Organizacja roku akademickiego 2023/2024 (kliknij >TUTAJ<)


Organizacja roku akademickiego 2022/2023 (kliknij >TUTAJ<)


ZARZĄDZENIE NR 25/2022 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie organizacji zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Zał. do zarządzenia – Terminy zjazdów r.a. 2022/2023 (kliknij >TUTAJ<)

 


Organizacja roku akademickiego 2021/2022


Organizacja roku akademickiego 2021/2022


Organizacja zjazdów dla studiów niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2021/2022


ZARZĄDZENIE nr 92/2021 Rektora US z dnia 29 kwietnia 2021 r., w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2021/2022


 


 


Organizacja roku akademickiego 2020/2021

 

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

 

ZARZĄDZENIE NR 114/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Szczecińskim

 

ZARZĄDZENIE NR 113/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim

 

ZARZĄDZENIE NR 46/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  Zarządzenie – Organizacja roku akademickiego.

 

Organizacja zjazdów dla studiów niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021

UCHWAŁA NR 43/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 dla studiów niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.


Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie – Organizacja roku akademickiego.

Harmonogram zjazdów NSP w roku akademickim 2019/2020.

Uchwała ws. organizacji studiów w r.a. 2019/2020 – niestacjonarne studia magisterskie: Prawo


Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie – Organizacja roku akademickiego.

Zarządzenie zmieniające – Organizacja roku akademickiego

Harmonogram zjazdów NSP w roku akademickim 2018/2019.

Studia niestacjonarne administracja II st. – Organizacja roku akademickiego


Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Organizacja roku akademickiego 2017/2018.

Harmonogram zjazdów NSP w roku akademickim 2017/2018.


Accessibility Toolbar