Z dniem 1 stycznia 2021 r., zgodnie z § 36 ust. 3a Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego, na Wydziale Prawa i Administracji US działa Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.


 

Accessibility Toolbar