Rok 2023

numer : 07-09 (348-350) 2023 lipiec-wrzesień

„Przemówienie inauguracyjne prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego, Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego „

„Spacerek na Uniwerek”

„Nowe kierunki studiów w ofercie uczelni”

„Kalejdoskop”

„Lepiej zapobiegać niż leczyć? Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji prawno-medycznej”

„Finał II Wydziałowego Konkursu Wiedzy o Prawie Rzymskim im. Leona hr. Pinińskiego”

„Kompania baczność! Wspomnienia studenta w kamaszach”

„II edycja Akademii Młodego Prawnika”

„Akademia Umiejętności Prawniczych- nowy projekt Wydziału Prawa i Administracji US”

„Zakończenie modernizacji budynku nr 5 przy al. Piastów 40b”

numer : 04-06 (345-347) 2023 kwiecień-czerwiec

Kalejdoskop

Wpływ prawa państwowego na życie Kościoła i kościelnych osób prawnych-zagadnienia fundamentalne

Szkoła Prawa Ukraińskiego

Stażyści na Wydziale Prawa i Administracji US

Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji US w mijającym roku akademickim

O kosmosie i prawie kosmicznym na Wydziale Prawa i Administracji US”

Święto Uniwersytetu Szczecińskiego-nauka przez zabawę

Tydzień Bibliotek w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji US”

numer : 01-03 (342-344) 2023 styczeń-marzec

” Rok wojny-spotkanie podsumowujące działania Uniwersytetu Szczecińskiego związane z pomocą obywatelom Ukrainy „

” Pomoc osobom z Ukrainy okiem studentów Uniwersytetu Szczecińskiego”

” Prawo rzymskie to nasz kod kulturowy”

” Studia z Przyszłością-certyfikaty dla Uniwersytetu Szczecińskiego”

” Areopag o pojmowaniu praworządności-czy współczesne mechanizmy prawne nadążają za procesami społecznymi?”

” Piastów Chill Garden-zwycięski projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zostanie zrealizowany na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego”

 

Rok 2022

numer : 07-09 (339-341) 2022 lipiec-sierpień-wrzesień

” Naszym celem była obecność w międzynarodowej nauce”

” Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji”

numer : 04-06 (336-338) 2022 kwiecień-maj-czerwiec

” Nowości oraz wybrane kontynuowane kierunki w ofercie Uniwersytetu Szczecińskiego w rekrutacji na rok akademicki  2022/2023″

” Otwarcie Sali symulacji wirtualnej rzeczywistości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego”

” Dzień kierunku prawa służb mundurowych”

” Chronimy interesy doktorantów”

numer: 01-03 (333-335) 2022 styczeń-luty-marzec

” Umiędzynarodowianie badań na Wydziale Prawa i Administracji US”

” Uniwersytet szkoli pięćdziesięciu młodych prawników z całego województwa”

 

Rok 2021

numer: 11-12 (331-332) 2021 listopad-grudzień

” Uniwersytet Szczeciński i Okręgowy Inspektorat Pracy będą współpracować”

 

Rok 2020

numer : 01-03 (326-328) 2020 styczeń-luty-marzec

” Sukces absolwentów Wydziału Prawa i Administracji”

 

Rok 2019

numer : 07-09 (320-322) 2019 lipiec-sierpień-wrzesień 

” Nominacje na dziekanów, dyrektorów instytutów i przewodniczących rad naukowych na US”

” Prototypowanie a polityka przestrzenna na obszarze Starego Miasta”

numer : 04-06 (317-319) 2019 kwiecień-maj-czerwiec 

” Nagroda w konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo””

numer: 01-03 (314-316) 2019 styczeń-luty-marzec 

” Najlepsi absolwenci otrzymali stypendia”

 

Rok 2018

numer: 10-12 (311-313) 2018 październik-listopad-grudzień 

” Idea „zrównoważonego rozwoju” w regulacjach prawnych”

” Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w przestrzeni miasta – uwagi z perspektywy wybranych projektów  realizowanych w Szczecinie”

” Dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US- wiceprezydentem”

” O mediacji gospodarczej z perspektywy naukowców i praktyków”

numer : 07-09 (308-310) 2018 lipiec-sierpień-wrzesień 

” Księga jubileuszowa Profesora Marka Górskiego”

numer: 01-03 (302-304) 2018 styczeń-luty-marzec

” Nagrody ministra”

 

Rok 2017

numer : 07-12 (296-301) 2017 lipiec-sierpień-wrzesień-październik-listopad-grudzień

” Konstytucja III RP na tle tendencji rozwojowych współczesnego konstytucjonalizmu”

” Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa prof. dra hab. Andrzeja Bałabana”

numer: 01-03 (290-292) 2017 styczeń-luty-marzec

” Dr hab. Daniel Wacinkiewicz zastępcą prezydenta miasta Szczecin”

 

Rok 2016

numer : 07-09 (284-286) 2016 lipiec-sierpień-wrzesień 

” Nowe władze”

 

Rok 2015

numer: 10-12 (275-277) 2015 październik-listopad-grudzień 

” Złote Skrzydła 2015 dla dra Mikołaja Rylskiego”

” Wspólnie o ochronie środowiska w Europie”

” Granice przyzwoitości”

numer : 07-09 (272-274) 2015 lipiec-sierpień-wrzesień 

” Diamentowy Grant – to możliwe”

numer : 04-06 (269-271) 2015 kwiecień-maj-czerwiec

” Z kart historii Uniwersytetu Szczecińskiego”

” Prawo na US wśród najlepszych”

” Dokąd zmierza prawo do informacji publicznej?”

 

 

 

Accessibility Toolbar