W ramach funkcjonowania Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego działają:

Studencka Poradnia Prawna

Poradnia ds. Dyskryminacji i Mobbingu

Poradnia ds. Cudzoziemców

Centrum Praktyk Sądowych