Z  dniem 1 stycznia 2021 r., zgodnie z § 36 ust. 3a Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Prawa i Administracji US działa Rada Naukowa Wydziału w następującym składzie osobowym: 

w grupie pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora US:

1. prof. dr hab. BAŁABAN ANDRZEJ,
2. prof. dr hab. GÓRSKI MAREK,
3. prof. dr hab. ŁASKI PIOTR,
4. prof. dr hab. OFIARSKI ZBIGNIEW,
5. dr hab. BARCZAK ANNA, prof. US,
6. dr hab. BOGUCKI OLGIERD, prof. US,
7. dr hab. CAŁA-WACINKIEWICZ EWELINA, prof. US,
8. dr hab. FLAGA-GIERUSZYŃSKA KINGA, prof. US,
9. dr hab. KUNIEWICZ ZBIGNIEW, prof. US,
10. dr hab. NEKROŠIUS VYTAUTAS, prof. US,
11. dr hab. OFIARSKA MAŁGORZATA, prof. US,
12. dr hab. POLICASTRO PASQUALE, prof. US,
13. dr hab. ŚWIĘCH-KUJAWSKA KATARZYNA, prof. US,
14. dr hab. WACINKIEWICZ DANIEL, prof. US,
15. dr hab. WESOŁOWSKI KRZYSZTOF, prof. US.

w grupie pozostałych pracowników:

1. dr AMBROŻUK DOROTA,
2. dr BOŻEK WOJCIECH,
3. dr BURDZIAK KONRAD,
4. dr DĄBROWSKI KAMIL,
5. dr FÄHNRICH MARZENA,
6. dr KLICH ALEKSANDRA,
7. dr KONIUSZEWSKA EWA,
8. dr KOWALEWSKA EWA,
9. dr MAŃCZYK PAWEŁ,
10. dr MICHAŁKIEWICZ-KĄDZIELA EWA,
11. dr MILCZAREK EWA,
12. dr OGONOWSKA ADRIANNA,
13. dr PYRZYŃSKA AGATA,
14. dr SŁOTWIŃSKI SZYMON,
15. dr ZIEMIANIN KAROLINA.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ Rady Naukowej 

ZAPROSZENIA na posiedzenie Rady Naukowej 

PROTOKOŁY Rady Naukowej