).

3.Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

5 marca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Michała Peno w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.

12 kwietnia 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznacza trzech członków komisji habilitacyjnej.

3  września 2019  r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – prof. Leszek Leszczyński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
– sekretarz komisji – dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz – Uniwersytet Szczeciński,
– recenzent – prof. Marek Smolak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– recenzent – prof. Jerzy Zajadło – Uniwersytet Gdański,
– recenzent – dr hab. Adam Dyrda – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
– członek komisji – dr hab. Monika Płatek – Uniwersytet Warszawski,
– członek komisji – dr hab. Jadwiga Potrzeszcz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

17 grudnia 2019  r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

9  stycznia 2020  r. – posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych (Uchwała RN INP).

1.Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz).

2. Autoreferat (pobierz).

3.Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

6 czerwca 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Choduń w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.

6 lipca 2018 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Choduń.

4  września 2018  r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – prof. Roman Hauser – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,

– sekretarz komisji – dr hab. Tomasz Pietrzykowski – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
– recenzent – prof. Andrzej Bator – Uniwersytet Wrocławski,
– recenzent – prof. Andrzej Malinowski – Uniwersytet Warszawski,
– recenzent – prof. Jolanta Jabłońska-Bonca – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
– członek komisji – prof. Mirosław Stec– Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
– członek komisji – prof. Marek Smolak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

3 grudnia 2018 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

25 stycznia 2019 r. – Nadanie stopnia doktora habilitowanego (Uchwała RW).

1.Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

2.Autoreferat (pobierz)

3.Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

12 września 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Olgierda Boguckiego w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.

6 października 2017 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Olgierda Boguckiego.

7 listopada 2017  r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – prof. Marek Zirk-Sadowski – Uniwersytet Łódzki,
– sekretarz komisji – dr hab. Sławomir Tkacz – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
– recenzent – dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– recenzent – dr hab. Oktawian Nawrot – Uniwersytet Gdański,
– recenzent – dr hab. Marcin Matczak – Uniwersytet Warszawski,
– członek komisji – dr hab. Anetta Breczko – Uniwersytet w Białymstoku,
– członek komisji – prof. Zbigniew Pulka – Uniwersytet Wrocławski.

7 grudnia 2018 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

25 stycznia 2019 r. – Nadanie stopnia doktora habilitowanego (Uchwała RW).

1.Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

2.Autoreferat (pobierz)

3.Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

31 sierpnia 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Maurycego Zajęckiego w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.

6 października 2017 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra  Maurycego Zajęckiego.

7 listopada 2017 r.Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – prof. Jerzy Zajadło – Uniwersytet Gdański,
– sekretarz komisji – dr hab. Bartosz Wojciechowski – Uniwersytet Łódzki
– recenzent – prof. Jan Tkaczyński – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
– recenzent – prof. Krystyna Chojnicka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
– recenzent – prof. Marek Smolak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– członek komisji – dr hab. Wojciech Dziedziak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
– członek komisji – prof. Sławomira  Wronkowska-Jaśkiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 28 marca 2018 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

28 września 2018 r. – Nadanie stopnia doktora habilitowanego (Uchwała RW)

1.Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

2.Autoreferat (pobierz)

3.Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

6 kwietnia 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Eweliny Cała-Wacinkiewicz w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.

20 kwietnia 2018 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Eweliny Cała-Wacinkiewicz.

8  maja 2018  r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – prof. Anna Przyborowska-Klimczak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
– sekretarz komisji – dr hab. Bartłomiej Krzan – Uniwersytet Wrocławski,
– recenzent – dr hab. Robert Grzeszczak – Uniwersytet Warszawski,
– recenzent – prof. Jerzy Menkes – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
– recenzent – prof. Barbara Mikołajczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
– członek komisji – dr hab. Jacek Barcik – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
– członek komisji – prof. Jerzy Zajadło – Uniwersytet Gdański.

4 lipca 2018 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

28 września 2018 r. – Nadanie stopnia doktora habilitowanego (Uchwała RW).

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

2. Autoreferat (pobierz)

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

29 kwietnia 2016 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Daniela Wacinkiewicza w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.

20 maja 2016 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Daniela Wacinkiewicza.

7 czerwca 2016 r.Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – prof. Mirosław Stec – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
– sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Ofiarska – Uniwersytet Szczeciński,
– recenzent – dr hab. Joanna Jagoda – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
– recenzent – prof. Dariusz Kijowski – Uniwersytet w Białymstoku,
– recenzent – prof. Hubert Izdebski – Uniwersytet Warszawski,
– członek komisji – prof. Bartosz Rakoczy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– członek komisji – prof. Janusz Sługocki – Uniwersytet Szczeciński.

