Strona internetowa Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

www.klinikaprawa.usz.edu.pl

 


W ramach funkcjonowania Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego działają:

Studencka Poradnia Prawna, Poradnia ds. Dyskryminacji i Mobbingu, Poradnia ds. Cudzoziemców oraz Centrum Praktyk Sądowych