Aktualne postępowania konkursowe

    • 14 LUT 22
    Konkurs na stanowisko profesora wizytującego

    Konkurs na stanowisko profesora wizytującego

    Wydział Prawa Publicznego i Wspólnotowego Prawa Europejskiego Uniwersytetu w Jaén (Hiszpania) ogłasza konkurs na stanowisku „Profesora wizytującego” z zakresu prawa międzynarodowego publicznego na rok akademicki 2022/2023.Kandydatowi wybranemu przez Biuro Współpracy Międzynarodowej Wydziału zostanie powierzone prowadzenie zajęć z przedmiotu „Public International Law – ENG” w języku angielskim (6 pkt ECTS) w semestrze zimowym (w okresie wrzesień

    Czytaj więcej →

Zakończone postępowania konkursowe

Accessibility Toolbar