UCHWAŁA NR 24/2016/2017 o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Danielowi Wacinkiewiczowi

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

2. Autoreferat (pobierz)

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

23 marca 2015  r.– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Iwony Szymczak w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.

24 kwietnia 2015 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Iwony Szymczak.

2 czerwca 2015 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – dr hab. Tomasz Sokołowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– sekretarz komisji – dr hab. Marek Andrzejewski – Uniwersytet Szczeciński
– recenzent – dr hab. Marcin Orlicki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– recenzent – dr hab. Dorota Maśniak – Uniwersytet Gdański
– recenzent – dr hab. Zbigniew Kuniewicz – Uniwersytet Szczeciński
– członek komisji – dr hab. Maria Boratyńska – Uniwersytet Warszawski
– członek komisji – prof. Tadeusz Smyczyński – Uniwersytet Szczeciński

10 marca 2016 r. – Posiedzenie Komisji

20 stycznia  2017 r. – Uchwała Rady Wydziału (Uchwała)

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

2. Autoreferat (pobierz)

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
29 stycznia 2014 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Krystyny Nizioł w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.
28 lutego 2014 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Krystyny Nizioł.
1 kwietnia 2014 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – prof. Wojciech Łączkowski –Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
– sekretarz komisji – dr hab. Rajmund Molski – Uniwersytet Szczeciński
– recenzent – dr hab. Tomasz Nieborak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– recenzent – prof. Jan Głuchowski – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
– recenzent – dr hab. Wiesława Miemiec – Uniwersytet Wrocławski
– członek komisji – dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler – Uniwersytet Gdański
– członek komisji – prof. Zbigniew Ofiarski – Uniwersytet Szczeciński

2 września 2014 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej

16 września 2014 r. – Nadanie stopnia doktor habilitowanej
Uchwała nr 96/2013/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 16 września 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Krystynie Nizioł

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

2. Autoreferat (pobierz)

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

08 października 2013 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Jarosława Dobkowskiego w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.

6 grudnia 2013 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Jarosława Dobkowskiego.

7 stycznia 2014 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – dr hab. Marek Szewczyk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Ofiarska – Uniwersytet Szczeciński
– recenzent – dr hab. Stanisław Pieprzny – Uniwersytet Rzeszowski
– recenzent – prof. dr hab. Jacek Jagielski – Uniwersytet Warszawski
– recenzent – prof. dr hab. Andrzej Bałaban – Uniwersytet Szczeciński
– członek komisji – dr hab. Tomasz Bąkowski – Uniwersytet Gdański
– członek komisji – prof. dr hab. Janusz Sługocki – Uniwersytet Szczeciński

22 września 2014 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

3 października 2014 r. – Nadanie stopnia doktora habilitowanego
Uchwała nr 1/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Jarosławowi Dobkowskiemu.

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

2. Autoreferat (pobierz)

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

20 listopada 2013 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Wojciecha Goneta w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.

6 grudnia 2013 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Wojciecha Goneta.

7 stycznia 2014 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – dr hab. Marek Zdebel – Uniwersytet Śląski w Katowicach
– sekretarz komisji – dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska – Uniwersytet Szczeciński
– recenzent – dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic – Uniwersytet Śląski w Katowicach
– recenzent – dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska – Uniwersytet Warszawski
– recenzent – prof. Zbigniew Ofiarski – Uniwersytet Szczeciński
– członek komisji – dr hab. Małgorzata Stahl – Uniwersytet Łódzki
– członek komisji – dr hab. Rajmund Molski – Uniwersytet Szczeciński

24 września 2014 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej

3 października 2014 r. – Nadanie stopnia doktora habilitowanego
Uchwała nr 2/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji US w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Wojciechowi Gonetowi

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

2. Autoreferat (pobierz)

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
28 maja 2013 r. – Wszczęcie postępowania habilitacyjnego

05 listopada 2013 r. – powołanie Komisji Habilitacyjnej w składzie:
– przewodniczący komisji – prof. dr hab. Marek Kuryłowicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
– sekretarz komisji – dr hab. Marek Andrzejewski, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
– recenzent – prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski – Uniwersytet Warszawski
– recenzent – prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
– recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński – Uniwersytet Szczeciński
– członek komisji – dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
– członek komisji – dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US – Uniwersytet Szczeciński

17 grudnia 2013 r. – przygotowanie recenzji

24 marca 2014 r. – spotkanie Komisji Habilitacyjnej.

4 kwietnia 2014 r. – Nadanie stopnia doktora habilitowanego
UCHWAŁA NR 59/2013/2014 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Januszowi Gajdzie.

Accessibility Toolbar